โป๊ปขอร้องทุกสังฆมณฑลทั่วโลกจัดงานภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย ในวันที่ 7 ก.ย. 2013

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงประกาศให้วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2013 เป็น "วันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และทุกแห่งทั่วโลก" พร้อมกันนี้ ทรงขอร้องให้ทุกสังฆมณฑลทั่วโลกจัดพิธีดังกล่าว และขอให้เชิญพี่น้องต่างศาสนามาร่วมภาวนาด้วย นอกจากนี้ ทรงประณามการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย พร้อมขอร้องพวกผู้นำที่ขัดแย้งกัน ได้โปรดฟังเสียงวิงวอนขอสันติจากพระองค์ด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทสอนด้วยการเน้นหนักไปที่การเรียกร้องสันติภาพในซีเรียโดยเฉพาะ โดยพระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อยกเนื้อหาแบ่งปันทั้งหมดให้กับสันติภาพ พ่อจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะก้นบึ้งของหัวใจพ่อต้องการให้เราทุกคนต่อต้านแนวทางการใช้ความรุนแรง และจงแทนที่ความรุนแรงด้วยสันติ เสียงกระทบกันของอาวุธไม่เคยสร้างสันติให้กับพวกเรา มันสร้างแต่สงคราม สงครามเพรียกหาสงคราม และอาวุธก็ร้องหาแต่อาวุธ 


- สถานการณ์หลายอย่างบนโลกเรากำลังมีแต่ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มันมีแต่จะสร้างความทุกข์ระทมและนำความเป็นทุกข์มาให้กับพ่อจริงๆ 


- หลายวันที่ผ่านมา หัวใจของพ่อมีแต่เรื่องเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย พ่อจึงอยากเรียกร้องสันติภาพให้เกิดกับประเทศแห่งนี้ ตอนนี้ มีคนมากมายที่ต้องประสบความทุกข์ระทมและต้องลี้ภัยออกจากบ้านเกิดของตน มันเจ็บปวดมากขนาดไหนกับการใช้อาวุธมาเข่นฆ่ากัน ลองคิดดูซิว่า จะมีเด็กมากมายเท่าไหร่ที่ต้องจบชีวิตลงจากสงคราม โดยที่พวกเขาจะไม่ได้เห็นแสงสว่างแห่งอนาคต


- ด้วยหลักฐานที่มีการยืนยันเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี พ่อขอประณามการใช้อาวุธเคมีในการเข่นฆ่าประชาชน ดังนั้น พ่อขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันได้โปรดรับฟังเสียงนี้ด้วยสติ ขออย่าได้ปิดใจและคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง พ่อขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายเปี่ยมด้วยความกล้าที่จะเจรจาหาทางแก้ปัญหาด้วยสันติ


- โอกาสนี้ พ่อขอแจ้งให้ทราบว่า พ่อได้ตัดสินใจที่จะให้พระศาสนจักรทั่วโลกจัด "วันภาวนาและอดอาหารเพื่อสันติภาพในซีเรีย, ตะวันออกกลาง และทุกแห่งทั่วโลก" วันดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2013 โอกาสวันเตรียมสมโภชแม่พระบังเกิด 


- นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 น. พ่อจะนำภาวนาในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เพื่อวิงวอนขอพระเจ้าสำหรับของขวัญแห่งสันติ เพื่อซีเรียและเพื่อสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกจะได้คลี่คลายไปด้วยดี


- สำหรับวันภาวนาและอดอาหารนี้ พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกคน ทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่เป็นคาทอลิก พี่น้องที่เป็นคริสตชนต่างนิกาย และพี่น้องต่างศาสนา ได้มาร่วมภาวนาพร้อมกันถ้าหากพวกท่านสามารถมาร่วมได้


- พ่อขอเรียกร้องพระศาสนจักรท้องถิ่นทุกประเทศ ได้จัดพิธีภาวนานี้ด้วยความตั้งใจและขอให้ทุกสังฆมณฑลเชิญชวนพี่น้องต่างศาสนามาร่วมด้วย ดังที่ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 เคยตรัสว่า "เราต่างมีหน้าที่สร้่างสันติและความรัก สายใยของการอุทิศตนเพื่อสันติจะหลอมรวมเราทุกคน ทั้งชายและหญิงที่มีจิตใจดีงามให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"


ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว


Read More: Vatican Radio


Comments