โป๊ปฟรังซิสเชิญทุกคนร่วมวันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปันความประทับใจจากงานเยาวชนโลกให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมเข้าเฝ้าทั่วไป พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณพี่น้องคริสตชนต่างนิกายและเพื่อนพี่น้องต่างศาสนาที่จะมาร่วมงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ พร้อมเชิญคาทอลิกทุกคนร่วมภาวนาด้วยความร้อนรนด้วย


ช่วงสายวันพุธที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยนับเป็นการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งแรกหลังจากพระสันตะปาปาทรงเสร็จสิ้นการพักร้อนประจำปี สำหรับบทสอนประจำวันนี้ มีว่า:

- วันนี้ พ่ออยากพูดถึงงานเยาวชนโลกที่บราซิล พ่อขอแบ่งหัวข้อที่จะพูดเป็น 3 หัวข้อได้แก่ 1) การต้อนรับ, 2) การเฉลิมฉลอง และ 3) พันธกิจ

- อันดับแรก พ่อขอขอบคุณชาวบราซิลที่ให้การต้อนรับพ่อและเยาวชนผู้มาเยือนอย่างดีตลอดงานเยาวชนโลก ทุกครั้งที่ได้ไปเยือนที่ต่างๆมันคือความท้าทายว่าเจ้าบ้านจะต้อนรับเราดีไหม ซึ่งผลที่ออกมาก็คือบราซิลต้อนรับพวกเราได้ดีมากๆ พวกท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

- เรื่องที่สอง การเฉลิมฉลอง … การเฉลิมฉลองในงานเยาวชนโลกคือประสบการณ์ล้ำค่าที่พวกเราได้มาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน เราได้มาฟังพระวาจาของพระองค์และเฝ้าศีลมหาสนิทด้วยความสงบ

- เรื่องที่สาม พันธกิจ … พระเจ้าตรัสว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" พระองค์ยังตรัสอีกว่า "เราอยู่กับเจ้าเสมอ" สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะเราต้องอาศัยพระคริสตเจ้าเท่านั้นเราถึงจะนำพระวรสารไปถ่ายทอดและส่งมอบให้คนอื่นได้

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงสถานการณ์ในซีเรีย โดยตรัสว่า:

- วันเสาร์ที่ 7 กันยายนนี้ เราจะมาร่วมกันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และตลอดจนทั่วโลก

- พ่อขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกคนอีกครั้ง เชิญชวนทุกคนในพระศาสนจักรได้ร่วมใจกันอย่างร้อนรน นอกจากนี้ พ่อขอขอบคุณบรรดาพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย และพี่น้องต่างศาสนาที่มาร่วมงานภาวนานี้

- ขอบคุณผู้มีจิตใจดีงามทุกคนที่ตั้งใจจะมาร่วมงานเพื่อสันติภาพ

- เหนือสิ่งอื่นใด พ่อขอเรียกร้องเป็นพิเศษไปยังชาวโรม ได้โปรดมาร่วมกันภาวนากันที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อขอพระเจ้าโปรดประทานของขวัญแห่งสันติให้กับโลก

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป
Comments