โป๊ปฟรังซิส: "คนประกาศข่าวดีต้องรู้เสมอว่า สิ่งที่เป็นเท็จรอเราอยู่ด้วยความเป็นศัตรู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ศิษย์พระเยซูที่ทำหน้าที่ประกาศข่าวดี ต้องรู้เสมอว่า สิ่งที่อยู่ตรงข้ามความจริงรอคอยเราอยู่ด้วยความเป็นศัตรู ความเป็นอริคือจุดเริ่มต้นของการเบียดเบียนคริสตชน เหมือนที่พระเยซูย้ำเสมอว่า "เราส่งท่านไปเหมือนแกะท่ามกลางหมาป่า" ทรงสอน ศิษย์พระเยซูต้องกล้าปฎิเสธการเย้ายวนจากการมีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงๆ และการกระหายอำนาจ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาให้กับผู้สูญเสียจากการก่อการร้ายที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ อีกด้วย

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาจำนวนมาก

สำหรับบทเทศน์เทศน์สอนในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนเกี่ยวกับการตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้า ใจความสำคัญมีว่า

- จิตวิญญาณแบบไหนที่ศิษย์พระเยซูต้องมีเวลาทำพันธกิจของพระองค์ สิ่งแรกเลย คริสตชนทุกคนต้องรู้ถึงความยากลำบาก และบางครั้งสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความจริงก็รอคอยเราอยู่ พระเยซูตรัสกับเราทุกคนว่า 'เราส่งท่านไปเหมือนแกะท่ามกลางหมาป่า'

- ความเป็นอริอยู่ในจุดเริ่มต้นของการเบียดเบียนคริสตชนเสมอ เพราะพระเยซูทรงทราบดีว่า พันธกิจของพระองค์จะถูกขัดขวางโดยงานของปีศาจ ดังนั้น คนงานของพระวรสารต้องดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการชี้นำทุกรูปแบบจากมนุษย์

- สิ่งนี้หมายถึงการสละเหตุผลส่วนตัวทุกอย่าง จงละทิ้งการประจญล่อลวงจากการมีหน้าที่การงานสูงๆ และละทิ้งการกระหายอำนาจ เราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนของงานแห่งความรอดที่พระเยซูทรงทำไว้ เมื่อเราทำได้ตามนี้ จิตวิญญาณของเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

หลังการแบ่งปันจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้กับผู้สูญเสียจากการก่อการร้ายที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ อีกด้วย

Comments