Posts

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร ส่วนคนที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างอยู่กับตัว อย่าสนุกกับสิทธิพิเศษที่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า จนไม่ยอมแบ่งปันสิทธินี้ให้กับผู้ยากไร้ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงทำอัศจรรย์ด้วยการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พ่ออยากแบ่งปันพระวรสารวันนี้ ด้วยการอธิบายคริสตชนออกเป็น 3 กลุ่ม

“คนกลุ่มแรกคือชายตาบอดที่เป็นคนไร้ค่าในสายตาของโลก ชายคนนี้ปรารถนาเพียงความรอดเท่านั้น ชายคนนี้ปรารถนาที่จะได้รับการรักษาอย่างถึงที่สุด เขาจึงตะโกนและตะโกน กระทั่งกำแพงของความเมินเฉยได้พังทลายลง และเขาสามารถที่จะเคาะประตูหัวใจของพระเจ้าได้ คนรอบข้างบรรดาสาวกต้องการให้ชายคนนี้เงียบ เพื่อกันออกจากการรบกวนพระเจ้า ชายที่เป็นส่วนเกินของสังคมคนนี้ไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้า เพราะคนกลุ่มนี้ปิดประตูไม่ให้เขาเข้าไป

"สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากท่ามกลางพวกเราผู้มีความเชื่อในพระเจ้า …

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเก็บพระพรที่พระเจ้ามอบให้ไว้กับตัวเองคนเดียว”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ อย่าเก็บพระพรและสิ่งดีๆ ที่พระเจ้ามอบให้เราไว้กับเราเพียงคนเดียว แต่จงทำให้พระพรนี้เจริญเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วย ทรงสอน เราทุกคนได้รับพระพรที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ความวางใจที่พระเจ้ามอบให้เราว่า เราจะทำให้พระพรนี้เกิดประโยชน์ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารเรื่องเงินตาแลนท์ให้กับทุกคน

พระสันตะปาปาตรัสว่า “ในอุปมาเรื่องนี้ เจ้านายคือพระเยซู พวกเราคือผู้รับใช้ และเงินตาแลนท์คือมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้า ว่าแต่ มรดกนี้คือสิ่งใดล่ะ คำตอบคือพระวาจาของพระเจ้า, ศีลมหาสนิท, ความเชื่อในพระบิดาเจ้าสวรรค์ และการให้อภัยของพระองค์ ... มรดกเหล่านี้พระเจ้าทรงมอบความใจไว้กับเรา แต่มันไม่ได้หมายความว่า เราต้องปกป้องของขวัญชิ้นนี้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังต้องทำให้เงินนี้เจริญเติบโต

“เราทำอะไรกับของขวัญนี้บ้างล่ะ มีใครบ้างที่…

โป๊ปฟรังซิส: “หมอคาทอลิกอย่าสงสารคนไข้แบบผิดๆ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องบรรดาแพทย์คาทอลิก อย่าเกิดความรู้สึกสงสารแบบผิดๆ ต่อผู้ป่วย อาทิ การส่งเสริมการทำแท้ง การการุณยฆาต และการส่งเสริมให้มีการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงชี้ การมีลูกคือของขวัญจากพระเจ้า ดังนั้น มันไม่ใช่ “สิทธิ” ของเราที่จะไป “ผลิตเด็ก” ด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงย้ำ ความสงสารที่แพทย์มีให้ผู้ป่วย ต้องเป็นแบบเดินร่วมทางไปกับพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาแพทย์คาทอลิกที่มาเข้าเฝ้าพร้อมครอบครัว ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องพวกเขาให้ต่อต้าน “ความรู้สึกสงสารคนอื่นแบบผิดๆ” อาทิ การการุณยฆาต แต่จงเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าทั้งทางวาจาและการกระทำ เพื่อยืนยันว่า ชีวิตมนุษย์คือความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่า และต้องไม่ถูกทำร้าย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ความซื่อสัตย์ต่อพระวรสารแห่งชีวิตและเคารพต่อชีวิตซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า  บางครั้ง เรียกร้องทางเลือกที่เปี่ยมด้วยความกล้าที่จะสวนกระแสโลก เฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่อาจจะต้องปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ข…

พระศาสนจักรเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช”

Image
วาติกันเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช” ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดยปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016สันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการว่า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส “เปิดปีเพื่อนักบวช” ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันดังกล่าว ยังเป็นวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย

พิธีดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงมอบหมายให้ “พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส” (ในภาพ) ประธานสมณกระทรวงเพื่อนักบวช เป็นผู้แทนพระองค์ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องจากวันดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงติดพันธกิจการเสด็จเยือนตุรกี ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2014

ทั้งนี้ ปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งวันปิดปีเพื่อนักบวช ยังตรงกับวันเพื่อนักบวชด้วย

อนึ่ง พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส เป็นหนึ่งในพระคาร์ดินัลที่ได้รับการยกย่องเรื่องความสุภาพ เรียบง่าย และถือความยากจนเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระคาร์ดินัลที่สื่อมวลชนและสัตบุรุษให้ความรักและศรัทธาเป็นอย่างมาก

Read More: …

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นย้ำบรรดานักบัญชี อย่ามุ่งเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์ เพราะเมื่อเราบูชาผลกำไรจนเกินเลย ผลที่ตามมาคือเราจะไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมันยังทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราด้วย อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังได้ยกย่องเศรษฐกิจและการเงินว่าเป็นมิติสำคัญของมนุษย์ ที่จะทำให้เราได้เกิดความร่วมมือและพบปะกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมช่วงสายวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบัญชีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภานักบัญชีสากล ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์จากอาชีพการงานของพวกท่าน พวกท่านคงทราบดีถึงสภาพความเป็นจริงที่ว่า อาชีพของคนจำนวนมากกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงมาก บางคนต้องตกงาน หลายๆ ครอบครัวต้องรับภาระหนักจากผลที่ตามมา และเยาวชนหลายคนก็ยังคงเฝ้าหางานแรกในชีวิต

“มันมีการประจญในยุคนี้ที่ล่อลวงให้หลายคนสนใจแต่ผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม พวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่าง…

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ต้องสอนลูกด้วยการเป็นตัวอย่าง อย่าพูดแต่ปาก แต่ไม่ทำตามที่สอน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้เด็กๆ พร้อมสอนเด็กๆ ให้สวดภาวนาขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเขาเดินบนหนทางของความจริงและความรัก พร้อมกันนี้ ทรงย้ำพ่อแม่ผู้ปกครอง สิ่งดีที่สุดที่เรามอบให้ลูกหลานก็คือความเชื่อในพระเจ้า เราต้องมอบผ่านทางการเป็นแบบอย่าง อย่าพูดแต่ปาก แต่ไม่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างตามที่สอนช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยวันนี้ถือเป็นมิสซาพิเศษสุดๆ เมื่อผู้ร่วมพิธีคือเด็กๆ จำนวนมากที่อยู่ในสังฆมณฑลโรม ซึ่งมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ ก็เป็นโอกาสพิเศษอีกเช่นกัน โดยพระสันตะปาปาทรงเลือกวิธีการพูดคุยกับเด็กๆ ด้วยการตั้งคำถามหลายอย่าง และให้พวกเขาตอบอย่างเป็นกันเอง

พระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยการตรัสว่า "เด็กๆที่รัก พ่อขอถามว่า พวกลูกมาร่วมมิสซาวันนี้ เพื่ออะไร"

หลังจากพระสันตะปาปาถามแล้ว ปรากฏว่า เด็กๆ ทุกคนนั่งเงียบกันหมด ไม่มีใครกล้าตอบ แต่สักพัก ก็มีเด็กคนหนึ่งรวบรวมความกล้าแล้วพูดเสียงดังท่ามกลางความเงียบว่า "มาเพื่อเจอพระสันตะปาปาครับ"

พระสันตะป…

โป๊ปฟรังซิส: “ความยากลำบากของเราคือส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในใจเรา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความยากลำบากและความทุกข์ยากคือไม้กางเขนเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตเรา ทรงย้ำ พระอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสุภาพ ที่จะเติบโตกลายเป็นความยิ่งใหญ่ด้วยพลังของพระจิต ทรงชี้ งานแต่งงานแบบคาทอลิกถูกบดบังความสำคัญของพิธี ด้วยการที่เราไปสนใจแต่จะแต่งตัวให้เก๋จนเหมือนกลายเป็นงานแฟชั่นโชว์ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ ฟาริสีถามพระเยซูว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า จะมาถึงเมื่อใด” พระเยซูจึงสอนบรรดาศิษย์ว่า “จะมีคนกล่าวกับพวกท่านว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นั่น’ หรือ ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นี่’ จงอย่าออกไป อย่าตามเขาไป”

พระสันตะปาปาเทศน์สอนเกี่ยวกับพระวรสารตอนนี้ว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ปรากฏการณ์น่าตื่นเต้น เพราะบ่อยครั้ง สิ่งน่าตื่นเต้นคือภาพล้อเลียนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระอาณาจักรของพระองค์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่นี่คือการเฉลิมฉลอง! แต่มันเป็นการเฉลิมฉลองที่แตกต่างออกไ…