โป๊ปฟรังซิส: "ความเชื่อที่ไม่นำเราเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า ก็ไม่ใช่ความเชื่อ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความเชื่อที่ไม่ได้รับการปฏิบัติ ก็ไม่มีความหมาย ความเชื่อที่ไม่นำเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า มันก็ไม่ใช่ความเชื่อเช่นกัน แต่มันเป็นแค่คำพูดเท่านั้น


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้จากนักบุญยาค็อบ (ยากอบ) เราได้ฟังว่า "ความเชื่อที่ไม่มีการกระทำ ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว" นี่เป็นคำพูดที่ชัดเจนมากๆ ความเชื่อที่ไร้การปฏิบัติ ก็ไร้ประโยชน์สิ้นดี

- บ่อยครั้งในชีวิต เรามักจะทำผิดพลาดด้วยการกล่าวว่า "แต่เราก็เป็นคนมีความเชื่อนะ และเราก็เชื่อสิ่งต่างๆด้วย" แต่บางทีคนที่พูดนี้ ก็เป็นคนที่ดูเฉยชาและอ่อนแอกับการดำเนินชีวิต ความเชื่อของเขาจึงเป็นแค่ทฤษฎี มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในชีวิตของเขา

- นักบุญยาค็อบพูดชัดเจนว่า คนที่บอกว่าตัวเองมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างสุดๆ แต่ความเชื่อไม่ได้รับการปฏิบัติ ความเชื่อนั้นก็ไร้ค่า เราจะสวดบทยืนยันความเชื่อได้แค่ตัวอักษร แต่เราไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริง

- นักบุญยาค็อบกล่าวว่า "ท่านเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวหรือไม่ ... ท่านเชื่อ ใช่ ปีศาจมันก็เชื่อเช่นกัน" แต่ความแตกต่างคือปีศาจเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่ศรัทธาในพระองค์ สิ่งนี้แตกต่่างจากความเชื่อที่แท้จริงแบบชัดเจน

- แต่ช้าก่อน ยังมีคนที่ไม่รู้ถึงหลักความเชื่อ แต่ก็เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอย่างมาก อาทิ หญิงม่ายในพระวรสารที่ลูกของเธอได้รับการรักษาจากพระเยซู หรือหญิงชาวสะมาเรียที่เปิดใจ เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่พบกับอุปสรรคในการเปิดรับความจริงใดๆ และยังมีชายตาบอดที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู หลังจากก่อนหน้านี้ เขาถูกฟาริสีผู้โอหังเมินเฉย คนพวกนี้แหละที่มองเห็นความเชื่อและศรัทธาในความเชื่อ และยังเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อด้วย

- ความเชื่อจะพบได้ในพระเยซูคริสต์ เมื่อความเชื่อบังเกิด ความเชื่อจะนำเราให้เป็นพยานถึงพระเจ้า นี่คือสิ่งที่นักบุญยาค็อบหมายถึง นั่นคือ ความเชื่อที่ไม่ได้รับการปฏิบัติ มันก็ไม่มีความหมาย ความเชื่อที่ไม่นำเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า มันก็ไม่ใช่ความเชื่อเช่นกัน มันเป็นแค่คำพูดเท่านั้น

Read More: Vatican Radio

Comments