โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเก็บพระพรที่พระเจ้ามอบให้ไว้กับตัวเองคนเดียว”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ อย่าเก็บพระพรและสิ่งดีๆ ที่พระเจ้ามอบให้เราไว้กับเราเพียงคนเดียว แต่จงทำให้พระพรนี้เจริญเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วย ทรงสอน เราทุกคนได้รับพระพรที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ความวางใจที่พระเจ้ามอบให้เราว่า เราจะทำให้พระพรนี้เกิดประโยชน์ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารเรื่องเงินตาแลนท์ให้กับทุกคน

พระสันตะปาปาตรัสว่า “ในอุปมาเรื่องนี้ เจ้านายคือพระเยซู พวกเราคือผู้รับใช้ และเงินตาแลนท์คือมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้า ว่าแต่ มรดกนี้คือสิ่งใดล่ะ คำตอบคือพระวาจาของพระเจ้า, ศีลมหาสนิท, ความเชื่อในพระบิดาเจ้าสวรรค์ และการให้อภัยของพระองค์ ... มรดกเหล่านี้พระเจ้าทรงมอบความใจไว้กับเรา แต่มันไม่ได้หมายความว่า เราต้องปกป้องของขวัญชิ้นนี้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังต้องทำให้เงินนี้เจริญเติบโต

“เราทำอะไรกับของขวัญนี้บ้างล่ะ มีใครบ้างที่เราได้เผยแพร่ความเชื่อนี้ให้ มีกี่คนที่เราได้ส่งเสริมให้กำลังใจด้วยความหวังของพวกเรา มีความรักมากแค่ไหนที่เราได้แบ่งปันกับเพื่อนพี่น้อง ทุกที่และทุกเวลา แม้ในสถานที่อันห่างไกลและอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็ยังสามารถเป็นสถานที่ซึ่งเราสามารถทำให้เงินตาแลนท์นี้เจริญงอกงามได้นะ

“อุปมาเรื่องเงินตาแลนท์กระตุ้นเราว่า อย่าปกปิดความเชื่อและการที่เราเป็นของพระคริสตเจ้า อย่าปกปิดพระวาจาของพระเจ้า แต่จงทำให้สิ่งนี้แพร่ขยายในชีวิตของเรา ในความสัมพันธ์ของเรา และในสถานการณ์ที่จับต้องได้ การเป็นประจักษ์พยานแบบคริสตชนของเราต้องก้าวออกไปหาคนอื่น ต้องเติบโต และต้องบังเกิดผล

“ขอให้พวกเรากลับไปอ่านและรำพึงพระวรสารวันนี้จากนักบุญแม็ทธิวอีกครั้งนะ สำหรับเงินตาแลนท์, ความมั่งคั่ง, สิ่งดีๆฝ่ายจิต, สิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบให้เรา เราได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เติบโตงอกงามในตัวผู้อื่นอย่างไรบ้าง หรือว่า เราเก็บมันไว้ในที่มิดชิดเพียงอย่างเดียว

“พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่ละคน และมอบสิ่งที่ดีที่ถูกต้องให้กับเราแต่ละคน แม้ว่า เราจะไม่ได้รับของขวัญชิ้นเดียวกันจากพระเจ้า แต่มันมีบางสิ่งที่เราได้เหมือนกัน นั่นคือ ความมั่นใจของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระเจ้าทรงวางใจเรา พระเจ้าทรงมีความคาดหวังในตัวเรา พวกเราต้องอย่าให้ความกลัวเข้ามาหลอกลวงเรา แต่เราต้องวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงมอบความวางใจในเรา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องทุกฝ่ายให้พูดคุยกับผู้อพยพ หลังไม่นานมานี้ เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวเมืองโรมกับบรรดาผู้ลี้ภัยที่เข้ามาอาศัยในตัวเมือง นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นกับหลายเมืองของยุโรปด้วย

Read More: Vatican RadioComments