โป๊ปฟรังซิส: "พวกลูกแก้บาปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม เราไปแก้บาปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ใช่ 2 สัปดาห์ที่แล้ว, 2 เดือนที่แล้ว, 20 ปีที่แล้ว หรือ 40 ปีที่แล้วกันแน่ พร้อมกระตุ้น อย่าให้เวลาผ่านไปมากกว่านี้อีกเลย จงรีบไปรับศีลอภัยบาปเถอะ เพราะพระเยซูทรงพร้อมให้อภัยเราเสมอ ทรงชี้ เราไม่สามารถให้อภัยบาปผิดตัวเองได้ เพราะการให้อภัยคือการร้องขอให้คนอื่นยกโทษเท่านั้น


ช่วงสายวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก หลังจากพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชนไปแล้ว (Sacraments of Christian Initiation - ศีลล้างบาป, ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท) มาวันนี้ พ่อจะขอพูดถึงศีลแห่งการคืนดีและศีลเจิมคนไข้ โดยจะเริ่มที่ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี ซึ่งก็คือศีลอภัยบาป

- เมื่อเราไปรับศีลอภัยบาปหรือไปแก้บาป เราก็ได้รับการเจิมรักษา นี่คือการรักษาจิตวิญญาณและรักษาจิตใจของเรา เพราะเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น

- สิ่งแรกที่อยากพูดคือ เราไม่สามารถให้อภัยบาปตนเองได้ การให้อภัย(บาป)ต้องได้รับการร้องขอ นี่คือของขวัญจากพระจิต ผู้ทรงเติมเราด้วยพระเมตตาและพระหรรษทานที่มาจากพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน

- ศีลอภัยบาปเตือนเราว่า เราจะมีสันติได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการคืนดีและให้อภัยกับพระบิดาและพี่น้องของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านทางพระเยซู และเราได้ยินเสียงแห่งการคืนดีในจิตใจ เมื่อเราไปรับศีลอภัยบาปพร้อมกับสิ่งหนักอึ้งในจิตวิญญาณของเรา เมื่อเราได้ยินพระเยซูตรัสให้อภัยเรา เราก็เปี่ยมด้วยสันติ อาศัยสันตินี้จิตวิญญาณของเราก็จะสวยงาม มีเพียงพระเยซูที่สามารถให้อภัยบาปเราได้

- พี่น้องที่รัก อย่ากลัวการสารภาพบาปผิด เมื่อมีคนไปยืนต่อแถวเตรียมรับศีลอภัยบาป เขาก็เป็นคนที่รู้สึกถึงความกลัวและความอายต่อบาป แต่เมื่อเขาแก้บาปเสร็จแล้ว เขาจะออกมาแล้วรู้สึกเป็นอิสระ รู้สึกดี รู้สึกว่าได้รับการอภัย รู้สึกบริสุทธิ์ รู้สึกถึงความสุข และนี่แหละคือความงดงามของศีลอภัยบาป

- พี่น้องพ่อขอถามอะไรหน่อยว่า พวกท่านรับศีลอภัยบาปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กัน อย่าตอบเสียงดังนะ! ตอบเบาๆ เอาล่ะ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ... 2 วัน, 2 อาทิตย์ที่แล้ว, 2 ปี, 20 ปี หรือ 40 ปี? ยังไงก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนานกว่านี้อีกเลย จงรีบไปรับศีลอภัยบาปเถอะ!

หลังการเทศน์สอบจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายสัตบุรุษ โดยหนึ่งในพระดำรัสที่สำคัญคือการกล่าวเรียกร้องสันติภาพในกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ซึ่งตอนนี้กำลังเกิดการสู้รบกันอย่างหนัก

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments