โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องวางใจพระญาณสอดส่องของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนต้องวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า นอกจากนี้ เราต้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากประหนึ่งเป็นพี่น้องของเรา ทรงย้ำ จงเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับวันพุธรับเถ้าที่กำลังจะมาถึง และทรงเรียกร้องสันติภาพและการปรับความเข้าใจกันในยูเครน หลังส่อแววเกิดสงครามขึ้นแน่นอน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของบทสอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงบอกเราให้รู้จักวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าและหัดช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ลองมองดูสังคมทุกวันนี้ซิ มีคนจำนวนมากต้องอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นคนของพวกเขา

- พระวรสารวันนี้ ยังสอนเราอีกว่า "ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้" ... ใช่! เรารับใช้พระเจ้าและเงินพร้อมกันไม่ได้! หัวใจที่ถูกครอบครองด้วยความต้องการส่วนตน และไม่เหลือที่ว่างให้กับผู้อื่น ก็เหมือนกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งหวังจะรวยลูกเดียว แต่แทบไม่มีที่ว่างให้กับพระเจ้าและการช่วยเหลือผู้ยากไร้

- การจะมั่นใจว่า ไม่มีใครต้องอดอยากหิวโหย ไร้น้ำดื่ม ไร้เสื้อผ้า ไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีคนตกงาน เราทุกคนต้องตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระบิดาผู้สถิตย์อยู่ในสวรรค์และทุกคนเป็นพี่น้องกัน

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำสัตบุรุษทุกคนว่า วันพุธนี้ 5 มีนาคม เป็นวันพุธรับเถ้าเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ดังนั้น ขอให้ทุกคนเตรียมจิตใจสำหรับการออกเดินทางตลอด 40 วันนี้เพื่อสู้กับความชั่วร้ายต่างๆ และที่สำคัญ เราต้องมีคำภาวนาเป็นอาวุธ และอย่าลืมอดอาหารและทำพลีกรรมด้วย

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังกล่าวเรียกร้องสันติภาพในยูเครน หลังล่าสุด รัสเซียส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครน ทำให้สถานการณ์เพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นไปอีก

" พ่อขอเรียกร้องทุกฝ่ายพูดจากันเพื่อจะได้เอาชนะความเข้าใจผิดต่างๆ และร่วมสร้างอนาคตของประเทศร่วมกัน ขอให้บรรดานานาชาติช่วยกันส่งเสริมความพยายามต่างๆในการสร้างความเป็นเอกภาพและพูดจากันด้วย" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments