โป๊ปฟรังซิส: "พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี ดังนั้น เราต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนคู่สมรส เพราะคู่สมรสจะมีแต่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ พร้อมกันนี้ ทรงกระตุ้นอีกครั้ง อย่ากลัวที่จะขออภัยโทษจากพระเจ้า พระองค์พร้อมจะให้อภัยเราเสมอช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลอดอาหารขณะที่ต้องมาร่วมงานมงคลสมรส พระองค์ย้อนถามคนเหล่านั้นกลับไปว่า "จะให้คนที่มางานแต่งงาน จำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่" สิ่งที่พระเยซูตรัสในตอนนี้ พระองค์ต้องการเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เองซึ่งเป็นเจ้าบ่าวกับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระองค์

- การที่พระเยซูเปรียบเทียบเช่นนี้ พระองค์ต้องการเน้นว่าคริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนคู่สมรส เพราะคู่สมรสจะมีแต่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ

- พื้นฐานของการเป็นคริสตชนคือความชื่นชมยินดี ด้วยเหตุนี้ ตอนท้ายของพระวรสารตอนนี้ จึงมีการเล่าถึงเหล้าองุ่น (ไวน์) ... ทำไมต้องพูดถึงไวน์ เพราะถ้าไม่มีการเลี้ยงไวน์ นั่นก็ไม่ใช่งานเฉลิมฉลอง ลองคิดดูซิ มีงานแต่งงานไหนบ้าง เลี้ยงแต่น้ำชาหรือน้ำผลไม้ให้แขกที่มาร่วมงาน แทบไม่มีเลยนะ!!

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากให้พี่น้องตระหนักเสมอว่า การดำเนินชีวิตคริสตชนคือการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีตลอดเวลา เราต้องเปี่ยมสุขเหมือนเราไปงานแต่งงาน เราต้องยินดีเหมือนว่าเราจะได้แต่งงานกับพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร

- ลองคิดดูนะ แม้แต่บรรดามรณสักขี แม้จะต้องสละชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่พวกเขาก็มีความสุขภายในจิตใจเหมือนคนที่กำลังจะไปร่วมงานแต่งงาน นี่คือทัศนคติที่คริสตชนต้องตระหนักเสมอๆ

- อีกหนึ่งทัศนคติที่เราต้องตระหนักก็คือการให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต กระนั้น เรามักจะถูกปีศาจล่อลวงเสมอ พระวรสารวันนี้พระเยซูบอกว่า "ไม่มีใครเอาถุงหนังเก่ามาใส่เหล้าองุ่น เพราะมันจะขาดและรั่ว" แต่เรานั่นแหละที่เป็นถุงหนังเก่า ทั้งๆที่พระเยซูทรงเป็นเหล้าองุ่นนำสิ่งดีๆมาสู่เราแล้ว

- เราต้องอย่ากลัว จงกล้าที่จะขออภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่ พระเยซูเชิญเรามาร่วมงานฉลองด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนคนที่กำลังจะไปร่วมงานแต่งงาน!!

Read More: Vatican Radio


Comments