Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขอโทษนิกายวัลเดเซ่ สำหรับการเบียดเบียนที่คาทอลิกเคยทำกับท่าน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวขอโทษคริสตจักรนิกายวัลเดเซ่ สำหรับทัศนคติและความประพฤติที่ไม่เป็นคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้ทำการเบียดเบียนข่มเหงพวกเขา ทรงย้ำ สิ่งที่คาทอลิกและวัลเดเซ่ทำร่วมกันได้ก็คือการประกาศพระนามของพระเยซูและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากร่วมกัน Photo: L'Osservatore Romano ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังคริสตจักรวัลเดเซ่ (โปรเตสแตนท์) เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เพื่อพบปะสมาชิกของคริสตจักรวัลเดเซ่กว่า 30,000 คน โดยการเยือนครั้งนี้ ทำให้พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เสด็จมาเยือนโบสถ์ของคริสตจักรวัลเดเซ่ สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือผลของพระจิต แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด โชคร้ายที่ความแตกต่างนี้ไม่ได้รับการยอมรับและมันยังเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงและการทะเลาะกัน ทั้งที่เราอุทิศตนให้กับความเชื่อเดียวกัน "ประวัติศาสตร์นี้ให้ความทุกข์ระทมแก่เราผู้ซึ่งสวดภาวนาขอพระหรรษทานเพื่อให้เกิดการตระ

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตน ความรักต้องเป็นการกระทำมากกว่าคำพูด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เยาวชนต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตน เพราะความรักคือความบริสุทธิ์ ส่วนการใช้ความรักมาแสวงหาความสุขส่วนตนไม่จัดเป็นความรักที่แท้จริง ทรงแบ่งปัน เศร้าใจที่เยาวชนบางคนเลิกทำงานตั้งแต่อายุ 20 ปี ทรงย้ำ ความรักต้องเป็นการกระทำมากกว่าคำพูด ทรงกระตุ้นเยาวชน อย่าเอาแต่เรียนอย่างเดียว แต่จงออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมด้วย ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและเทศน์สอนเยาวชนกว่า 90,000 คน ณ จัตุรัสวิตตอริโอ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยนี่เป็นพิธีสุดท้ายประจำวันแรกของการเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองตูริน ในส่วนของพระดำรัสตรัสสอนเยาวชน พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนแบบสดๆ จากใจอีกครั้ง ส่วนพระดำรัสที่ร่างเตรียมไว้นั้น พระองค์ทรงสั่งให้นำไปแจกให้เยาวชนได้รำพึงตามไปพร้อมๆ กัน พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า "การเป็นเยาวชนต้องทำตัวให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา รู้ไหม พ่อเสียใจมากนะเวลาที่เห็นเยาวชนบางคน เกษียณอายุจากการทำงาน หรือพูดง่ายๆ ว่าไม่ทำงาน ทั้งที่ตัวเองอายุแค่ 20 ปีเท่านั้น! "การเป็นเยาวชนหมายถึงการเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน ไ

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อถูกปลูกฝังตามวิถีซาเลเซียนตั้งแต่เด็ก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ชีวิตวัยเด็กมีความผูกพันกับคณะซาเลเซียนอย่างมาก เพราะบิดาและคุณย่าของพระองค์ปลูกฝังวิถีซาเลเซียนให้ตั้งแต่เด็กๆ ทรงกระตุ้นซาเลเซียน จงนำความชื่นชมยินดีและการศึกษาไปมอบให้เยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ตามท้องถนนและเยาวชนที่ตกงาน ทรงย้ำ ซาเลเซียนต้องกล้าเสี่ยงและทำงานเป็นรูปธรรม ถ้าเห็นปัญหาแล้ว จงคิดหาทางแก้พร้อมลงมือทำทันที ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทแก่สมาชิกคณะซาเลเซียนและซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ภายในมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยตอนเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงวางช่อดอกไม้ที่หน้าหลุมศพของ "นักบุญจอห์น บอสโก" บิดาของเยาวชนด้วย สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกซาเลเซียนทุกคน พระองค์ทรงกล่าวสอนแบบสดๆ จากใจว่า "พ่อขอไม่พูดตามสิ่งที่เตรียมมาแล้วกัน เพราะมันดูทางการเกินไป! ขอพูดแบบออกมาจากใจนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว (ทุกคนปรบมือชอบใจกันใหญ่) "พ่ออยากแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กของตัวพ่อเองให้พวกท่านฟังกัน ตอนเด็ก พ่อมีประสบการณ์มากมายกับคณะซาเล

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราเสมอ แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์ก็ตาม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราเสมอ แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์ก็ตาม ความรักของพระเจ้าสามารถแปรเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ และความรักของพระเจ้ามั่นคงเหมือนหินตามหน้าผา ที่คอยปกป้องเราจากคลื่นที่ซัดเข้าใส่ พร้อมกันนี้ ทรงรำลึกความหลังเมื่อได้กลับมาถวายมิสซาที่แคว้นบ้านเกิดของบรรพบุรุษ และร่วมแบ่งปันหลังจากได้ภาวนาต่อหน้าผ้าพันพระศพแห่งตูริน ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ จัตุรัสวิตตอริโอ เมืองตูริน ท่ามกลางสัตบุรษที่มาร่วมกว่า 120,000 คน โดยก่อนจะถวายมิสซา พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังอาสนวิหารซาน โจวานนี่ บัตติสต้า (จอห์น บัปติสต์) เพื่อภาวนาหน้าผ้าพันพระศพแห่งตูริน ซึ่งเป็นผ้าที่เชื่อกันว่าพันพระศพของพระเยซูตอนที่นำพระองค์ลงจากไม้กางเขน จากนั้น ยังทรงภาวนาหน้าหลุมศพของ "บุญราศี เปียร์จอร์โจ้ ฟราสซาติ" องค์อุปถัมภ์ของเยาวชนอิตาเลี่ยนอีกด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่ออยากแบ่งปันภาพลักษณ์สำคัญ 3 ประการเกี่ยวกับความรักพระเจ้าให้พวกท่านได้ไตร่ตรอง ได้แก่ ความรักของพระ

โป๊ปฟรังซิส: "ระบบเศรษฐกิจควรให้ความดีเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเหมือนที่หลายคนทำกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ระบบเศรษฐกิจควรให้ความดีเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเหมือนที่หลายคนทำกัน เพราะถ้าเราให้เงินเป็นตัวตั้ง มันจะกำจัดคนที่หมดประโยชน์ออกจากระบบทันที ทรงชี้ การทำงานไม่ได้หมายถึงการหาเลี้ยงปากท้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทรงสอน การที่ผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นในสังคมต่างๆ เราอย่าไปต่อว่าผู้ลี้ภัย เพราะที่จริงแล้ว พวกเขาคือเหยื่อของความไม่เสมอภาคและสงคราม ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังเมืองตูริน ประเทศอิตาลี เพื่ออภิบาลคริสตชนที่นั่นเป็นเวลา 2 วัน โดยพันธกิจแรกของพระองค์คือการเสด็จมาพบปะและให้โอวาทแก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองตูริน พิธีนี้ จัดที่จัตุรัสเรเบาเดนโก้ สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงเน้นถึงสถานการณ์ความยากลำบากจากวิกฤติเศรษฐกิจ พระสันตะปาปาชาวอาร์เจนไตน์ ตรัสว่า "งานจัดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต เราทำงานไม่ได้เพื่อการหาเลี้ยงปากท้องอย่างเดียว แต่เรายังทำเพื่อให้ความเป็นคนของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมไปถึงสร้างศักดิ์ศรีความเ

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน ดีกว่าป่วยเพราะไม่ทำอะไรเลย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวกับสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) โดยหนึ่งในนี้มี "พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์" แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ รวมอยู่ด้วย โดยพระสันตะปาปาทรงย้ำคำเดิม อยากเห็นพระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่าเจ็บป่วยจากการเก็บตัวเงียบแล้วไม่ทำอะไรเลย Photo: L'Osservatore Romano ช่วงสายวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หนึ่งในผู้เข้าเฝ้าในวันนี้ก็คือ "พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์" แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกคือหน่วยงานระดับโลก ซึ่งสมาชิกมาจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกจากประเทศต่างๆ รวมไปถึงผู้แทนจากสถาบันพระคัมภีร์คาทอลิกจากหลายฝ่าย ทั้งหมดมาประชุมกันที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 เพื่อร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการประกาศพระวรสารใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งใต้หัวข้อจากบทจดหมายของนักบุญจอห์น ฉบับที่ 1 "สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายได

โป๊ปฟรังซิส: "ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงคราม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงครามทุกรูปแบบ ความโลภทำให้เราหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญและทำให้เราหยิ่งยะโส ทรงชี้ ไม่ง่ายที่จะเป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ในบ้านเมืองหรือองค์กรต่างๆ เพราะมีการประจญล่อลวงจากความโลภในอำนาจและการต้องเป็นคนสำคัญตลอดเวลา สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรจาก "การเล่นกับไฟ"  ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "อย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์เถิด" พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันว่า "มีอันตรายมากมายที่เกิดจากความโลภและความทะเยอทะยานของมนุษย์ ความเลวร้ายเหล่านี้จบลงด้วยการคดโกงและหัวใจของเราก็ตกเป็นทาสของมัน การสะสมความร่ำรวยเพื่อตัวเอง สุดท้ายแล้ว ความร่ำรวยไม่ได้ให้หลักประกันที่มั่นคงแก่เรา ในทางตรงกันข้าม มันลดทอนศักดิ์ศรีของเรา นี่คือสิ่งที่เกิดในครอบครัว หลายครอบครัวต้องแตกแยกเพราะเรื่องแบบนี้ ความทะเยอทะยาน(ที่ฝักใฝ่แต่ความร่ำรวย)แบบนี้นี่แหละที่ทำลายและโกงทุกสิ่ง นี่ค