โป๊ปฟรังซิส: "ไร้สาระมากถ้ารักพระคริสตเจ้า แต่ไม่รักพระศาสนจักร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เป็นเรื่องไร้สาระมากที่เราจะรักพระคริสตเจ้า โดยไม่รักพระศาสนจักร เพราะในความเป็นจริง พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงชี้ ทุกครั้งที่พระเยซูรักษาผู้คน พระองค์จะพยุงและพาคนๆนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัยเสมอ และเราก็ต้องทำเช่นนั้นด้วย


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โก เราได้เห็นผู้คนพูดกันถึงความล้มเหลวของบรรดาสาวกในการขับไล่ปีศาจออกจากเด็กชายคนหนึ่ง ทุกคนพูดกันไปเรื่อย แต่ทุกสิ่งจบที่การปฏิบัติ เมื่อพระเยซูทรงพยุงเด็กคนนี้ขึ้น การปฏิบัติของพระเยซูทำให้เราได้ฉุกคิดว่า เมื่อพระองค์ทรงรักษา เมื่อพระองค์ทรงเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปรักษาคน พระองค์ไม่เคยลุกจากไปโดยให้คนนั้นอยู่เพียงลำพัง พระเยซูไม่ใช่พ่อมดหมอผี แต่พระองค์คือ "ผู้เยียวยา" ทุกๆคนที่พระเยซูทรงรักษา ทุกคนที่พระองค์ช่วยเหลือได้หายและกลับไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาทุกคน การปฏิบัติของพระองค์จัดว่างดงามมากจริงๆ

- การปฏิบัติของพระองค์เช่นนี้ เราได้เห็นในพระวรสารหลายๆครั้ง อาทิ ตั้งแต่การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัส, การกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของบุตรสาวของไยรัส หรือจะเป็นบุตรของหญิงม่าย พระเยซูทรงทำให้มั่นใจแน่ว่า พวกเราได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากได้รับการรักษา พระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราอยู่เพียงลำพังบนที่จะกลับบ้าน

- เพราะว่า พระเยซูไม่ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เท่านั้น พระเยซูคือบุตรแห่งมนุษย์ พระเยซูคือพระสัญญาที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของอับราฮัม การปฏิบัติของพระเยซูสอนเราว่า ทุกๆการเยียวยารักษา ทุกๆการให้อภัย จะช่วยเราให้กลับสู่พระศาสนจักร

- พระเยซูทรงให้อภัยเสมอ การให้อภัยของพระองค์ได้กลายเป็นการปฏิวัติหรือเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ เมื่อการกระทำเหล่านี้เป็นการให้อภัยคนอย่างแม็ทธิว, ซักเคียส แล้วนำพวกเขากลับ "บ้าน" มันเป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะเข้าใจพระเยซูถ้าเราไม่ใช่ประชากรของพระเจ้า

- มันเป็นเรื่องไร้สาระมากที่จะรักพระคริสตเจ้าโดยไม่รักพระศาสนจักร เพราะพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน! เมื่อพระคริสตเจ้าตรัสเรียกคน พระองค์ทรงนำคนเข้าสู่พระศาสนจักรด้วย ดังนั้น มันเป็นการดีที่เราจะนำลูกๆมารับศีลล้างบาปในพระศาสนจักร เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments