พาสปอร์ตและบัตรประชาชนอาร์เจนตินาของพระสันตะปาปา


กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ส่งบัตรประชาชนอาร์เจนตินาใบใหม่มาให้กับ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส หลังจากพระองค์แจ้งว่า ไม่ต้องการสละสัญชาติอาร์เจนไตน์ และต้องการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆในฐานะพลเมืองอาร์เจนไตน์ 

มีข้อมูลเพิ่มเติมและน่าทึ่งมากๆ ... พระสันตะปาปาประกาศจะใช้แต่พาสปอร์ตอาร์เจนติน่าเท่านั้นเวลาไปเยือนประเทศต่างๆ เหตุผลคือ "ต้องการเป็นตัวอย่างไม่ใช้สิทธิพิเศษพาสปอร์ตการทูต ไม่ต้องการใช้สิทธิพิเศษเป็นประมุขของนครรัฐวาติกัน แต่ต้องการใช้พาสปอร์ตแบบคนธรรมดาทั่วไป"

พระสันตะปาปาทรงโทรศัพท์ไปหาทูตอาร์เจนติน่าประจำสันตะสำนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และพระองค์ใช้เวลาถ่ายรูปทำพาสปอร์ตและบัตรประชาชนใบใหม่ 15 นาที

อีกหนึ่งการปฏิรูปตัวเอง ด้วยการ "ไม่ใช้สิทธิพิเศษที่มี แต่เลือกปฏิบัติแบบคนทั่วไป"

หมายเหตุ - ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถ้าไปเยือนประเทศที่ชาวอาร์เจนไตน์ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ พระสันตะปาปาจะใช้พาสปอร์ตนี้หรือเปล่า ถ้าใช้ พระองค์คงต้องทำวีซ่า ...หรืออีกวิธีคือเลือกใช้พาสปอร์ตการทูต ... อันนี้ ต้องติดตาม

Comments