โป๊ปฟรังซิส: "ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความรุนแรง ความตายไม่ได้แก้ด้วยความตาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติผู้นำทั่วโลก "ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความรุนแรง ความตายก็ไม่ได้แก้ด้วยภาษาแห่งความตายซึ่งคือสงคราม" ทรงเปรียบเทียบ กาอินผู้ฆ่าอาเบลน้องชายแท้ๆของตน ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งผ่านทางการกระทำของมนุษย์ยุคนี้ที่ยอมให้ความต้องการส่วนตัวครอบงำตนเอง จนไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครจะตาย พร้อมกันนี้ ทรงเชื่อ สันติภาพเกิดขึ้นได้ ถ้าเรามอบความวางใจในพระเจ้า เพราะในพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และทั่วโลก พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมประมาณ 120,000 คน งานนี้ วาติกันแจ้งว่า เป็นงานภาวนาเพื่อสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากครั้งสุดท้ายที่จัดงานใหญ่แบบนี้คือตอนที่เกิดเหตุก่อวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์และเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา

สำหรับบทแบ่งปันของพระสันตะปาปาในการภาวนาและอดอาหารครั้งนี้ มีใจความว่า:

- เมื่อตอนพระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงปรารถนาให้โลกคือบ้านแห่งความเป็นพี่น้องและเปี่ยมด้วยสันติ ... แต่ในค่ำคืนนี้ ในการไตร่ตรอง ภาวนาและอดอาหาร เราแต่ละคนต้องถามตัวเองแบบจริงจังแล้วล่ะว่า "นี่ใช่โลกที่เราต้องการให้เป็นจริงๆหรือ" นี่คือโลกที่เปี่ยมด้วยความเป็นพี่น้องและสันติจริงหรือไม่ เราต้องลองถามตัวเองดูว่าในครอบครัว จังหวัด หรือกระทั่งประเทศที่เราอยู่อาศัย มันเปี่ยมด้วยสันติและความเป็นพี่น้องหรือไม่

- สิ่งสร้างของพระเจ้าเป็นสิ่งสวยงามและเป็นเรื่องดีที่พระเจ้ามอบให้เรา แต่มันก็ยังมีความรุนแรง, ความแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน และสงคราม ปรากฏอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เกิดเมื่อมนุษย์หยุดการไตร่ตรองถึงความงดงามที่พระเจ้าสร้างและหยุดคิดถึงคุณงามความดีต่างๆ มนุษย์ถอนตัวจากทุกอย่างและหันไปยึดความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง

- เมื่อใดที่มนุษย์คิดถึงแต่ตัวเองและให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง เมื่อนั้นเขาก็ยอมให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยอำนาจ เมื่อเขาเอาตัวเองไปอยู่แทนที่พระเจ้า เมื่อนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็พังลง ทุกสิ่งถูกทำลาย ผลที่ตามมาก็คือประตูแห่งความพินาศถูกเปิดออก ความรุนแรงและความขัดแย้งก็เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เหมือนในหนังสือปฐมกาลไม่มีผิดเพี้ยน เมื่อมนุษย์ทำลายความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาก็เริ่มเข่นฆ่าพี่น้องของตน

- มันเป็นเรื่องชัดเจนมากๆ เมื่อพระเจ้าถามถึง "ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี" ของมนุษย์ ดังที่พระองค์ถามกาอินว่า "กาอิน ... อาเบล น้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน" พระเจ้าจะถามคำถามนี้กับเราเช่นกัน

- ทุกวันนี้ พวกเราได้นำกาอินกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ผ่านทางการกระทำอันรุนแรงและผ่านทางสงคราม เราทุกคนยังคงเดินหน้าบนประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งกับพี่น้องของตน เราปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในความเห็นแก่ตัวและความต้องการของตนเอง

- ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราหลับใหล มันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เรายังคงหว่านเมล็ดพันธุ์การทำลายล้าง, ความเจ็บปวด และความตายไปทั่ว! ความรุนแรงและสงครามนำเราไปสู่ความตาย พวกมันพูดเรื่องความตาย ความรุนแรงและสงครามคือภาษาแห่งความตาย!!

- ณ จุุดนี้ พ่อถามตัวเองว่า "มันพอมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหม" เราจะสามารถออกจากความทุกข์และความตายได้หรือเปล่า เราจะเรียนรู้เพื่อจะก้าวเดินและดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งสันติอีกครั้งได้หรือเปล่า

- ดังนั้นขอให้เราวอนขอความช่วยเหลือของพระเจ้า อาศัยพระหรรษทานของแม่พระของชาวโรมัน (แม่พระองค์อุปถัมภ์เยาวชนโลก) แม่พระราชินีแห่งสันติสุข พ่อจึงมั่นใจว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้อาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าและแม่พระ

- พี่น้องที่รัก ความเชื่อคริสตชนเรียกร้องให้เรามองไปยังไม้กางเขน พ่ออยากให้เรามองไปที่ไม้กางเขนสักครู่หนึ่ง ณ ที่นั่น เราจะเห็นพระเจ้าตรัสกับเราว่า "ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยความรุนแรง ความตายก็ไม่ได้แก้ด้วยภาษาแห่งความตายซึ่งคือสงคราม"

- ในความเงียบใต้ไม้กางเขน เราจะพบว่า อาวุธที่จะสู้กับความตายคือภาษาแห่งการให้อภัย คืนดี การเสวนา และสันติภาพ

- ค่ำคืนนี้ พ่อขอเชิญชวนคริสตชนทุกคนและพี่น้องต่างศาสนา รวมถึงทุกคนที่มีจิตใจดีงาม เรามาร่วมกันเรียกร้องกันสุดเสียงว่า "ความรุนแรงและสงครามไม่ใช่หนทางนำไปสู่สันติ!" ขอให้เรามองลงไปให้ลึกถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและฟังเสียงของใจตัวเอง เสียงที่พูดว่า "จงปล่อยความเห็นแก่ตัวที่ทำให้หัวใจของเราอำมหิตทิ้งไป จงเอาชนะการไม่แยแสคนอื่น จงเอาชนะเหตุผลแห่งความตาย และเปิดตัวเองให้กับการเสวนาและคืนดีกัน"

- จงมองไปยังพี่น้องที่ทุกข์ระทมและอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้พวกเขา จงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดได้ด้วยความขัดแย้ง แต่เกิดได้ด้วยการพูดจากัน

- ขอให้พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ที่เคยตรัสว่า "พอกันทีกับความขัดแย้ง สงครามจบลงได้แล้ว! ... สงครามต้องไม่เกิดขึ้นอีก ต้องไม่มีสงครามอีกต่อไป" (ตรัสที่องค์กรสหประชาชาติ ใน ค.ศ.1965)

- พี่น้องที่รัก จงให้อภัย สานเสวนา และคืนดีกัน นี่คือถ้อยคำแห่งสันติภาพ แด่ซีเรียอันเป็นที่รัก แด่ตะวันออกกลาง และทั่วโลก ขอให้เราภาวนาเพื่อให้เกิดการคืนดีและสันติภาพ ขอให้เราทำงานเพื่อสร้างการให้อภัยและสันติ ขอให้เราทุกคนได้เป็นบุรุษแห่งการคืนดีและสันติภาพ อาแมน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปานำภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย

Read More: Vatican Radio


Comments