Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความรุนแรง ความตายไม่ได้แก้ด้วยความตาย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติผู้นำทั่วโลก "ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความรุนแรง ความตายก็ไม่ได้แก้ด้วยภาษาแห่งความตายซึ่งคือสงคราม" ทรงเปรียบเทียบ กาอินผู้ฆ่าอาเบลน้องชายแท้ๆของตน ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งผ่านทางการกระทำของมนุษย์ยุคนี้ที่ยอมให้ความต้องการส่วนตัวครอบงำตนเอง จนไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครจะตาย พร้อมกันนี้ ทรงเชื่อ สันติภาพเกิดขึ้นได้ ถ้าเรามอบความวางใจในพระเจ้า เพราะในพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และทั่วโลก พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมประมาณ 120,000 คน งานนี้ วาติกันแจ้งว่า เป็นงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากครั้งสุดท้ายที่จัดงานใหญ่แบบนี้คือตอนที่เกิดเหตุก่อวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์และเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สำหรับบทแบ่งปันของพระสันตะปาปาในการภาวนาและอดอาหารครั้งนี้ มีใจความว่า: - เมื่อตอนพระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงปรารถนาให

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่แท้จริงต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนที่ไม่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต ก็ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง ทรงแนะ คริสตชนที่ดีต้องยึดมั่นคำสอนพระเยซูและร่วมพิธีมิสซาควบคู่กันไป ไม่ใช่ไปร่วมพิธีกรรมของพระศาสนจักรแค่เป็นพิธี แต่ไม่นำคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตจริง  ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พี่น้องที่รัก พ่ออยากเริ่มบทเทศน์วันนี้ด้วยการย้ำว่า คริสตชนทุกคนต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต พระเยซูคือพระเจ้าของเรา - กระนั้น พ่อเชื่อว่า หลายคนคงยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักกับคำว่า "เราต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต" เรื่องนี้พูดง่ายแต่ปฏฺิบัติยาก เหมือนอย่างพวกฟาริสีที่บอกว่ามีธรรมบัญญัติมากมายที่เราต้องยึด แต่พวกเขาไม่ได้ยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต พวกเขายึดแต่กฏเกณฑ์ต่างๆ - คริสตชนก็เช่นกัน ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสตชน แต่เราไม่ได้ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต เราก็ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง เพราะคริสตชนที่ไม่ยึดพระเยซู

โป๊ปฟรังซิส: "พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี ดังนั้น เราต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนคู่สมรส เพราะคู่สมรสจะมีแต่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นอีกครั้ง อย่ากลัวที่จะขออภัยโทษจากพระเจ้า พระองค์พร้อมจะให้อภัยเราเสมอ ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลอดอาหารขณะที่ต้องมาร่วมงานมงคลสมรส พระองค์ย้อนถามคนเหล่านั้นกลับไปว่า "จะให้คนที่มางานแต่งงาน จำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่" สิ่งที่พระเยซูตรัสในตอนนี้ พระองค์ต้องการเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เองซึ่งเป็นเจ้าบ่าวกับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระองค์ - การที่พระเยซูเปรียบเทียบเช่นนี้ พระองค์ต้องการเน้นว่าคริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนคู่สมรส เพราะคู่สมรสจะมีแต่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ - พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี ด้วยเหตุนี้ ตอนท้ายขอ

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสาร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระเยซูไม่เคยเรียกร้องให้เราติดตามพระองค์โดยที่ไม่ต้องทำพันธกิจประกาศพระวรสาร ตัวอย่างชัดเจนก็คือการเรียกเปโตร, ยาค็อบ และจอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ดังนั้น ถ้าเราสมัครใจจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสารอย่างกล้าหาญ ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - เมื่อพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน พระองค์ทรงสัญญาจะอยู่กับเราเสมอ นอกจากนี้ พระองค์ยังมอบพันธกิจให้เราด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงสั่งเราเสมอว่า "จงออกไปประกาศพระวรสาร" - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเรียก เปโตร, ยาค็อบ และ จอห์น ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พระองค์ทรง "สัญญา" กับเขาว่าจะให้ทุกคนเป็นชาวประมงจับมนุษย์ จากนั้น ทรงเชิญชวนพวกเขาละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ - พระเยซูไม่เคยเรียกร้องให้เราติดตามพระองค์โดยที่ไม่ต้องทำพันธกิจประกาศพระวรสาร ดังนั้น ถ้าเราสมัครใจจะติดตามพระเยซู เราต้องประกาศพระวรสาร จำไว้ด้วยนะ!! - ดังนั้น วันนี้ พ่อขอจบบทเทศน์ด

โป๊ปฟรังซิสเชิญทุกคนร่วมวันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปันความประทับใจจากงานเยาวชนโลกให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมเข้าเฝ้าทั่วไป พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณพี่น้องคริสตชนต่างนิกายและเพื่อนพี่น้องต่างศาสนาที่จะมาร่วมงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ พร้อมเชิญคาทอลิกทุกคนร่วมภาวนาด้วยความร้อนรนด้วย ช่วงสายวันพุธที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยนับเป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งแรกหลังจากพระสันตะปาปาทรงเสร็จสิ้นการพักร้อนประจำปี สำหรับบทสอนประจำวันนี้ มีว่า: - วันนี้ พ่ออยากพูดถึงงานเยาวชนโลกที่บราซิล พ่อขอแบ่งหัวข้อที่จะพูดเป็น 3 หัวข้อได้แก่ 1) การต้อนรับ, 2) การเฉลิมฉลอง และ 3) พันธกิจ - อันดับแรก พ่อขอขอบคุณชาวบราซิลที่ให้การต้อนรับพ่อและเยาวชนผู้มาเยือนอย่างดีตลอดงานเยาวชนโลก ทุกครั้งที่ได้ไปเยือนที่ต่างๆมันคือความท้าทายว่าเจ้าบ้านจะต้อนรับเราดีไหม ซึ่งผลที่ออกมาก็คือบราซิลต้อนรับพวกเราได้ดีมากๆ พวกท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆ - เรื่องที่สอง การเฉลิมฉลอง … การเฉลิมฉลองในงานเย

ฟาติมาสาร: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของวาติกัน (8 ก.ย. 2013)

Image
สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเขียนเรื่องบรรดาพระคาร์ดินัลชาวอเมริกันออกมาบ่น พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการนครรัฐวาติกันไปหยกๆ ไม่กี่วันถัดมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศแต่งตั้งเลขาธิการนครรัฐวาติกันคนใหม่ทันที โดยผู้มาทำหน้าที่แทนได้แก่ “พระอัครสังฆราช ปิเอโตร ปาโรลิน” ปัจจุบันเป็นสมณทูตวาติกันประจำประเทศเวเนซุเอล่า อย่างที่กล่าวในสัปดาห์ที่แล้ว ตำแหน่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะเทียบเท่า “นายกรัฐมนตรีของวาติกัน” (พระสันตะปาปาคือกษัตริย์) การแต่งตั้งครั้งนี้สร้างความยินดีแบบสุดๆให้กับหลายคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอการปฏิรูปโรมันคูเรียอย่างเป็นทางการ ซึ่งตำแหน่งแรกที่ทุกคนหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเลขาธิการนครรัฐวาติกันนี่แหละ สำหรับพระอัครสังฆราช ปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐวาติกันคนใหม่ ปัจจุบันอายุ 58 ปี ซึ่งต้องบอกว่าอายุแค่นี้ยัง “หนุ่มมาก” กับการทำหน้าที่นี้ ถ้าจะให้ฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหก ผมกล้าพูดเลยว่า พระอัครสังฆราชองค์นี้เตรียมได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลอย่างแน่นอน เพราะคนทำหน้าที่เลขาธิการนครรัฐวาติกันต้องเป็นพระคาร์ดินัล และถ้าหากทำหน้าที่ได้ดีต่อเนื่อง มีค

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูสู้ความชั่วด้วยความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่สู้ด้วยกองทัพทหาร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ "พระเยซูไม่ต้องการกองทัพทหารในการต่อสู้กับปีศาจ แต่พระองค์ทรงใช้ความสุภาพถ่อมตนและความรักในการสู้กับความชั่วร้าย" ทรงชี้ เราต้องวอนขอพระเจ้าแยกแยะให้ออกว่าอันไหนความดีหรือความชั่ว เพราะบางครั้ง ปีศาจล่อลวงเราด้วยสิ่งดีๆ แต่ตอนจบมีหักมุมนำเราไปทำชั่ว ฉะนั้น เราต้องแยกแยะให้เป็น  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - อัตลักษณ์ความเป็นคริสตชนคืออัตลักษณ์ของความสว่าง ไม่ใช่ความมืด เหมือนที่นักบุญเปาโลระบุในจดหมายว่า "พวกท่านพี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ใช่ความมืด แต่ท่านเป็นบุตรของความสว่าง" - ความสว่างนี้ไม่ใช่เรื่องราวฝ่ายโลก แต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป ในทางกลับกัน วันนี้ พวกท่านยังคิดไหมว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้น มีทางที่จะเป็นไปได้ - ความสว่างจากพระเยซูนั้นแตกต่างออกไป นี่ไม่ใช่ความสว่างของความยโสโอหัง มันไม่ใช่เลย! ความสว่างจากพระเยซูไม่ใช่ความสว่างแบบพลุไฟที่จุดขึ้นไปแล้วสว่างจากนั้นก