โป๊ปฟรังซิส: พระเยซูไม่เคยกีดกันเราให้เข้าประตูแคบ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระเยซูทรงเชิญทุกคนให้เข้าประตูแคบเพื่อเข้าสู่บ้านอันอบอุ่นของพระเจ้า พระเยซูไม่เคยกีดกันเราเลย มีแต่เชิญให้เข้าหาพระองค์ ทรงย้ำ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา แต่ทรงรอเราเสมอให้เราเข้าไปขอการอภัยโทษ ตอนท้าย ทรงย้ำอีกครั้งให้ทุกฝ่ายในซีเรียหันหน้ามาคุยกัน เพราะการเผชิญหน้าไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า:

- พระวรสารวันนี้แบ่งปันเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และทรงสอนเราว่า "จงเข้าทางประตูแคบ" คำสอนนี้หมายความว่าอะไร ประตูที่ว่าคือประตูไหนและเราจะเข้าไปได้อย่างไร และทำไมพระเยซูต้องหมายถึงประตูแคบ

- ประตูแคบที่พระเยซูหมายถึงหนทางที่จะนำเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า เข้าสู่บ้านอันอบอุ่นของพระเจ้า เราเข้าประตูแคบเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

- ประตูแคบนี้หมายถึงตัวพระเยซู พระองค์ทรงเป็นประตูแห่งความรอด พระองค์ทรงนำเราไปหาพระบิดา ประตูนี้พระเยซูไม่เคยปิด ประตูนี้เปิดเสมอเพื่อเราและเพื่อทุกๆคน เปิดโดยไม่มีการแบ่งแยกและไม่มีการกีดกันใครทั้งนั้น

- พระเยซูไม่เคยกีดกันใครไม่ให้เข้าประตูนี้ แต่พวกเราบางคนอาจพูดว่า "พระบิดาเจ้า ลูกต้องถูกกันออกไปแน่ๆ เพราะลูกเป็นคนบาปสุดๆ ลูกทำสิ่งผิดมากมายในชีวิต" พระเจ้าจะตอบกับพวกเราว่า "ไม่! เจ้าจะไม่ถูกกีดกันแน่นอน" พระเยซูทรงโปรดคนบาป พระองค์ต้องการให้อภัยคนบาปทุกคน

- จงอย่ากลัว พระเจ้าทรงรอให้เรามาขออภัยโทษ จงมีความกล้าที่จะเดินเข้าประตูแคบ ทุกคนได้รับเชิญให้เข้าประตูนี้ เดินผ่านประตูแห่งความเชื่อ เดินเข้าสู่ชีวิตของพระเยซู และให้พระองค์เข้าสู่ชีวิตของเรา

- พระเยซูจะแสดงแสงสว่างในชีวิตให้กับเรา แสงจากพระเยซูไม่ใช่พลุไฟหรือแสงแฟลชที่ดูสว่างแล้วก็หายวับไป แต่นี่คือแสงที่จะนำสันติมาสู่เรา

ตอนท้าย หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพในซีเรีย โดยทรงกล่าวว่า:

- การเผชิญหน้าไม่ได้นำความหวังและการแก้ปัญหามาให้พวกเราเลย พ่อติดตามสถานการณ์ในซีเรียอย่างใกล้ชิด และอยากเชิญพวกเราภาวนาให้ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคน พ่อวิงวอนพระเจ้าให้ชาวซีเรียดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังและเกิดสันติโดยเร็ว

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican RadioComments