"โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์" ร่วมงานฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ พร้อมขอบคุณ "โป๊ปฟรังซิส" สำหรับความเมตตาที่มอบให้

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวในที่สาธารณะครั้งแรกหลังจากสละตำแหน่งพระสันตะปาปา ด้วยการขอบคุณและซาบซึ้งกับความเมตตาที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส มอบให้พระองค์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ทรงย้ำ ความเมตตาที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส มอบให้นั้น เป็นที่พักที่ทำให้ตัวพระองค์เองรู้สึกปกป้องจากอันตรายต่างๆ โดยตรัสเรื่องนี้ในงานฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ของพระองค์

ช่วงสายวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการฉลอง 65 ปีชีวิตสงฆ์ให้กับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบ 65 ปีที่พระองค์ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ (บวช 29 มิถุนายน ค.ศ.1951) ทั้งนี้ "โยเซฟ รัตซิงเกอร์" (พระสันตะปาปากิตติคุณ) ได้รับศีลบวชวันเดียวกับ "เกยอร์ก รัตซิงเกอร์" พี่ชายแท้ๆ ของพระองค์ แต่ว่า มองซินญอร์เกยอร์ก ยังพำนักอยู่ที่เยอรมนี ไม่ได้บินมาร่วมงานที่วาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสกับพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ว่า "พระคุณเจ้าเบเนดิกต์ยังคงเดินหน้ารับใช้พระศาสนจักรอยู่เสมอ ท่านไม่เคยที่จะสร้างการเติบโตให้พระศาสนจักร ท่านทำสิ่งต่างๆ จากสถานที่เล็กๆ อย่างอารามมารดาพระศาสนจักรในวาติกัน พระคุณเจ้าที่เคารพ ขอให้ท่านรู้สึกเสมอว่า มืออันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระเจ้าทรงสนับสนุนทุกกิจการที่ท่านทำเสมอ ขอให้พระคุณเจ้าสัมผัสถึงและยังคงเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าต่อไป ขอให้พระคุณเจ้าชื่นชมยินดีพร้อมกับนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ดังเช่นตอนที่ท่านทั้งสองเดินไปสู่ความเชื่อซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของชีวิต"

จากนั้น พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงลุกขึ้นตรัสตอบด้วยพระองค์เองแบบไม่ต้องมีคนช่วยพยุง ความสำคัญของการตรัสครั้งนี้คือ นี่เป็นการตรัสในที่สาธารณะครั้งแรก นับตั้งแต่พระองค์ทรงสละตำแหน่งพระสันตะปาปาด้วย

พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 กล่าวว่า "พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ และพี่น้องที่รักทุกคน พ่อขอบคุณทุกท่านที่อยู่ที่นี่ โดยเฉพาะพระสันตะปาปา ฟรังซิส พ่อขอขอบคุณความเมตตาที่ท่านมอบให้กับพ่อนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา มันทำให้ตัวพ่อเองซาบซึ้งมาก ความเมตตาของท่านงดงามยิ่งกว่าสวนวาติกันที่สวยงาม ความเมตตาของท่านคือบ้านของพ่อและมันเป็นสถานที่ที่ทำให้พ่อรู้สึกว่าตนเองได้รับการปกป้องดูแล พ่อหวังว่า ท่าน (พระสันตะปาปา ฟรังซิส) จะเดินหน้าต่อไปบนหนทางแห่งความเมตตาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ขอบคุณ"

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า พระสันตะปาปากิตติคุณ จะถอดหมวกซุคเค็ตโต้ ออกทุกครั้งเวลาที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส เข้ามาทักทาย นี่คือการแสดงออกถึง "การแสดงความเคารพและนบนอบ" นอกจากนี้ เวลาคณะพระคาร์ดินัลเข้ามาคำนับพระสันตะปาปา พวกเขาจะถอดหมวกแสดงความเคารพต่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส แต่พอถึงพระสันตะปาปากิตติคุณ บรรดาพระคาร์ดินัลจะใส่หมวกสีแดงกลับไปเหมือนเดิม เพื่อเป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า พระสันตะปาปา คือใคร

Comments