โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูสู้ความชั่วด้วยความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่สู้ด้วยกองทัพทหาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ "พระเยซูไม่ต้องการกองทัพทหารในการต่อสู้กับปีศาจ แต่พระองค์ทรงใช้ความสุภาพถ่อมตนและความรักในการสู้กับความชั่วร้าย" ทรงชี้ เราต้องวอนขอพระเจ้าแยกแยะให้ออกว่าอันไหนความดีหรือความชั่ว เพราะบางครั้ง ปีศาจล่อลวงเราด้วยสิ่งดีๆ แต่ตอนจบมีหักมุมนำเราไปทำชั่ว ฉะนั้น เราต้องแยกแยะให้เป็น 


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- อัตลักษณ์ความเป็นคริสตชนคืออัตลักษณ์ของความสว่าง ไม่ใช่ความมืด เหมือนที่นักบุญเปาโลระบุในจดหมายว่า "พวกท่านพี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ใช่ความมืด แต่ท่านเป็นบุตรของความสว่าง"

- ความสว่างนี้ไม่ใช่เรื่องราวฝ่ายโลก แต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป ในทางกลับกัน วันนี้ พวกท่านยังคิดไหมว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้น มีทางที่จะเป็นไปได้

- ความสว่างจากพระเยซูนั้นแตกต่างออกไป นี่ไม่ใช่ความสว่างของความยโสโอหัง มันไม่ใช่เลย! ความสว่างจากพระเยซูไม่ใช่ความสว่างแบบพลุไฟที่จุดขึ้นไปแล้วสว่างจากนั้นก็หายวับไปกับตา ความสว่างจากพระเยซูไม่ใช่ความสว่างแบบแสงแฟลชกล้องถ่ายรูป ตรงกันข้าม นี่เป็นความสว่างอันอบอุ่น นี่เป็นความสว่างแห่งสันติ ความสว่างจากพระเยซูไม่ใช่ความสว่างที่ฉายแสงบนเวที แต่เป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในจิตใจของเรา แบบเดียวกันกับ "ความสว่างในคืนวันคริสต์มาส" ความสว่างที่แท้จริงไม่ได้แสร้งทำขึ้นมา

- มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า บ่อยครั้ง ปีศาจพยายามปลอมตัวเป็นเทวดาแห่งความสว่างเพื่อมาล่อลวงเรา เหมือนอย่างปีศาจที่มาล่อลวงพระเยซูในถิ่นทุรกันดารตอนที่ทรงอดอาหาร นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงต้องถามพระเจ้าถึงสติปัญญาและตัดสินใจ เพื่อที่จะได้เข้าใจว่า เมื่อใดที่เป็นความสว่างจากพระเยซู และเมื่อใดที่เป็นปีศาจมาล่อลวงเรา

- บ่อยครั้ง เราดำเนินชีวิตในความสว่างและความมืด แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า อันไหนเป็นแสงของพระเยซู คำตอบคือแสงสว่างจากพระเยซูจะเป็นแสงแห่งความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่แสงที่โอ้อวดตัวเอง พระเยซูจะใช้ความสุภาพนำทางเสมอ นี่เป็นแสงที่พูดกับจิตใจของเราแบบที่พ่อพูดไป ตรงกันข้าม ถ้าแสงไหนที่นำเราให้หยิ่งยโสโอหัง มันจะนำเราไปที่สูงเพื่อล่อให้เราหลงระเริง มันไม่ใช่แสงของพระเยซู แต่เป็นปีศาจ

- พี่น้องที่รัก พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า พระเยซูไม่ได้ต้องการกองทัพทหารในการขับไล่ปีศาจ พระองค์ไม่ต้องการการอวดตัว ไม่ต้องการการบังคับและความหยิ่งยโส แต่พระองค์ทรงใช้ความสุภาพถ่อมตนและความรักในการสู้กับความชั่วร้าย เหมือนที่ทรงแสดงให้เราเห็นบนไม้กางเขน

Read More: Vatican Radio

Comments