โป๊ปฟรังซิส: "พระคาร์ดินัลต้องเป็นผู้นำสันติและแบบอย่างของความกล้าหาญ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำในพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ พระคาร์ดินัลต้องเป็นผู้นำสันติและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ ทรงชี้ พระคาร์ดินัลต้องเดินตามทางพระเยซู นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โอกาสวันฉลองธรรมาส์นักบุญเปโตร สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 19 องค์ ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ทั้งนี้ พระคาร์ดินัล ลอริส คาโปวิลล่า วัย 98 ปี อดีตเลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเนื่องจากชราภาพมากแล้ว กระนั้น พระศาสนจักรจะจัดพิธีสถาปนาให้ท่านในสังฆมณฑลที่ท่านพำนักอยู่แทน

อีกหนึ่งความพิเศษของพิธีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จมาร่วมงาน และพระองค์ยังทรงถอดหมวกออกเพื่อถวายความเคารพต่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส อีกด้วย

ในส่วนของพระดำรัสสอนประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสว่า:

- ก่อนอื่น พ่อขอกล่าวคำต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ได้เสด็จมาร่วมพิธีแห่งความชื่นชมยินดีในวันนี้ พระองค์ทรงนั่งอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มพระคาร์ดินัลใหม่ ซึ่งพวกเราสามารถไปร่วมแสดงความคาราวะต่อพระองค์กันได้นะ

- สำหรับพระคาร์ดินัลใหม่ พ่อขอให้พวกท่านมั่นคงและแน่วแน่ในการเดินตามพระเยซู พระองค์คือบ่อเกิดของความชื่นชมยินดี การเป็นศิษย์ของพระเยซู เราต้องเดินตามพระองค์ ติดตามพระองค์ และอยู่กับพระองค์

- พวกเราทุกคนเป็นมนุษย์และเป็นคนบาป เรารู้ว่าการติดตามพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่ายและเรื่องสะดวกสบาย เพราะหนทางที่พระเยซูทรงเลือกนั้นคือทางแห่งกางเขน พระเยซูทรงพูดเรื่องนี้กับบรรดาสาวก และพวกเขาก็ช็อกเมื่อและเต็มไปด้วยความกลัว แต่นั่นเป็นเรื่องในวันนั้น ส่วนวันนี้ เรารู้ว่าการติดตามพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้ชนะ ดังนั้น เราต้องอย่ากลัวทางแห่งกางเขน ในความเป็นจริง กางเขนคือบ่อเกิดของความหวัง เราทุกคนเป็นคนบาปที่ถูกประจญล่อลวง เราคิดแบบมนุษย์ เราไม่ได้คิดแบบพระเจ้า ผลลัพธ์ของการคิดแบบนี้คือความเป็นศัตรู ความอิจฉาริษยา

- พระศาสนจักรต้องการพวกท่านบรรดาพระคาร์ดินัลใหม่ เราต้องการความร่วมมือร่วมใจจากพวกท่าน และยิ่งกว่านั้น เราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกท่าน

- จงเป็นผู้นำสันติและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ เฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาที่ประสบความเจ็บปวดความยากลำบากสำหรับหลายๆประเทศทั่วโลก

- พ่อขอใช้โอกาสนี้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มคริสตชนที่ต้องถูกเบียดเบียนทั่วโลก ขอร่วมเป็นทุกข์ไปกับพี่น้องชายหญิงที่ต้องทนทุกข์จากความอยุติธรรมและการเบียดเบียนทางศาสนา ขอให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพและการสิ้นสุดความขัดแย้งทั่วโลกด้วย

ประมวลภาพ: พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่

Read More: Vatican Radio

Comments