โป๊ปฟรังซิส: “ความยากลำบากของเราคือส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในใจเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความยากลำบากและความทุกข์ยากคือไม้กางเขนเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตเรา ทรงย้ำ พระอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสุภาพ ที่จะเติบโตกลายเป็นความยิ่งใหญ่ด้วยพลังของพระจิต ทรงชี้ งานแต่งงานแบบคาทอลิกถูกบดบังความสำคัญของพิธี ด้วยการที่เราไปสนใจแต่จะแต่งตัวให้เก๋จนเหมือนกลายเป็นงานแฟชั่นโชว์ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ ฟาริสีถามพระเยซูว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า จะมาถึงเมื่อใด” พระเยซูจึงสอนบรรดาศิษย์ว่า “จะมีคนกล่าวกับพวกท่านว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นั่น’ หรือ ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นี่’ จงอย่าออกไป อย่าตามเขาไป”

พระสันตะปาปาเทศน์สอนเกี่ยวกับพระวรสารตอนนี้ว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ปรากฏการณ์น่าตื่นเต้น เพราะบ่อยครั้ง สิ่งน่าตื่นเต้นคือภาพล้อเลียนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระอาณาจักรของพระองค์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่นี่คือการเฉลิมฉลอง! แต่มันเป็นการเฉลิมฉลองที่แตกต่างออกไป แน่นอนว่า มันคือการฉลองที่งดงาม เป็นการฉลองอันยิ่งใหญ่ และสวรรค์จะเป็นการเฉลิมฉลอง แต่มันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอตามประสามนุษย์ชอบที่จะอยู่กับความตื่นเต้น

“บ่อยครั้ง การเฉลิมฉลองถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นเรื่องน่าสนุกตื่นเต้น ตัวอย่างเช่น งานแต่งงานซึ่งผู้คนดูเหมือนมีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นงาน ‘แฟชั่นโชว์’ จนดูไร้สาระ แทนที่พวกเขาจะใส่ใจกับพิธีกรรม

“ถ้าเราใส่ใจกับพิธี(ศีลสมรส) พระอาณาจักรของพระเจ้าคือความสงบ และความสงบนี้จะเติบโตในจิตใจของเรา พระจิตทรงหล่อเลี้ยงความสงบนี้ผ่านทางความสมัครใจที่เราได้เตรียมในตัวเรา

“วันที่พระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จมา พระองค์จะบันดาลให้เกิดเสียงดัง พระองค์จะส่องสว่างเหมือนสายฟ้าแลบ สายฟ้าที่ส่องสว่างจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และเมื่อเราคิดถึงความพยายามของคริสตชนจำนวนมากที่ต้องดิ้นรนที่จะเลี้ยงดูครอบครัว, ชายและหญิงจำนวนมากที่ต้องดูแลลูกๆของตน ดูแลปู่ย่าตายาย และเมื่อถึงตอนสิ้นเดือน เขาเหลือเงินติดตัวแค่ 0.5 ยูโร (ประมาณ 20 บาท) นี่คือพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตประจำวัน ทุกวันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ไกลจากเราเลย มันอยู่ใกล้มาก นี่คือหนึ่งในลักษณะของพระอาณาจักรของพระเจ้า นั่นคือ มันอยู่ใกล้เราทุกวัน

“พ่ออยากชี้ให้พวกท่านเห็นว่า เมื่อพระเยซูทรงอธิบายถึงวันที่พระองค์จะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์และเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ พระเยซูอธิบายเพิ่มเติมแบบทันทีว่า ‘อันดับแรก บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานอย่างมาก และคนยุคนี้จะไม่ต้อนรับพระองค์’ สิ่งนี้หมายความว่า แม้ในความทุกข์ทรมาน ไม้กางเขน กางเขนในชีวิตทุกๆวัน ไม้กางเขนของการงาน ของครอบครัว ของการทำสิ่งดีๆ นี่คือไม้กางเขนเล็กๆในชีวิตประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรของพระเจ้า

“พ่ออยากเชิญชวนทุกคนวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า เพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงพระอาณาจักรของพระเจ้าในตัวเราด้วยการสวดภาวนา, การสรรเสริญพระเจ้า, การรับในความเมตตาและทำแบบเงียบๆ พระอาณาจักรของพระเจ้าคือความสุภาพเหมือนเมล็ดพันธุ์ กล่าวคือ สุภาพถ่อมตนแต่มันจะกลายเป็นความยิ่งใหญ่ด้วยพลังของพระจิต มันขึ้นอยู่กับเราที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์นี้เติบโตในตัวเรา เติบโตแบบไม่ต้องไปคุยโม้เกี่ยวกับสิ่งนี้ แต่จงปล่อยให้พระจิตเสด็จมาเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณและนำเราก้าวไปข้างหน้าในความเงียบ ในสันติ ในความใกล้ชิดกับพระเจ้าและผู้อื่น ในการนมัสการพระเจ้าโดยไม่ต้องทำเรื่องน่าตื่นเต้น” พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments