Posts

โป๊ปฟรังซิส: "พวกชอบนินทาคือฆาตกรที่ฆ่าคนอื่นด้วยปาก"

โป๊ปขอร้องทุกสังฆมณฑลทั่วโลกจัดงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย ในวันที่ 7 ก.ย. 2013

ฟาติมาสาร - เสียงบ่นจากอเมริกันคาร์ดินัล (1 ก.ย. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตเยาวชนยุคนี้ว้าวุ่นเหมือนนักบุญออกัสตินตอนหนุ่มๆ"

โป๊ปฟรังซิส: พระเยซูไม่เคยกีดกันเราให้เข้าประตูแคบ

โป๊ปฟรังซิสใจดีให้นักเรียนญี่ปุ่นเข้าเฝ้าแม้ทรงพักร้อนประจำปี

โป๊ปฟรังซิส: "ความเชื่อในพระเจ้ากับบาปเป็นเรื่องสวนทางกันเสมอ"