โป๊ปฟรังซิส: "เวลาเจ็บป่วย อย่ากลัวที่จะเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้นคริสตชน เวลาที่เจ็บป่วย อย่ากลัวที่จะเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนไข้ เพราะศีลนี้ไม่ใช่ของต้องห้ามสำหรับคนที่ใกล้จะสิ้นใจเท่านั้น ทรงย้ำ ศีลเจิมคนไข้คือเครื่องหมายที่บอกว่าพระเยซูอยู่ข้างเราเสมอในเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือสูงอายุ


ช่วงสายวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันนี้ ทั้งๆที่พยากรณ์อากาศบอกว่า ฝนอาจจะตก แต่พวกท่านก็ยังมาที่นี่ด้วยความศรัทธาและกล้าหาญ พ่อขอขอบคุณจากใจจริง

- สัปดาห์นี้ พ่อขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง "ศีลเจิมคนป่วย" ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ทำให้เราได้สัมผัสกับความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์

- ธรรมล้ำลึกของศีลเจิมคนไข้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ตอนที่ชาวสะมาเรียผู้ใจดีเข้ามาช่วยคนที่ถูกโจรปล้น เขาได้นำน้ำมันมาชโลมรักษา สิ่งนี้คือเครื่องหมายของน้ำมันเจิมผู้ป่วยในศีลศักดิ์สิทธิ์ นี่คือความรักและพระหรรษทานของพระเจ้าที่มีต่อผู้ต้องทนทุกข์ทรมาน

- นอกจากเหตุการณ์ชาวสะมาเรีย เรายังได้เห็นศีลเจิมคนไข้ในจดหมายของนักบุญยาค็อบ ที่กล่าวว่า "ในหมู่พวกท่านมีใครเจ็บป่วยบ้างไหม ถ้ามี จงเรียกพระสงฆ์ให้มาโปรดศีลเจิมคนไข้ให้ท่านด้วยน้ำมันในพระนามของพระเจ้า คำภาวนาจะช่วยรักษาผู้ป่วย พระเจ้าจะช่วยพยุงเขา ถ้าเขามีบาป เขาจะได้รับการอภัย"

- แต่ทุกวันนี้ คนจำนวนมากกลัวที่จะเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนไข้ เพราะคิดว่าเป็นศีลต้องห้ามสำหรับผู้กำลังป่วยหนักและตาย พ่อจึงอยากขอให้คริสตชนอย่ากลัวการเรียกพระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนไข้ แต่ขอให้คิดว่า พระเยซูทรงอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยผ่านทางศีลเจิมนี้

- มันเป็นการดีที่จะรู้ถึงช่วงเวลาแห่งการทุกข์ทรมานและเจ็บป่วย เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว พระสงฆ์ผู้โปรดศีลเจิมจะช่วยเหลือเขาผ่านทางศีลเจิมนี้ นี่คือช่วงเวลายิ่งใหญ่ที่บรรเทาใจเราว่า พระเยซูอยู่กับเรา ไม่มีอะไรที่จะแยกเราจากพระองค์ได้

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในเวเนซูเอลา หลังจากตอนนี้ มีการประท้วงอย่างหนักจนบานปลายเป็นความรุนแรงที่ควบคุมได้ยากแล้ว

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio
Comments