โป๊ปฟรังซิสใจดีให้นักเรียนญี่ปุ่นเข้าเฝ้าแม้ทรงพักร้อนประจำปี

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงใจดีสุดๆ เมื่อให้เด็กนักเรียนญี่ปุ่นกว่า 200 คนเข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษ หลังจากเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อหวังจะได้เข้าเฝ้า แต่ลืมเช็คว่า พระสันตะปาปากำลังพักร้อนจึงไม่ปฏิบัติพันธกิจทุกชนิด โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดพวกเขาว่า จงเป็นผู้นำสันติ สันติสร้างได้ด้วยการพูดจากันดีๆ ฟังก่อนพูด ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงแล้วค่อยพูดกันช่วงเช้าวันพุธที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาต้อนรับเด็กนักเรียนมัธยมชาวญี่ปุ่นกว่า 200 คนที่เดินทางมากรุงโรม เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในการเข้าเฝ้าทั่วไปทุกวันพุธ ทว่า เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เช็คตารางเวลาว่า ตลอดเดือนสิงหาคม พระสันตะปาปาทรงพักร้อนประจำปี จึงงดการเข้าเฝ้าทุกประเภท กระนั้น พระสันตะปาปาทรงทราบเรื่องว่า เด็กกลุ่มนี้เดินทางมาไกลจากญี่ปุ่น จึงทรงให้พวกเขาเข้าเฝ้าเป็นกรณีพิเศษและออกมาทักทายพวกเขาแบบเป็นกันเองด้วย

ในส่วนบทสอนที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า:

- พวกลูกเดินทางมาตั้งไกล เหนื่อยมากไหม แล้วอากาศในโรมตอนนี้ก็ร้อนมากๆ พวกลูกไม่เหนื่อยไปใช่หรือเปล่า

- การท่องเที่ยวไปยังต่างแดนเป็นเรื่องดี มันช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมและศาสนา มันช่วยให้เราโตขึ้นในด้านความรับผิดชอบ

- กระนั้น พวกลูกจะไม่โตเลย ถ้าพวกลูกคิดจะปิดตัวเองไว้คนเดียว แต่ถ้าเราเปิดตัวเองและก้าวไปในโลกกว้าง เราจะได้พบผู้คนมากมาย ได้เจอวัฒนธรรมหลากหลาย มันจะเป็นการผจญภัยและได้เสวนากับคนที่แตกต่างได้อย่างงดงามมากๆ

- การพูดจาเสวนากันจะนำสันติมาให้เราเสมอ พ่อรู้ว่า ในกลุ่มพวกลูก มีทั้งนักเรียนคาทอลิกและพุทธ จำไว้นะ สันติจะไม่เกิดถ้าเราไม่พูดคุยกัน

- สงคราม ปัญหา และความขัดแย้งทุกประเภทเกิดจากเราไม่ยอมพูดจากัน เราเอาแต่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา

- การพูดจากัน เริ่มง่ายๆด้วยการเป็นผู้ฟังก่อน จำไว้นะ ฟังก่อนแล้วค่อยพูดแบบสุภาพ ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงนำหน้า และค่อยมาคุยกัน

- ถ้าคนที่เราคุยด้วย ไม่ยอม ไม่คิดเหมือนกับเรา และเราไม่สามารถโน้มน้าวให้เขาคิดแบบเราได้ มันก็ไม่เป็นไร ยังไงอย่าใช้กำลัง เราจงบอกเขาไปว่า "ไม่เป็นไรนะ ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกัน ไว้ค่อยมาคุยกันใหม่ก็ได้"

ตอนท้าย เด็กนักเรียนญี่ปุ่นได้ร้องเพลงถวายพระสันตะปาปาด้วย โดยพระองค์ทรงกล่าวตอบว่า "เพลงเพราะมากๆ แต่พ่อขอโทษจริงๆ เพราะพ่อฟังและร้องตามไม่ได้ ยังไงอย่าโกรธพ่อนะ!"


Comments