โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่แท้จริงต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนที่ไม่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต ก็ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง ทรงแนะ คริสตชนที่ดีต้องยึดมั่นคำสอนพระเยซูและร่วมพิธีมิสซาควบคู่กันไป ไม่ใช่ไปร่วมพิธีกรรมของพระศาสนจักรแค่เป็นพิธี แต่ไม่นำคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตจริง 


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า:

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากเริ่มบทเทศน์วันนี้ด้วยการย้ำว่า คริสตชนทุกคนต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต พระเยซูคือพระเจ้าของเรา

- กระนั้น พ่อเชื่อว่า หลายคนคงยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักกับคำว่า "เราต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต" เรื่องนี้พูดง่ายแต่ปฏฺิบัติยาก เหมือนอย่างพวกฟาริสีที่บอกว่ามีธรรมบัญญัติมากมายที่เราต้องยึด แต่พวกเขาไม่ได้ยึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต พวกเขายึดแต่กฏเกณฑ์ต่างๆ

- คริสตชนก็เช่นกัน ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสตชน แต่เราไม่ได้ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต เราก็ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง เพราะคริสตชนที่ไม่ยึดพระเยซูเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการทำทุกสิ่ง พวกเขาก็ไม่ใช่คริสตชน

- มีคริสตชนมากมายที่ศรัทธา แต่ศรัทธาในพิธีกรรมหรือการนมัสการเท่านั้น แต่พวกเขาไม่ได้ยึดถึงคำสอนของพระเยซูเลย ถ้าการร่วมพิธีกรรมนำเราไปพบพระเยซู มันก็เวิร์ค! แต่ถ้าการไปร่วมพิธีกรรมไม่นำเราไปหาพระเยซู มันย่อมมีบางสิ่งผิดปกตินะ

- นี่คือรูปแบบของคริสตชนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนจริงๆ พวกเขาไปร่วมพิธีด้วยการฟังเสียงโน้นเสียงนี้ แต่ไม่ฟังเสียงพระวรสาร ดังนั้น จงฟังเสียงของพระให้ดีๆ

Read More: Vatican Radio

Comments