Posts

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ อย่าเป็นคริสตชนที่แสวงหาสิทธิพิเศษในพระศาสนจักร ส่วนคนที่มีสิทธิพิเศษบางอย่างอยู่กับตัว อย่าสนุกกับสิทธิพิเศษที่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า จนไม่ยอมแบ่งปันสิทธินี้ให้กับผู้ยากไร้  ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงทำอัศจรรย์ด้วยการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พ่ออยากแบ่งปันพระวรสารวันนี้ ด้วยการอธิบายคริสตชนออกเป็น 3 กลุ่ม “คนกลุ่มแรกคือชายตาบอดที่เป็นคนไร้ค่าในสายตาของโลก ชายคนนี้ปรารถนาเพียงความรอดเท่านั้น ชายคนนี้ปรารถนาที่จะได้รับการรักษาอย่างถึงที่สุด เขาจึงตะโกนและตะโกน กระทั่งกำแพงของความเมินเฉยได้พังทลายลง และเขาสามารถที่จะเคาะประตูหัวใจของพระเจ้าได้ คนรอบข้างบรรดาสาวกต้องการให้ชายคนนี้เงียบ เพื่อกันออกจากการรบกวนพระเจ้า ชายที่เป็นส่วนเกินของสังคมคนนี้ไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้า เพราะคนกลุ่มนี้ปิดประตูไม่ให้เขาเข้าไป "สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยมากท่ามกลางพวกเราผู้มีความเชื่อในพระเจ้

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเก็บพระพรที่พระเจ้ามอบให้ไว้กับตัวเองคนเดียว”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ อย่าเก็บพระพรและสิ่งดีๆ ที่พระเจ้ามอบให้เราไว้กับเราเพียงคนเดียว แต่จงทำให้พระพรนี้เจริญเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วย ทรงสอน เราทุกคนได้รับพระพรที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ความวางใจที่พระเจ้ามอบให้เราว่า เราจะทำให้พระพรนี้เกิดประโยชน์ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารเรื่องเงินตาแลนท์ให้กับทุกคน พระสันตะปาปาตรัสว่า “ในอุปมาเรื่องนี้ เจ้านายคือพระเยซู พวกเราคือผู้รับใช้ และเงินตาแลนท์คือมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้า ว่าแต่ มรดกนี้คือสิ่งใดล่ะ คำตอบคือพระวาจาของพระเจ้า, ศีลมหาสนิท, ความเชื่อในพระบิดาเจ้าสวรรค์ และการให้อภัยของพระองค์ ... มรดกเหล่านี้พระเจ้าทรงมอบความใจไว้กับเรา แต่มันไม่ได้หมายความว่า เราต้องปกป้องของขวัญชิ้นนี้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังต้องทำให้เงินนี้เจริญเติบโต “เราทำอะไรกับของขวัญนี้บ้างล่ะ มีใครบ้างท

โป๊ปฟรังซิส: “หมอคาทอลิกอย่าสงสารคนไข้แบบผิดๆ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องบรรดาแพทย์คาทอลิก อย่าเกิดความรู้สึกสงสารแบบผิดๆ ต่อผู้ป่วย อาทิ การส่งเสริมการทำแท้ง การการุณยฆาต และการส่งเสริมให้มีการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงชี้ การมีลูกคือของขวัญจากพระเจ้า ดังนั้น มันไม่ใช่ “สิทธิ” ของเราที่จะไป “ผลิตเด็ก” ด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงย้ำ ความสงสารที่แพทย์มีให้ผู้ป่วย ต้องเป็นแบบเดินร่วมทางไปกับพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาแพทย์คาทอลิกที่มาเข้าเฝ้าพร้อมครอบครัว ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องพวกเขาให้ต่อต้าน “ความรู้สึกสงสารคนอื่นแบบผิดๆ” อาทิ การการุณยฆาต แต่จงเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าทั้งทางวาจาและการกระทำ เพื่อยืนยันว่า ชีวิตมนุษย์คือความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่า และต้องไม่ถูกทำร้าย พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ความซื่อสัตย์ต่อพระวรสารแห่งชีวิตและเคารพต่อชีวิตซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า  บางครั้ง เรียกร้องทางเลือกที่เปี่ยมด้วยความกล้าที่จะสวนกระแสโลก เฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่อาจจะต้องปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่

พระศาสนจักรเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช”

Image
วาติกันเตรียมจัดมิสซาเปิด “ปีเพื่อนักบวช” ในวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า โดยปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016 สันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการว่า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส “เปิดปีเพื่อนักบวช” ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันดังกล่าว ยังเป็นวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย พิธีดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงมอบหมายให้ “พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส” (ในภาพ) ประธานสมณกระทรวงเพื่อนักบวช เป็นผู้แทนพระองค์ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องจากวันดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงติดพันธกิจการเสด็จเยือนตุรกี ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2014 ทั้งนี้ ปีเพื่อนักบวช จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 – 2 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งวันปิดปีเพื่อนักบวช ยังตรงกับวันเพื่อนักบวชด้วย อนึ่ง พระคาร์ดินัล ชูเอา บราซ เด อาวิส เป็นหนึ่งในพระคาร์ดินัลที่ได้รับการยกย่องเรื่องความสุภาพ เรียบง่าย และถือความยากจนเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระคาร์ดินัลที่สื่อมวลชนและสัตบุรุษให้ความรักและศรัทธาเป็นอย่างมาก Read Mo

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นย้ำบรรดานักบัญชี อย่ามุ่งเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์ เพราะเมื่อเราบูชาผลกำไรจนเกินเลย ผลที่ตามมาคือเราจะไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมันยังทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราด้วย อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังได้ยกย่องเศรษฐกิจและการเงินว่าเป็นมิติสำคัญของมนุษย์ ที่จะทำให้เราได้เกิดความร่วมมือและพบปะกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้สังคม ช่วงสายวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบัญชีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภานักบัญชีสากล ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์จากอาชีพการงานของพวกท่าน พวกท่านคงทราบดีถึงสภาพความเป็นจริงที่ว่า อาชีพของคนจำนวนมากกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงมาก บางคนต้องตกงาน หลายๆ ครอบครัวต้องรับภาระหนักจากผลที่ตามมา และเยาวชนหลายคนก็ยังคงเฝ้าหางานแรกในชีวิต “มันมีการประจญในยุคนี้ที่ล่อลวงให้หลายคนสนใจแต่ผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม พวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ต้องสอนลูกด้วยการเป็นตัวอย่าง อย่าพูดแต่ปาก แต่ไม่ทำตามที่สอน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้เด็กๆ พร้อมสอนเด็กๆ ให้สวดภาวนาขอพระเจ้าโปรดช่วยพวกเขาเดินบนหนทางของความจริงและความรัก พร้อมกันนี้ ทรงย้ำพ่อแม่ผู้ปกครอง สิ่งดีที่สุดที่เรามอบให้ลูกหลานก็คือความเชื่อในพระเจ้า เราต้องมอบผ่านทางการเป็นแบบอย่าง อย่าพูดแต่ปาก แต่ไม่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างตามที่สอน ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยวันนี้ถือเป็นมิสซาพิเศษสุดๆ เมื่อผู้ร่วมพิธีคือเด็กๆ จำนวนมากที่อยู่ในสังฆมณฑลโรม ซึ่งมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ ก็เป็นโอกาสพิเศษอีกเช่นกัน โดยพระสันตะปาปาทรงเลือกวิธีการพูดคุยกับเด็กๆ ด้วยการตั้งคำถามหลายอย่าง และให้พวกเขาตอบอย่างเป็นกันเอง พระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยการตรัสว่า "เด็กๆที่รัก พ่อขอถามว่า พวกลูกมาร่วมมิสซาวันนี้ เพื่ออะไร" หลังจากพระสันตะปาปาถามแล้ว ปรากฏว่า เด็กๆ ทุกคนนั่งเงียบกันหมด ไม่มีใครกล้าตอบ แต่สักพัก ก็มีเด็กคนหนึ่งรวบรวมความกล้าแล้วพูดเสียงดังท่ามกลางความเงียบว่า "มาเพื่อเจอพระสันตะปาปาครับ" พระสั

โป๊ปฟรังซิส: “ความยากลำบากของเราคือส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในใจเรา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความยากลำบากและความทุกข์ยากคือไม้กางเขนเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรพระเจ้าในชีวิตเรา ทรงย้ำ พระอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสุภาพ ที่จะเติบโตกลายเป็นความยิ่งใหญ่ด้วยพลังของพระจิต ทรงชี้ งานแต่งงานแบบคาทอลิกถูกบดบังความสำคัญของพิธี ด้วยการที่เราไปสนใจแต่จะแต่งตัวให้เก๋จนเหมือนกลายเป็นงานแฟชั่นโชว์ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ ฟาริสีถามพระเยซูว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า จะมาถึงเมื่อใด” พระเยซูจึงสอนบรรดาศิษย์ว่า “จะมีคนกล่าวกับพวกท่านว่า ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นั่น’ หรือ ‘บุตรแห่งมนุษย์อยู่ที่นี่’ จงอย่าออกไป อย่าตามเขาไป” พระสันตะปาปาเทศน์สอนเกี่ยวกับพระวรสารตอนนี้ว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ปรากฏการณ์น่าตื่นเต้น เพราะบ่อยครั้ง สิ่งน่าตื่นเต้นคือภาพล้อเลียนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระอาณาจักรของพระองค์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่นี่คือการเฉลิมฉลอง! แต่มันเป็นการเฉลิมฉลองที่แตกต่างออก