โป๊ปฟรังซิส: "ความเชื่อในพระเจ้ากับบาปเป็นเรื่องสวนทางกันเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความเชื่อในพระเจ้ากับบาปเป็นเรื่องสวนทางกันเสมอ ทรงย้ำ พระเยซูไม่ใช่ผู้ที่ทำให้เราแตกแยก แต่เป็นบาปและความรุนแรงที่นำเราไปสู่ความขัดแย้ง ตอนท้าย ทรงเชิญภาวนาเพื่อดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ชนกับเรือบรรทุกสินค้าในฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกัน วอนขอสันติภาพได้เกิดในอียิปต์โดยเร็ว


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ความเชื่อคือการตัดสินใจว่าจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเชื่อไม่ใช่เครื่องประดับให้ชีวิตดูเก๋ๆ ความเชื่อไม่ใช่เค้กที่โรยหน้าด้วยน้ำตาลให้ดูสวยงาม

- สันติที่พระเยซูนำมาให้ ไม่ใช่สันติที่หลุมศพ (พักผ่อนในสันติสุขนิรันดร์) มันไม่ใช่สันติที่เกิดจากการหยวนๆกันไปเมื่อเจอสิ่งไม่ถูกต้อง แต่มันเป็นสันติที่เกิดจากความซื่ิอสัตย์ต่อความรักและความจริง

- พระเยซูไม่ได้เป็นคนทำให้เราแตกแยกกัน แต่บาปและความรุนแรงที่ทำให้เราแตกแยกกัน ความเชื่อและบาปเป็นปฏิปักษ์กันเสมอ

- คริสตชนไม่ใช่พวกรุนแรง แต่คริสตชนเป็นพวกเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของพวกเขาคือความสุภาพอ่อนโยน

- พึงระลึกเสมอว่า การติดตามพระเยซูไม่ใช่การเดินสายกลาง แต่การติดตามพระเยซูเรียกร้องเราให้มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งที่กล้าพอจะติดตามพระองค์

ตอนท้ายหลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่ชื่อ "เรือนักบุญโทมัส อไควนัส" ซึ่งชนกับเรือบรรทุกสินค้าในฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกับภาวนาขอพระเจ้าประทานสันติให้เกิดกับอียิปต์โดยเร็ว

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments