โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร ส่วนคนที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างอยู่กับตัว อย่าสนุกกับสิทธิพิเศษที่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า จนไม่ยอมแบ่งปันสิทธินี้ให้กับผู้ยากไร้ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงทำอัศจรรย์ด้วยการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พ่ออยากแบ่งปันพระวรสารวันนี้ ด้วยการอธิบายคริสตชนออกเป็น 3 กลุ่ม

“คนกลุ่มแรกคือชายตาบอดที่เป็นคนไร้ค่าในสายตาของโลก ชายคนนี้ปรารถนาเพียงความรอดเท่านั้น ชายคนนี้ปรารถนาที่จะได้รับการรักษาอย่างถึงที่สุด เขาจึงตะโกนและตะโกน กระทั่งกำแพงของความเมินเฉยได้พังทลายลง และเขาสามารถที่จะเคาะประตูหัวใจของพระเจ้าได้ คนรอบข้างบรรดาสาวกต้องการให้ชายคนนี้เงียบ เพื่อกันออกจากการรบกวนพระเจ้า ชายที่เป็นส่วนเกินของสังคมคนนี้ไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้า เพราะคนกลุ่มนี้ปิดประตูไม่ให้เขาเข้าไป

"สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากท่ามกลางพวกเราผู้มีความเชื่อในพระเจ้า เมื่อเราได้พบพระเจ้าโดยไม่ทันสังเกต พวกเราก็สร้างบ่อเกิดของชั้นบรรยากาศเล็กๆแบบสมณศักดิ์ขึ้นแล้ว ไม่ใช่แต่พระสงฆ์และพระสังฆราชเท่านั้น แต่พวกฆราวาสก็เหมือนกัน กล่าวคือ พวกเราเป็นหนึ่งเดียวที่ร่วมเป็นหนึ่งกับพระเจ้า แต่สำหรับพวกเราทุกคนที่มองไปที่พระเจ้า พวกเราล้มเหลวที่จะมองเห็นความต้องการของพระองค์ พวกเราไม่ได้มองไปที่พระเจ้าผู้ทรงหิว ผู้ทรงกระหาย ผู้ทรงถูกจองจำในคุก ผู้ทรงอยู่ในโรงพยาบาล พวกเราไม่ได้มองไปที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นส่วนเกินของสังคม

“คนกลุ่มที่สองที่พ่ออยากกล่าวถึง คนพวกนี้เป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้า พวกเขารู้สึกอย่างยิ่งว่าตนได้รับเลือก พวกเขาจะพูดและคิดเหมือนกับว่า ‘ตอนนี้ เราได้รับเลือกสรร พวกเราอยู่กับพระเจ้าแล้ว’ ฉะนั้น พวกเขาต้องการจะเก็บรักษาโลกใบเล็กๆเพื่อตัวเอง เก็บรักษาโลกใบเล็กๆนี้ให้ห่างไกลจากทุกคน แม้แต่เด็กเล็กๆที่อาจจะรบกวนพระเจ้าก็ตาม

“เมื่ออยู่ในพระศาสนจักร คริสตชนและผู้อภิบาลที่ทำตัวแบบนี้ได้กลายเป็นกลุ่มๆหนึ่งที่ไม่ใช่พระศาสนจักร แต่เป็น ‘สมณศักดิ์’ พวกเขาสนุกกับสิทธิพิเศษที่ได้ใกล้ชิดพระเจ้า พวกเขาถูกประจญล่อลวงให้หลงลืมรักแรกของตัวเอง ความรักที่สวยสดงดงามซึ่งพวกเราทุกคนมีในตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเรา ช่วยเรา และตรัสกับเราว่า ‘แต่เรารักท่านมาก’ นี่คือการประจญล่อลวงที่บรรดาอัครสาวกมีกับตัว กล่าวคือ หลงลืมรักแรกของตัวเอง

“ส่วนคนกลุ่มที่สาม ก็คือ พวกชาวบ้านธรรมดาทั่วไป คนพวกนี้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการรักษาชายตาบอด กี่ครั้งกันที่เราพบคนธรรมดาเรียบง่ายเหล่านี้ มีหญิงชรากี่คนที่แทบจะเดินไม่ได้แล้ว แต่ยังออกเดินทางเพื่อไปภาวนา ณ สักการะสถานแม่พระ คนพวกนี้ไม่เคยเรียกร้องสิทธิพิเศษ มีสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือพระหรรษทาน นี่คือผู้มีความเชื่อที่รู้ถึงวิธีการที่จะเสียเวลาของตนไปกับพระเจ้าและติดตามพระองค์ โดยไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆ

“ขอให้เราอย่าเดินเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเล็กๆของสิทธิพิเศษของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู อย่าเป็นคนที่หันหลังออกจากพระศาสนจักรของพระเจ้าซึ่งกำลังทนทุกข์ทรมาน แต่ขอให้เราวอนขอความรอดพ้นซึงสิ่งนี้ เรียกร้องความเชื่อและเรียกร้องการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานให้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า โดยปราศจากการเรียกร้องสิทธิพิเศษ ซึ่งจะแยกเราออกจากประชากรของพระองค์” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments