Posts

โป๊ปฟรังซิส: "พระคาร์ดินัลต้องเลี่ยงนิสัยชวนคนนินทา แบ่งพรรคแบ่งพวก และ เลือกที่รักมักที่ชัง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระคาร์ดินัลต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู และต้องหลีกเลี่ยงนิสัยชวนคนคิดแผนชั่วร้าย, การนินทาให้ร้าย, การแบ่งพรรคแบ่งพวก, การเลือกที่รักมักที่ชัง และการให้สิทธิพิเศษแก่บางคน พระคาร์ดินัลต้องตรงไปตรงมาแบบพระวรสารที่สอนว่า "ใช่คือใช่ ไม่คือไม่" ​(Yes is yes, no is no) ทรงขอร้องสัตบุรุษสวดให้พระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล และบรรดาพระสังฆราช เพื่อที่ว่าพวกท่านจะได้เป็นผู้รับใช้ที่ดี ไม่ใช่ทำตัวเป็นเจ้านาย ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาร่วมกับบรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อวานนี้ พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - ในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือเลวีนิติ พระเจ้าตรัสว่า "ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์" ส่วนพระวรสาร พระเยซูตรัสว่า "ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์"  พระวาจาข

โป๊ปฟรังซิส: "พระคาร์ดินัลต้องเป็นผู้นำสันติและแบบอย่างของความกล้าหาญ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำในพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระคาร์ดินัลต้องเป็นผู้นำสันติและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ ทรงชี้ พระคาร์ดินัลต้องเดินตามทางพระเยซู นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ช่วงสายวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โอกาสวันฉลองธรรมาส์นักบุญเปโตร สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 19 องค์ ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ทั้งนี้ พระคาร์ดินัล ลอริส คาโปวิลล่า วัย 98 ปี อดีตเลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเนื่องจากชราภาพมากแล้ว กระนั้น พระศาสนจักรจะจัดพิธีสถาปนาให้ท่านในสังฆมณฑลที่ท่านพำนักอยู่แทน อีกหนึ่งความพิเศษของพิธีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จมาร่วมงาน และพระองค์ยังทรงถอดหมวกออกเพื่อถวายความเคารพต่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส อีกด้วย ในส่วนของพระดำรัสสอนประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสว่า: - ก่อนอื่น พ่อขอกล่าวคำต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ได้เสด็จมาร่วมพิธีแห่

โป๊ปฟรังซิส: "ความเชื่อที่ไม่นำเราเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ก็ไม่ใช่ความเชื่อ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความเชื่อที่ไม่ได้รับการปฏิบัติ ก็ไม่มีความหมาย ความเชื่อที่ไม่นำเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า มันก็ไม่ใช่ความเชื่อเช่นกัน แต่มันเป็นแค่คำพูดเท่านั้น ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ในบทอ่านวันนี้จากนักบุญยาค็อบ (ยากอบ) เราได้ฟังว่า "ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว" นี่เป็นคำพูดที่ชัดเจนมากๆ ความเชื่อที่ไร้การปฏิบัติ ก็ไร้ประโยชน์สิ้นดี - บ่อยครั้งในชีวิต เรามักจะทำผิดพลาดด้วยการกล่าวว่า "แต่เราก็เป็นคนมีความเชื่อนะ และเราก็เชื่อสิ่งต่างๆด้วย" แต่บางทีคนที่พูดนี้ ก็เป็นคนที่ดูเฉยชาและอ่อนแอกับการดำเนินชีวิต ความเชื่อของเขาจึงเป็นแค่ทฤษฎี มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในชีวิตของเขา - นักบุญยาค็อบพูดชัดเจนว่า คนที่บอกว่าตัวเองมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างสุดๆ แต่ความเชื่อไม่ได้รับการปฏิบัติ ความเชื่อนั้นก็ไร้ค่า เราจะสวดบทยืนยันความเชื่อได้แค่ตัวอักษร แต่เราไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริง -

โป๊ปฟรังซิส: "รู้จักพระเยซูอย่างเดียวไม่พอ ต้องติดตามพระองค์ด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การรู้จักพระเยซูอย่างเดียวไม่พอ เราต้องติดตามพระองค์ด้วย เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่การรู้จัก แต่เป็นการติดตามไปตลอดชีวิต  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ที่มาร่วมประชุมปฏิรูปโรมันคูเรีย มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงถามเปโตรว่า "ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร" ส่วนเปโตรทูลตอบทันทีว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า" นี่คือการตอบสนองอย่างกล้าหาญและเป็นการตอบจากใจ และเราล่ะ พระเยซูทรงเป็นใครสำหรับเรา - มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจและศึกษาว่าพระเยซูเป็นใครสำหรับเรา แต่แค่นี้ มันไม่พอหรอกนะ เพราะการจะรู้จักพระเยซู เราจำเป็นต้องเดินติดตามพระองค์เหมือนที่นักบุญเปโตรได้ทำ - นักบุญเปโตรติดตามพระเยซูมาตลอด แต่มาวันหนึ่ง ท่านปฏิเสธพระเยซู ทรยศพระองค์ แต่ท่านก็ได้ขอให้พระเยซูยกโทษให้หลังจากพระองค์เสด็จกลับคืนชีพ พระเยซูยังได้ถามนักบุญเปโตรด้วยว่า "เปโตร ท่านรักเราหรือไม่" คำถามนี้พร

โป๊ปฟรังซิส: "พวกลูกแก้บาปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม เราไปแก้บาปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ใช่ 2 สัปดาห์ที่แล้ว, 2 เดือนที่แล้ว, 20 ปีที่แล้ว หรือ 40 ปีที่แล้วกันแน่ พร้อมกระตุ้น อย่าให้เวลาผ่านไปมากกว่านี้อีกเลย จงรีบไปรับศีลอภัยบาปเถอะ เพราะพระเยซูทรงพร้อมให้อภัยเราเสมอ ทรงชี้ เราไม่สามารถให้อภัยบาปผิดตัวเองได้ เพราะการให้อภัยคือการร้องขอให้คนอื่นยกโทษเท่านั้น ช่วงสายวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก หลังจากพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชนไปแล้ว (Sacraments of Christian Initiation - ศีลล้างบาป, ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท) มาวันนี้ พ่อจะขอพูดถึงศีลแห่งการคืนดีและศีลเจิมคนไข้ โดยจะเริ่มที่ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ซึ่งก็คือศีลอภัยบาป - เมื่อเราไปรับศีลอภัยบาปหรือไปแก้บาป เราก็ได้รับการเจิมรักษา นี่คือการรักษาจิตวิญญาณและรักษาจิตใจของเรา เพราะเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น - สิ่งแ

พาสปอร์ตและบัตรประชาชนอาร์เจนตินาของพระสันตะปาปา

Image
กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ส่งบัตรประชาชนอาร์เจนตินาใบใหม่มาให้กับ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส หลังจากพระองค์แจ้งว่า ไม่ต้องการสละสัญชาติอาร์เจนไตน์ และต้องการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆในฐานะพลเมืองอาร์เจนไตน์  มีข้อมูลเพิ่มเติมและน่าทึ่งมากๆ ... พระสันตะปาปาประกาศจะใช้แต่พาสปอร์ตอาร์เจนติน่าเท่านั้นเวลาไปเยือนประเทศต่างๆ เหตุผลคือ "ต้องการเป็นตัวอย่างไม่ใช้สิทธิพิเศษพาสปอร์ตการทูต ไม่ต้องการใช้สิทธิพิเศษเป็นประมุขของนครรัฐวาติกัน แต่ต้องการใช้พาสปอร์ตแบบคนธรรมดาทั่วไป" พระสันตะปาปาทรงโทรศัพท์ไปหาทูตอาร์เจนติน่าประจำสันตะสำนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และพระองค์ใช้เวลาถ่ายรูปทำพาสปอร์ตและบัตรประชาชนใบใหม่ 15 นาที อีกหนึ่งการปฏิรูปตัวเอง ด้วยการ "ไม่ใช้สิทธิพิเศษที่มี แต่เลือกปฏิบัติแบบคนทั่วไป" หมายเหตุ - ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถ้าไปเยือนประเทศที่ชาวอาร์เจนไตน์ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ พระสันตะปาปาจะใช้พาสปอร์ตนี้หรือเปล่า ถ้าใช้ พระองค์คงต้องทำวีซ่า ...หรืออีกวิธีคือเลือกใช้พาสปอร์ตการทูต ... อันนี้ ต้องติดตาม

โป๊ปฟรังซิส: "คนที่ต้องการสิ่งใดแบบทันที เป็นพวกขาดปรีชาญาณของความอดทน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คนบ้าอำนาจและต้องการสิ่งต่างๆแบบทันที เป็นพวกที่ขาดปรีชาญาณของความอดทนและความเพียร คนพวกนี้เป็นเหมือนเด็กเอาแต่ใจที่ไม่รู้จักโต ทรงย้ำ อย่าทำตัวท้าพระเจ้าให้แสดงเครื่องหมายอัศจรรย์ เพราะพระเจ้าไม่ใช่พ่อมด พระองค์ทรงมีแนวทางต่างๆแบบอดทน ทรงชื่นชม ผู้ป่วยที่ยิ้มรับความทุกข์ยากคือคนที่อ่านเครื่องหมายของพระเจ้าเป็น ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ที่มาร่วมประชุมปฏิรูปโรมันคูเรีย มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - บทอ่านแรกของวันนี้จากจดหมายของนักบุญยาค็อบ (ยากอบ) ท่านนักบุญกล่าวว่า "จงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลําบากต่างๆ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตําหนิ และไม่ขาดสิ่งใด" - ใครก็ตามที่ต้องการสิ่งต่างๆแบบทันทีทันใด เขาก็เป็นคนที่ไม่รู้จักปรีชาญาณของความอดทนและความพากเพียร พวกเขาเป็นเหมือ