โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนต้องแสวงหาอนาคตที่เป็นอิสระจากความขัดแย้งทุกรูปแบบ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องเยาวชน จงแสวงหาอนาคตที่เป็นอิสระจากความขัดแย้งทุกรูปแบบ ทรงย้ำ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน หมายถึง การยอมรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป 26 มิถุนายน 2016 - สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ตะวันออก ซึ่งประธานในพิธีคือพระอัยกาคาเรคิน ที่ 2 ผู้นำคริสตชนออโธด็อกซ์อาร์เมเนียน พิธีนี้ พระสันตะปาปาเป็นผู้เข้าร่วม และได้ตรัสแบ่งปันกับผู้ร่วมพิธี ใจความว่า

-  ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พระอัยกา คาเรคิน สำหรับมิตรภาพอันอบอุ่น ท่านได้เปิดประตูบ้านต้อนรับข้าพเจ้า และพวกเราได้สัมผัสแล้วว่า มันเยี่ยมยอดและน่ายินดีเพียงใดเมื่อพี่น้องผู้มีความเชื่อเดียวกัน ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน

- เราได้พบและได้สวมกอดกันแบบพี่น้อง เราได้ภาวนาด้วยกันและแบ่งปันของขวัญ ความหวัง และความห่วงใยของพระศาสนจักรแห่งพระคริสตเจ้าร่วมกัน พวกเรารู้สึกว่า หัวใจเราเต้นเป็นหนึ่งเดียว และเราก็เชื่อว่า พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เราทำทุกอย่างเหมือนนักบุญบาร์โธโลมิวและนักบุญยูดาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่มาประกาศพระวรสารในดินแดนนี้

- ข้าพเจ้าวอนขอพระจิต โปรดประทานให้ผู้มีความเชื่อทุกคนมีหัวใจและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ขอพระองค์โปรดฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พวกเราอีกครั้ง และขอให้ความรักของพระเจ้าเอาชนะความอัปยศจากความแตกแยกของพวกเราด้วย ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน หมายถึง การยอมรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

- สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านโปรดฟังเสียงของผู้ต่ำต้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งฟังเสียงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังซึ่งกำลังทนทุกข์ทรมานจากการดำเนินชีวิตบนความเชื่อในพระเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนทุกคน แสวงหาอนาคตที่เป็นอิสระจากความขัดแย้งทุกรูปแบบด้วย

หลังจากพิธีนี้จบลง พระสันตะปาปาได้เสวยอาหารเที่ยงร่วมกับผู้นำของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์อาร์เมเนีย จากนั้น ทรงร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับสันติภาพ และยังทรงปล่อยนกพิราบซึ่งเป็นเครื่องหมายของสันติภาพอีกด้วย


Comments