โป๊ปฟรังซิส: "รู้จักพระเยซูอย่างเดียวไม่พอ ต้องติดตามพระองค์ด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การรู้จักพระเยซูอย่างเดียวไม่พอ เราต้องติดตามพระองค์ด้วย เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่การรู้จัก แต่เป็นการติดตามไปตลอดชีวิต 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ที่มาร่วมประชุมปฏิรูปโรมันคูเรีย มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงถามเปโตรว่า "ท่านล่ะ ว่าเราเป็นใคร" ส่วนเปโตรทูลตอบทันทีว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า" นี่คือการตอบสนองอย่างกล้าหาญและเป็นการตอบจากใจ และเราล่ะ พระเยซูทรงเป็นใครสำหรับเรา

- มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจและศึกษาว่าพระเยซูเป็นใครสำหรับเรา แต่แค่นี้ มันไม่พอหรอกนะ เพราะการจะรู้จักพระเยซู เราจำเป็นต้องเดินติดตามพระองค์เหมือนที่นักบุญเปโตรได้ทำ

- นักบุญเปโตรติดตามพระเยซูมาตลอด แต่มาวันหนึ่ง ท่านปฏิเสธพระเยซู ทรยศพระองค์ แต่ท่านก็ได้ขอให้พระเยซูยกโทษให้หลังจากพระองค์เสด็จกลับคืนชีพ พระเยซูยังได้ถามนักบุญเปโตรด้วยว่า "เปโตร ท่านรักเราหรือไม่" คำถามนี้พระองค์ก็ทรงถามเราทุกคนด้วย

- แต่สิ่งสำคัญสุดที่พระเยซูตรัสกับเรา ไม่ใช่คำถามที่ว่า "ท่านรู้จักเราหรือไม่" แต่เป็น "จงตามเรามาเถิด" การติดตามพระเยซูนี่แหละที่จะทำให้เรารู้จักพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น เราต้องติดตามพระองค์ นี่เป็นการเดินทางที่ยาวไกลบนหนทางแห่งพระหรรษทานและการเป็นคนบาป และยังเป็นหนทางของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู

Read More: Vatican Radio

Comments