Posts

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำคริสตชนต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพราะเมื่อใดที่เราไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง แต่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งของทุกสิ่ง เมื่อนั้นชีวิตจะหลงทางไปทันที พร้อมกันนี้ ทรงตั้งคำถาม “เราควรถามตัวเองว่า ตอนนี้ เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับพระเจ้าบ้างหรือยัง ถ้ายัง คิดบ้างไหมว่า จะทำอะไรเพื่อพระองค์” ช่วงเช้าวันพุธที่ 31 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังวัดพระเยซู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคณะเยสุอิต เพื่อถวายมิสซาโอกาสวันระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า : - วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต , 2) การปล่อยตัวเองให้พระเจ้านำทางเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ และ 3) การตระหนักถึงความน่าละอายในข้อจำกัดของตัวเองและบาปของตัวเรา - เรื่องแรก การให้พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเราชาวเยสุอิต … อักษรย่อของเยสุอิตคือ IHS ซึ่งย่อมาจาก “ Jesus, the Saviour of Mankind - พระเยซู พระผ

โป๊ปฟรังซิส: "วันสถาปนานักบุญจอห์น ที่ 23 และ จอห์น ปอล ที่ 2 ไม่น่าจะจัดทันปี 2013"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบกันเองหลายเรื่อง ไล่ตั้งแต่การปฏิรูปโรมันคูเรียและธนาคารวาติกัน ทรงย้ำว่า เราไม่ควรกีดกันและแบ่งแยก "เกย์" ออกจากสังคม แต่ควรให้เกียรติพวกเขา กระนั้นปัญหาจริงๆคือพวกพระสงฆ์ที่เป็นเกย์มากกว่า ทรงชี้พระศาสนจักรต้องให้เกียรติสตรีมากกว่านี้ ตอนท้าย ทรงเผย วันสถาปนา "นักบุญจอห์น ที่ 23" และ "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" ไม่น่าจะจัดปีนี้ แต่น่าจะเป็นเดือนเมษายน 2014  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่บรรดาผู้สื่อข่าวระหว่างเที่ยวบินกลับจากนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล กลับมายังกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยบรรยากาศเป็นไปแบบสนุกสนานและพระสันตะปาปาทรงให้เวลานักข่าวถึง 80 นาทีเลยทีเดียวในการพูดคุยกับพวกเขา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ พระองค์เพิ่งจะตรัสว่า "ไม่ชอบให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เพราะไม่ชอบบรรยากาศที่เหมือนต้องเดินเข้ากรงสิงโตให้นักข่าวเชือด" ในส่วนคำถามต่างๆนั้น มีดังนั้นต่อไปนี้ - นักข่าวถามทูลถามว่า "พระองค์จะมีแนวทางอย่างไรกับการปฏิรูปธนาคารวาติกัน"  - พระสันตะปาปาตร

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า ว่างพอจะไปประกาศพระวรสารไหม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถวายมิสซาปิดงานเยาวชนโลก พร้อมให้ข้อคิด "พระเยซูไม่เคยถามเราว่า เราว่างพอไหมที่จะประกาศพระวรสาร" แต่พระองค์ทรงสั่งอย่างจริงจังว่า "จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ติดตามเรา" ทรงย้ำ เมื่อเราประกาศพระนามของพระเยซู พระองค์จะนำทางและเคียงข้างเรา นอกจากนี้ ทรงย้ำพระสงฆ์ "จงเคียงข้างเยาวชนเวลาที่เขาประกาศพระวรสาร" ตอนท้าย ทรงประกาศให้ "เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์" เป็นเจ้าภาพงานเยาวชนโลกครั้งต่อไปในปี 2016 ด้วย สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ เจอเนโร ประเทศบราซิล ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3.5 ล้านคน ขณะที่บรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมถวายมิสซามีประมาณ 1,500 องค์ ส่วนพระสงฆ์ร่วมถวายมิสซามีประมาณ 12,000 องค์ ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนเยาวชน ใจความว่า: - "จงไปสั่งสอนนานาชาติมาเป็นศิษย์ติดตามเรา" อาศัยพระวาจานี้ พระเยซูทรงกำลังตรัสประโยคดังกล่าวกับเราแต่ละคน มันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากที่เกิดในงานเยาวช

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าทำตัวเป็นคริสตชนพาร์ตไทม์ อย่าเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติเยาวชน อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนพาร์ตไทม์" อย่าทำตัวเป็นคริสตชนของปลอมทำเหมือนเด็ดขาด ทรงเปรียบ เยาวชนคือนักกีฬาของพระเยซู ถ้าจะออกไปประกาศพระวรสารเพื่อให้ทุกคนมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ เราต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ฟิตที่จะลงสนามอยู่เสมอ ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจเยาวชนกล้าตอบ YES กับพระเจ้าเหมือนที่แม่พระแสดงให้เห็น สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีคืนตื่นเฝ้างานเยาวชนโลก ท่ามกลางเยาวชนที่มาร่วมกว่า 3 ล้านคน ณ ชายหาดโคปาคาบาน่า นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยพิธีการนั้น เริ่มต้นด้วยการแสดงของบรรดาเยาวชน ก่อนจะตามด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของตัวแทนเยาวชน การให้โอวาทสอนจากพระสันตะปาปา และปิดท้ายด้วยการอวยพรศีลมหาสนิท ในส่วนของบทเทศน์สอนเยาวชนซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของคืนตื่นเฝ้า พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ลูกๆเยาวชนที่รัก คืนนี้ พวกเรามาร่วมกันรำลึกเรื่องราวของนักบุญฟรานซิส อัสซีซี กันนะ ระหว่างที่อยู่เบื้องหน้าไม้กางเขน นักบุญฟรานซิส ได้ยินพระเยซูตรัสกับท่านว่า "ฟรานซิส จงออกไปซ่อมแซมบ้านของเรา" นักบุญฟร

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องเลิกใช้ภาษายากๆในการสื่อสารกับสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ หนึ่งในเหตุผลที่คาทอลิกทิ้งพระศาสนจักรไปเพราะเราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง เราใช้ภาษาที่ยากเกินที่คนธรรมดาจะเข้าใจ ทรงกระตุ้น พระศาสนจักรห้ามเฉื่อยชาและอย่าทำตัวออกห่างจากสัตบุรุษ เพราะถ้าเป็นแบบนั้น คนจะมองพระศาสนจักรเป็นวัตถุโบราณล้าสมัย ทรงเตือน พระสังฆราชต้องเลิกขี้บ่น เลิกทำท่าทีเหมือนฟังสัตบุรุษ แต่จงลงมือทำงานให้บังเกิดผลจะดีกว่า ตอนท้าย ทรงขอร้องพระสังฆราช อย่าจำกัดบทบาทสตรีในพระศาสนจักร เพราะถ้าขาดพวกสตรีในพระศาสนจักร งานต่างๆจะไม่บังเกิดผล ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเสวยอาหารเที่ยงร่วมกับบรรดาพระสังฆราชชาวบราซิลทั่วประเทศกว่า 300 องค์ ภายในหอประชุมจอห์น ปอล ที่ 2 อาสนวิหารนักบุญเซบาสเตียน นครริโอ เดอ จาเนโร ทั้งนี้ก่อนอาหาร พระสันตะปาปาทรงกล่าวให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชและอธิบายถึงพันธกิจที่พระองค์จะเน้นย้ำตลอดสมณสมัยการปกครอง ซึ่งถือได้ว่า เป็นการเทศน์สอนที่ "ยาว" ที่สุดในสมณสมัยของพระองค์ก็ว่าได้ พระดำรัสสอนดังกล่าว มีใจความว่า: - บรรดาพี่น้องพระสังฆราชชาวบราซิลที่รั

โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยการพูดคุยกัน เพราะถ้าไม่เจรจากันดีๆ ทุกอย่างจะไปลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงเหมือนอย่างที่เห็นกันในบราซิล  ช่วงสายวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโรงละครกรุงริโอ เดอ จาเนโร เพื่อพบและให้โอวาทบรรดาผู้นำเศรษฐกิจและสังคมของบราซิล นอกจากนี้ ยังมีชนเผ่าต่างๆของบราซิลมาร่วมเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนนั้น มีใจความว่า: - วันนี้ พ่ออยากเน้นย้ำความสำคัญของการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหา มันจำเป็นมากๆในยุคนี้ที่เราต้องพูดคุยเพื่อหาทางออก เราต้องแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งๆหน้า มิฉะนั้น ทุกอย่างจะไปจบลงด้วยการประท้วงและความรุนแรงดังที่เราเห็นกันมาแล้วในการประท้วงครั้งใหญ่ในบราซิล - บรรดาผู้มีอำนาจในสังคม ทั้งผู้นำการเมือง การทูต วัฒนธรรม ศาสนา สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อการสร้างอนาคตของบราซิล ไม่ว่าจะยังไง พ่อก็อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายพูดคุยกัน เพราะถนนสายนี้ เรายังต้องเดินร่วมกันไปอีกนาน - พวกเราที่เป็นผ

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องไม่เก็บตัว แต่จงออกไปประกาศพระวรสารและช่วยเหลือเยาวชน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ให้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับงานอภิบาล อย่ามัวแต่เก็บตัวเงียบในเขตของตัวเอง เพราะยังมีคนอีกมากที่รอคอยพระวรสาร เฉพาะอย่างยิ่งพวกคนที่ทิ้งวัด ทรงย้ำ หน้าที่พระสังฆราชและพระสงฆ์คือช่วยเหลือเยาวชนในการประกาศพระวรสารและเป็นธรรมทูตของพระเยซู พร้อมชี้ การอภิบาลจะบังเกิดผลได้ ไม่ใช่ด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือการประชุมสัมมนา แต่ต้องเกิดจากความเชื่อต่อพระเยซูคริสต์ ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งจัดให้กับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชาวบราซิล ภายในอาสนวิหารนักบุญเซบาสเตียน นครริโอ เดอ จาเนโร ท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - วันนี้ เรามาที่นี่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าและมายืนยันอีกครั้งถึงความปรารถนาของเราที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ วันนี้ พ่อจึงอยากแบ่งปัน 3 สิ่งกับพวกท่าน นั่นคือ 1) เราถูกเรียกจากพระเจ้า, 2) เราถูกเรียกมาเพื่อประกาศพระวรสาร และ 3) เราถูกเรียกมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการพบกัน - เรื่องแรก เ