โป๊ปฟรังซิส: "คนที่ต้องการสิ่งใดแบบทันที เป็นพวกขาดปรีชาญาณของความอดทน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คนบ้าอำนาจและต้องการสิ่งต่างๆแบบทันที เป็นพวกที่ขาดปรีชาญาณของความอดทนและความเพียร คนพวกนี้เป็นเหมือนเด็กเอาแต่ใจที่ไม่รู้จักโต ทรงย้ำ อย่าทำตัวท้าพระเจ้าให้แสดงเครื่องหมายอัศจรรย์ เพราะพระเจ้าไม่ใช่พ่อมด พระองค์ทรงมีแนวทางต่างๆแบบอดทน ทรงชื่นชม ผู้ป่วยที่ยิ้มรับความทุกข์ยากคือคนที่อ่านเครื่องหมายของพระเจ้าเป็น


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ที่มาร่วมประชุมปฏิรูปโรมันคูเรีย มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านแรกของวันนี้จากจดหมายของนักบุญยาค็อบ (ยากอบ) ท่านนักบุญกล่าวว่า "จงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลําบากต่างๆ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร จงพากเพียรให้ถึงที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตําหนิ และไม่ขาดสิ่งใด"

- ใครก็ตามที่ต้องการสิ่งต่างๆแบบทันทีทันใด เขาก็เป็นคนที่ไม่รู้จักปรีชาญาณของความอดทนและความพากเพียร พวกเขาเป็นเหมือนเด็กๆที่ถูกตามใจคนเคยตัว! คนประเภทนี้คือคนที่ไม่รู้จักโต คือคนที่ไร้ความสามารถในการเผชิญหน้ากับชีวิต

- อีกหนึ่งการประจญล่อลวงผู้ที่ไร้ความอดทนก็คือเป็นพวกบ้าอำนาจ ต้องการมีอำนาจแบบไม่มีสิ้นสุด ต้องการมีอำนาจและต้องการสิ่งต่างๆแบบเดี๋ยวนั้นเลย คนพวกนี้เหมือนฟาริสีที่ถามพระเยซูเกี่ยวกับเครื่องหมายในสวรรค์ พวกเขาต้องการให้พระเจ้าแสดงอัศจรรย์แบบทันที เพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบกับเขา

- คนประเภทนี้สับสนต่อแนวทางของพระเจ้าด้วยการปฏิบัติตนเป็นเหมือนพ่อมดหมอผี แต่พระเจ้าไม่ต้องการทำตัวเหมือนพ่อมด พระเจ้าทรงมีแนวทางของพระองค์ในการจัดการเรื่องต่างๆ พระเจ้าทรงมีความอดทน แต่ละครั้งที่เราไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการขออภัยโทษพระเจ้า เราขับร้องสรรเสริญพระเมตตาและความอดทนที่พระองค์มีต่อเรา พระเจ้าทรงแบกเราขึ้นบนบ่าของพระองค์ด้วยความอดทน

- คริสตชนต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพราะท่วงทำนองนี้เป็นแนวทางเดียวกับบรรพบุรุษแห่งประชากรของพระเข้า ผู้ที่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความพากเพียรและอดทน

- หนึ่งในความอดทนที่เราต้องมีติดตัวก็คือ เวลาที่เราเผชิญกับการทดลองและความท้าทายต่างๆ กล่าวคือ เราต้องอดทนแบบคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ทางความคิด เหมือนกับความอดทนของพระเจ้าที่แบกเราไว้บนบ่าของพระองค์

- ลองดูบรรดาผู้ป่วยและผู้พิการดูนะ พวกเขายังอดทนและดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เราต้องถามตัวเองว่า ถ้าเราเป็นแบบเขา เราทำแบบนั้นได้หรือเปล่า พวกเขาไม่เคยท้าทายพระเจ้าเพื่อขอเครื่องหมายพิเศษต่างๆเหมือนพวกฟาริสี แต่พวกเขารู้ว่า วิธีอ่านเครื่องหมายจากพระเจ้าต้องทำอย่างไร ใครก็ตามที่เรียกร้องและต้องการเครื่องหมายจากสวรรค์ พวกเขาก็เป็นคนที่ไม่รู้จักและไม่ตระหนักถึงพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์

- พ่อจึงอยากจบบทเทศน์วันนี้ด้วยการชื่นชมบรรดาผู้ป่วยและทนทุกข์ทรมาน แต่ไม่ได้สูญเสียรอยยิ้มของความเชื่อ พวกเขาคือคนที่จิตใจเปี่ยมสุขในความเชื่ออย่างแท้จริง ขอให้เรามองคนเหล่านี้เป็นแบบอย่าง ขอให้รู้ว่า เวลาที่เราเผชิญหน้ากับการทดลองความเชื่อ การอดทนและพากเพียรให้ผ่านพ้นไปด้วยดี จะทำให้เราเป็นคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางความคิดและความเชื่อในพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments