Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องวางใจพระญาณสอดส่องของพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนต้องวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า นอกจากนี้ เราต้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากประหนึ่งเป็นพี่น้องของเรา ทรงย้ำ จงเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับวันพุธรับเถ้าที่กำลังจะมาถึง และทรงเรียกร้องสันติภาพและการปรับความเข้าใจกันในยูเครน หลังส่อแววเกิดสงครามขึ้นแน่นอน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของบทสอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงบอกเราให้รู้จักวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าและหัดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ลองมองดูสังคมทุกวันนี้ซิ มีคนจำนวนมากต้องอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นคนของพวกเขา - พระวรสารวันนี้ ยังสอนเราอีกว่า "ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้"

โป๊ปฟรังซิส: "เมื่อคู่รักหย่าร้าง เราต้องเห็นใจ ไม่ใช่สมน้ำหน้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เมื่อคู่รักหย่าร้าง เราต้องร่วมให้กำลังใจเขา ไม่ใช่ไปสมน้ำหน้า ทรงชี้ อย่าทำตัวแบบฟาริสีที่นำบทบัญญัติมาอ้างว่า ชายหญิงสามารถหย่าร้างกันได้ เพราะในความเป็นจริง พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงคู่กัน สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกจากกันเลย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงตอบกลับพวกฟาริสีที่มาถามพระองค์เกี่ยวกับการหย่าร้าง พวกฟาริสีพยายามอ้างคำสอนของโมเสสที่บอกว่า "ชายและหญิงสามารถหย่าร้างกันได้" คนพวกนี้ชอบใช้หลักศีลธรรมในทางที่ผิด เรื่องที่ผิดแต่ดันไปทำให้มันถูกต้อง กระนั้น พระเยซูตรัสตอบชัดเจนว่า "ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม และถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทําผิดประเวณีเช่นเดียวกัน" - พวกฟาริสีพยายามอ้างตัวบทกฏหมาย แต่พระเยซูทรงย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ นั่นคือ "เมื่อแรกสร้างโลกนั

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องคิดและทำให้ตรงกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกับสิ่งที่พูด เพราะการเป็นคริสตชนที่ดี ความคิด, ความรู้สึก และการประพฤติตนต้องสัมพันธ์กัน ทรงชี้ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา ดังนั้น อย่ากลัวที่จะขออภัยโทษจากพระองค์ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ทั้งบทอ่านจากจดหมายนักบุญยาค็อบและพระวรสารจากนักบุญมาร์โกในวันนี้ ถือว่าให้ข้อคิดที่ดีกับเรามากๆ การเป็นคริสตชนหมายถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ คริสตชนคือคนที่คิดแบบคริสตชน รู้สึกแบบคริสตชน และประพฤติตนแบบคริสตชน นี่คือความสัมพันธ์ในชีวิตของคริสตชน บางคนอาจจะพูดว่าตนเองมีความเชื่อ แต่ถ้าคนหนึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตามที่พ่อยกมา (คิด, รู้สึก และประพฤติตน) เขาก็ไม่ใช่คริสตชนแล้ว เพราะชีวิตของเขามันไม่สัมพันธ์กันเลย - ในจดหมายของนักบุญยาค็อบ เราก็ได้ยินคริสตชนที่เอาเปรียบลูกจ้างของตน เขาคดโกงและไม่จ่ายเงินให้กับกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนา ค่าจ้างนี้กําลังร้อง และเสียงร้องข

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาเจ็บป่วย อย่ากลัวที่จะเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นคริสตชน เวลาที่เจ็บป่วย อย่ากลัวที่จะเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนไข้ เพราะศีลนี้ไม่ใช่ของต้องห้ามสำหรับคนที่ใกล้จะสิ้นใจเท่านั้น ทรงย้ำ ศีลเจิมคนไข้คือเครื่องหมายที่บอกว่าพระเยซูอยู่ข้างเราเสมอในเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือสูงอายุ ช่วงสายวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันนี้ ทั้งๆที่พยากรณ์อากาศบอกว่า ฝนอาจจะตก แต่พวกท่านก็ยังมาที่นี่ด้วยความศรัทธาและกล้าหาญ พ่อขอขอบคุณจากใจจริง - สัปดาห์นี้ พ่อขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง "ศีลเจิมคนป่วย" ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ทำให้เราได้สัมผัสกับความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ - ธรรมล้ำลึกของศีลเจิมคนไข้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ตอนที่ชาวสะมาเรียผู้ใจดีเข้ามาช่วยคนที่ถูกโจรปล้น เขาได้นำน้ำมันมาชโลมรักษา สิ่งนี้คือเครื่องหมายของน้ำมันเจิมผู้ป่วยในศีลศักดิ์สิทธิ

โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์: "พ่อไม่ได้โดนบีบบังคับให้สละตำแหน่ง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงยืนยัน พระองค์สละตำแหน่งพระสันตะปาปาแบบมีอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจ ไม่ได้ถูกบีบให้สละตำแหน่งตามที่มีข่าวลือ ทรงเผย เลือกใส่ชุดสีขาว เพราะเป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติโดยบริสุทธิ์ใจล้วนๆ อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่ นักข่าวสายวาติกันที่ได้รับการยกย่องมากสุดในโลก ส่งจดหมายถึงสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสที่กำลังจะครบ 1 ปีแห่งการสิ้นสุดสมณสมัยของพระองค์ (28 ก.พ.) โดยตอร์นิเอลลี่ ถามพระสันตะปาปาเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่า "พระองค์โดนบีบให้สละตำแหน่งหรือไม่" และ "ทำไมยังทรงใส่ชุดสีขาว ทั้งที่สละตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้ว และทำไมยังใช้ชื่อพระนาม เบเนดิกต์ ต่อไป" เรื่องทั้งหมดนี้ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงตอบจดหมายกลับเพื่ออธิบายให้กระจ่าง ใจความว่า "เรื่องการโดนกดดันให้สละตำแหน่ง เป็นเรื่องเหลวไหลมากๆ การสละตำแหน่งนี้ พ่อทำโดยมีอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจ ข่าวลือดังกล่าวจึงถือว่าไร้สาระ" "ส่วนเรื่องใส่ชุดสีขาวต่อไปและใช้ชื่อเบเนดิกต์ เรื่องนี้เป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติโดยบริสุทธิ์ใจล้วนๆ ตอนที่พ่อสละตำแหน่

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนควรคร่ำครวญและเป็นทุกข์เมื่อเจอข่าวคนตายจากสงคราม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนควรคร่ำครวญและเป็นทุกข์ เมื่อได้อ่านเจอข่าวคนตายจากสงคราม ทรงชี้ สมัยก่อน สงครามจะเป็นแบบมหากาพย์คนตายเยอะมาก แต่สมัยนี้ สงครามเปลี่ยนมาเป็นแบบย่อมๆ และจะมีคนตายเป็นระยะๆ ช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ในบทอ่านวันนี้ เราได้ยินเรื่องการต่อสู้กันเพราะความขัดแย้ง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือจำนวนเหยื่อผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก - พูดถึงสงคราม พวกเราจัดงานที่สุสานเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงครามมหากาพย์ต่างๆ และทุกคนก็รู้สึกแย่เมื่อรู้ถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แต่ทุกวันนี้ มันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละ เพียงแต่ที่จะมีสงครามมหากาพย์ครั้งเดียว เรามีสงครามย่อยๆอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทุกวันนี้ เราเห็นคนฆ่ากันตายเพื่อแย่งดินแดน ฆ่ากันด้วยความเกลียดชังแบบสุดๆ และฆ่ากันเพื่อความทะเยอทะยาน - จำไว้นะว่า สงคราม, ความเกลียดชัง และความเป็นศัตรูกันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่มันอยู่ในใจของเรา

โป๊ปฟรังซิส: "ไร้สาระมากถ้ารักพระคริสตเจ้า แต่ไม่รักพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เป็นเรื่องไร้สาระมากที่เราจะรักพระคริสตเจ้า โดยไม่รักพระศาสนจักร เพราะในความเป็นจริง พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงชี้ ทุกครั้งที่พระเยซูรักษาผู้คน พระองค์จะพยุงและพาคนๆนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัยเสมอ และเราก็ต้องทำเช่นนั้นด้วย ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก เราได้เห็นผู้คนพูดกันถึงความล้มเหลวของบรรดาสาวกในการขับไล่ปีศาจออกจากเด็กชายคนหนึ่ง ทุกคนพูดกันไปเรื่อย แต่ทุกสิ่งจบที่การปฏิบัติ เมื่อพระเยซูทรงพยุงเด็กคนนี้ขึ้น การปฏิบัติของพระเยซูทำให้เราได้ฉุกคิดว่า เมื่อพระองค์ทรงรักษา เมื่อพระองค์ทรงเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปรักษาคน พระองค์ไม่เคยลุกจากไปโดยให้คนนั้นอยู่เพียงลำพัง พระเยซูไม่ใช่พ่อมดหมอผี แต่พระองค์คือ "ผู้เยียวยา" ทุกๆคนที่พระเยซูทรงรักษา ทุกคนที่พระองค์ช่วยเหลือได้หายและกลับไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาทุกคน การปฏิบัติของพระองค์จัดว่างดงามมากจ