Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุขไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กและเยาวชน "ความสุข" ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ และไม่สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะนำอิสรภาพและความรักมาให้เรา ความสุขหาซื้อไม่ได้ แต่เราพบความสุขได้จากการดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อผู้อื่น ทรงเตือน จงระวังความต้องการที่ฝังอยู่ในนิสัยแบบ "ต้องได้ ต้องมี" เพื่อสนองความพอใจของเรา ทรงสงสัยในตัวคนที่บอกเด็กและเยาวชนว่าชีวิตจะมีความสุขแน่ ถ้าทำตัวตามดารานักแสดงและแต่งตัวด้วยแฟชั่นล่าสุด ทรงชี้ ความรักคือบัตรประชาชนของคริสตชน นี่คือเอกสารเดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่าเราเป็นศิษย์พระเยซู ทรงแนะ เด็กและเยาวชนต้องกล้ามีความฝัน ถ้าคนวัยนี้ไม่มีความฝัน ก็เป็นเหมือนคนวัยเกษียณอายุ ทรงย้ำ การเป็นคนเมตตาหมายความว่าเราต้องสามารถให้อภัยทุกคน อย่าทำตัวติดกับดักความโกรธและแก้แค้น เพราะนิสัยแบบนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น และมันยังเป็น "หนอนไม้" ที่กัดกินจิตวิญญาณของเรา 


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิห…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องประกาศข่าวดี ภาวนา และมีความหวัง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องประกาศข่าวดีของพระเยซู ต้องภาวนา และมีความหวังอยู่เสมอ มันเป็นสิ่งดีที่เราจะลองถามตัวเองกันว่า เราประกาศพระนามของพระเยซูในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่า เราภาวนาบ้างไหม และเรามีความเชื่อจริงจังหรือเปล่าว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง 
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลมาถึงเมืองอันทีโอ๊ค แล้วเริ่มประกาศข่าวดีทันที

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- สำหรับคริสตชนทุกคน มันมีเสาหลัก 3 อย่างที่เราต้องยึดไว้ หนึ่งคือการประกาศข่าวดี สองคือการเสนอวิงวอน และสามคือความหวัง หัวใจของการประกาศข่าวดีคือพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพจากความตาย พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา บรรดาอัครสาวกได้ทำสิ่งนี้ต่อหน้าชาวยิวและคนต่างศาสนา พวกเขาเป็นประจักษ์พยานด้วยการยอมสละชีวิตและเลือดของตน

- เมื่อเปโตรและจอห์นถูกนำไปตัวที่สภาซันเฮดริน เนื่องจากขัดขืนคำสั่งพวกสมณะที่สั่งห้ามพวกเขารักษาคนป่วยในนามของพระเยซู เปโตรและจอห์นไม่กลัว แต่พวกเขามีความกล้าท…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่หัวใจแข็งกระด้างก็เป็นเหมือนลูกกำพร้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนที่หัวใจแข็งกระด้างปฏิเสธการนำทางไปหาพระคริสตเจ้า ก็เป็นเหมือนลูกกำพร้า เพราะเขาไม่ฟังเสียงของพระบิดา ตัวอย่างชัดเจนคือพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ที่ถามพระเยซูซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้พระองค์แสดงอัศจรรย์ให้ดู หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเฝ้าคูหาฝังศพพระเยซูเผลอหลับไป ก็ดันไปปั้นเรื่องว่าพวกอัครสาวกขโมยศพไปอีก ช่วงเช้าวันอังคารที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ชาวยิวถามพระเยซูว่า "จะให้พวกเราสงสัยอีกนานแค่ไหน ถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้า จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิด" พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า "เราบอกท่านแล้ว แต่ท่านไม่เชื่อ เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คำถามของพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ที่ถามซ้ำๆ แบบนี้ มันคือความคิดที่ออกมาจากจิตใจปิดตายและมืดบอดทางความเชื่อ พระเยซูอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนมาก 'ท่านไม่เชื่อ เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา' ดังนั้น การเป็นแกะของพระคริสตเจ้าคือพระหรรษทาน สิ่งนี้เร…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องติดตามพระเยซู ไม่ใช่เดินตามหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องติดตามพระเยซู ไม่ใช่เชื่อและเดินตามคำแนะนำของหมอดูดวงชะตาหรือหมอดูไพ่ เพราะถ้าทำแบบนั้น เราไม่ได้ติดตามพระเยซู แต่ไปติดตามคนอื่นแล้ว ทรงสอน วิธีการฟังและจำเสียงของพระเยซู ก็คือ จงไปอ่านพระวรสารเรื่องมหาบุญลาภ (ผู้เป็นสุข) หากใครสอนเราให้ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับมหาบุญลาภ คนนั้นก็เข้ามาทางหน้าต่าง ไม่ได้มาทางประตู และแน่นอน เขาไม่ใช่พระเยซู ทรงถาม เวลาเราตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ในชีวิต เราทำในนามพระเยซูหรือเปล่า ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นประตูคอกแกะ ทุกคนที่มาก่อนหน้าเรา เป็นขโมยและโจร เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงพูดกับประชาชนด้วยคำการยกตัวอย่างแบบง่ายๆ เสมอ วันนี้ก็เช่นกัน พระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่องคนเลี้ยงแกะ เพราะคนที่ฟังพระองค์ ต่างเข้าใจชีวิตของคนเลี้ยงแกะเป็นอย่างดี เนื่องจากพวกเขาพบเห็นทุกวัน ดังนั้น พวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส

- พระเจ้าทรงกล่าว…

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ใหม่อย่าลืมประวัติความเป็นมาของตนเด็ดขาด เป็นสงฆ์ต้องเมตตาให้มากๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงบวชสงฆ์ใหม่ 11 คน พร้อมเตือนสติ อย่าลืมประวัติความเป็นมาของตนเองเด็ดขาด ทรงย้ำ พระสงฆ์ต้องเป็นคนเปี่ยมด้วยเมตตาให้มากๆ ต้องรู้จักแบกกางเขน ที่สำคัญ การได้บวชหมายความว่า พระเยซูเลือกคนเหล่านี้ ไม่ใช่สงฆ์ใหม่เลือกพระเยซู ส่วนการสวดราชินีแห่งสวรรค์ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ พร้อมแบ่งปันความรู้สึกที่ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พร้อมบวชพระสงฆ์ใหม่ 11 คน สงฆ์ใหม่ที่อายุน้อยสุดคือ 26 ปี อายุมากสุดคือ 44 ปี และมีสงฆ์ใหม่ชาวฟิลิปปินส์ด้วย สำหรับรายละเอียดสงฆ์ใหม่ 11 คน ประกอบด้วย 4 คนมาจากสามเณราลัยมารดาพระผู้ไถ่, 3 คนมาจากสามเณราลัยโรมาโน่ มาจจอเร่, 1 คนจากสามเณราลัยอัลโม่ คอลเลโจ้ คาปรานีก้า และสามเณราลัยแม่พระแห่งความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนอีก 2 คนนั้น เป็นสงฆ์ชาวอิรัก 1 คน และสงฆ์ใหม่จากคณะโอราโตริโอ ซึ่งก่อตั้งโดยนักบุญฟิลิปโป้ เนรี่

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ส…

โป๊ปฟรังซิสให้สัมภาษณ์สาเหตุที่พาผู้ลี้ภัยมุสลิมมาพำนักที่วาติกัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย สาเหตุที่พาผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม 12 คน มาอาศัยที่วาติกัน เป็นเพราะพวกเขามีเอกสารพร้อมที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย จริงๆ แล้ว ตั้งใจจะพาผู้ลี้ภัยชาวคริสต์กลับมาด้วย แต่ติดที่เอกสารตามกฎหมายไม่ครบ จึงดำเนินการต่อไม่ได้ พร้อมย้ำ ไม่มีการเลือกปฏิบัติแน่นอน เพราะทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน ทรงยอมรับ เข้าใจความกลัวของคนที่เรียกร้องให้ยุโรปควบคุมการเปิดปิดพรมแดน เพื่อรักษาความปลอดภัย แต่การทำแบบนี้ ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวแต่อย่างใด ทรงอยากเห็นพวกพ่อค้าอาวุธสงครามมาเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย เผื่อจะคิดได้ว่าความลำบากของเหยื่อเหล่านี้รุนแรงขนาดไหน ทรงตอบกลับพวกชอบแต่งเรื่อง การที่พระองค์ทักทาย เบอร์นี่ แซนเดอร์ส ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ต้องเป็นเรื่องการเมืองเสมอไปอย่างนั้นเหรอ หากใครคิดแบบนี้ ควรไปพบ "จิตแพทย์" ได้แล้ว 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทานการสัมภาษณ์นักข่าวบนเครื่องบินกลับจากเกาะเลสบอส ประเทศกรีซ มายังกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยประเด็นสำคัญ มีดังนี้

พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นด้วยการทักทายบรรดานักข่าวสายวาติกันที่ตามเสด็จว่า…

โป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส ประเทศกรีซ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจผู้ลี้ภัย "พวกท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว" พร้อมกันนี้ ทรงรับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม 12 คนไปอยู่ที่กรุงโรมด้วย นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศสะเทือนใจเมื่อผู้ลี้ภัยคุกเข่าลงแทบเท้าพระสันตะปาปา ก่อนจะร้องไห้และขอบคุณพระองค์ที่ไม่ลืมพวกเขา พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนร่วมภาวนาให้สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสวันคล้ายวันสมภพครบ 89 ชันษา


วันเสาร์ที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยี่ยมผู้อพยพและลี้ภัยกว่า 2,500 คน ภายในแคมป์ที่เกาะเลสบอส ประเทศกรีซ หลังจากที่พระองค์ทรงมาถึงเกาะแห่งนี้ พระอัยกาบาร์โธโลมิว ผู้นำคริสตชนออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ก็มารอรับเสด็จด้วย

ในส่วนของตารางเวลาการเยือนครั้งนี้ เป็นแบบไปเช้า-เย็นกลับ พระสันตะปาปาทรงอยู่บนเกาะเลสบอส ประมาณ 5 ชั่วโมง พิธีการส่วนมากจะเป็นพระสันตะปาปาพบกับผู้ลี้ภัยและทานอาหารกับพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาสั้นๆ ให้พระสันตะปาปาพบกับประธานาธิบดีของกรีซ รวมถึงการลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างคาทอลิกกับออโธด็อกซ์ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ส่วนมิสซานั้นไม่มี เพราะผู้ลี้ภัยเป…