พระศาสนจักรเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช”

วาติกันเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช” ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดยปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016สันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการว่า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส “เปิดปีเพื่อนักบวช” ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันดังกล่าว ยังเป็นวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย

พิธีดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงมอบหมายให้ “พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส” (ในภาพ) ประธานสมณกระทรวงเพื่อนักบวช เป็นผู้แทนพระองค์ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องจากวันดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงติดพันธกิจการเสด็จเยือนตุรกี ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2014

ทั้งนี้ ปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งวันปิดปีเพื่อนักบวช ยังตรงกับวันเพื่อนักบวชด้วย

อนึ่ง พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส เป็นหนึ่งในพระคาร์ดินัลที่ได้รับการยกย่องเรื่องความสุภาพ เรียบง่าย และถือความยากจนเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระคาร์ดินัลที่สื่อมวลชนและสัตบุรุษให้ความรักและศรัทธาเป็นอย่างมาก

Read More: Vatican Radio


Comments