Posts

ฟาติมาสาร - UCIP ... ปฐมบทลงโทษหน่วยงานไม่โปร่งใส (31 ก.ค. 2011)

Image
หากยังจำกันได้ ผมเคยเขียนไปว่า ปีนี้ ความเป็นตัวตนของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะถูกสะท้อนออกมาทางการบริหารงานพระศาสนจักรคาทอลิกมากที่สุด อาทิ การไม่ก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องและการชำระล้างความไม่โปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานพระศาสนจักร พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ปธ.สมณสภาสื่อสารสังคม บอกสุดจะทนกับ "ยูซิป" เรื่องไม่ก้มหัวให้ความไม่ถูกต้อง เราเห็นเป็นระยะๆ ส่วนการชำระล้างความไม่โปร่งใสทางการเงิน พระสันตะปาปาทรงเริ่มด้วยการออกกฏหมายใหม่ในธนาคารวาติกัน เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการคอร์รัปชั่นในพระศาสนจักร ส่วนการกำจัดความไม่โปร่งใสทางการเงินฉบับล่าสุด พระสันตะปาปาทรงเห็นชอบให้วาติกันยุติการสนับสนุน “สหภาพนักข่าวคาทอลิกนานาชาติ” (UCIP) พร้อมทั้ง “ถอดถอน” คำว่า “คาทอลิก” ชื่อของสหภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ยูซิป” (UCIP) ย่อมาจาก THE INTERNATIONAL CATHOLIC UNION OF THE PRESS นี่เป็นสหภาพนักข่าวคาทอลิกนานาชาติที่เก่าแก่มากๆ ยูซิปก่อตั้งใน ค.ศ.1897 จากนั้น ค.ศ.1927 พระศาสนจักรคาทอลิกได้ประกาศรับรองและให้การสนับสนุนหน่วยงานนี้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่ง

ฟาติมาสาร - เมื่อสงฆ์ “แข็งข้อ” ต่อสังฆราช (19 ก.ค. 2011)

Image
ช่วงนี้ พระสันตะปาปาทรงพักร้อนประจำปีอยู่ก็จริง แต่ดูเหมือนว่า พักร้อนปีนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความปวดหัวและเศร้าใจของพระองค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ .... พระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น ปธ.สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งออสเตรีย ข่าวดังระดับโลกของพระศาสนจักรคาทอลิกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มี 2 เรื่อง ได้แก่ “รัฐบาลจีนจัดการแต่งตั้งสังฆราชใหม่ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากพระสันตะปาปา” และ “สงฆ์คาทอลิกในออสเตรีย 300 องค์ รวมหัวลงชื่อเข้ากลุ่มไม่นบนอบต่อพระสังฆราช เพื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปในพระศาสนจักร” ข่าวรัฐบาลจีนแต่งตั้งสังฆราชคาทอลิก ผู้อ่านฟาติมาสารหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว เพราะผมรายงานเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี 2007 ผมย้ำหลายครั้งว่า คริสตังในจีนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือศาสนจักรคาทอลิกจีนที่รัฐบาลตั้งขึ้น และฝ่ายที่สองคือ “พระศาสนจักรใต้ดิน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยอมรับอำนาจพระสันตะปาปาและต่อต้านรัฐบาลที่ชอบแทรกแซงศาสนา (กลุ่มใต้ดิน เป็นกลุ่มที่ผิดกฏหมายในจีน) การแต่งตั้งสังฆราชใหม่นี้ เป็นสัญญาณแห่งความแตกแยกในกลุ่มคริสตังจีน เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสงฆ์คาทอลิก สงฆ์สังกัดรัฐบาลจะได้รับการเลี้ยงดูอย

ฟาติมาสาร - การรื้อฟื้นความสำคัญของการแก้บาป (17 ก.ค. 2011)

Image
ตลอดเดือนกรกฏาคม สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปพักร้อนประจำปีที่พระราชวังฤดูร้อน เขตคาสเตล กันดอลโฟ ข่าวพระสันตะปาปาจึงมีน้อย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเรื่องราวของพระสันตะปาปาและวาติกัน ผมคิดวางแผนไว้ในหัวหมดแล้วว่า จะนำเสนออะไรบ้าง เดือนหน้า (สิงหาคม) จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในพระศาสนจักรคาทอลิก นั่นคือ “งานเยาวชนโลก” ซึ่งจะจัดที่กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2011 หากคุณติดตามฟาติมาสารเป็นประจำ น่าจะทราบว่า งานนี้ยิ่งใหญ่เพียงใด ถ้าไม่ทราบ ขอให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกซึ่งจะมีทุกๆ 4 ปี งานนี้ก็เหมือนกัน เยาวชนคาทอลิกนับแสนนับล้าน ต่างเฝ้ารอทุกๆ 3 ปี เพื่อจะได้ไปรวมตัวกัน ประกาศความเชื่อในพระเจ้า พร้อมกับพระสันตะปาปาผู้เป็นประธานของงาน งานเยาวชนโลกครั้งแรก จัดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 โดยมีขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1984 จวบจนปัจจุบัน งานเยาวชนโลกมีอายุ 27 ปี ช่วงแรก บรรดาพระคาร์ดินัลในวาติกันตั้งคำถามว่า “งานเยาวชนโลกจัดไปเพื่ออะไร เพราะเปลืองงบประมาณมากๆ” กระนั้นก็ดี วันเวลาผ่านไป คำตอบกระจ่างชัดใน

"YouCat" หนังสือคำสอนพร้อมลายเซ็นพระสันตะปาปา

Image
นี่คือหนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนทั้งหลายที่จะแจกในการชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงมาดริด พระสันตะปาปาทรงใช้พระองค์เองเป็นหลักประกัน พร้อมเชื้อเชิญว่า “หนังสือเล่มนี้บอกกับเราโดยตรงถึงชะตาชีวิตของเรา” ยิ่งกว่าวรรณกรรมสืบสวนเสียอีก ซานโดร มาจิสแตร์ - เขียน Josh Tuam - แปลและเรียบเรียง งานเขียน “คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก” เป็นหนึ่งในพระราชนิพนธ์ที่ยิ่งของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 กระนั้นก็ดี ยังมีน้อยคนนักที่สนใจและเข้าใจงานชิ้นนี้ ขณะที่ยังเป็น พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16) ได้มีส่วนในผลงานดังกล่าว และในฐานะพระสันตะปาปา พระราชกิจแรก เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2005 “ประมวลคำสอนพระศาสนจักร” ได้ถูกพิมพ์ย่อในรูปแบบของถามตอบ 598 ข้อ บัดนี้พระองค์ได้ได้ทรงพยายามอีกครั้ง ในผลงานชิ้นที่สาม ที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มอายุ 14 ถึง 20 ปี ในสำนวนโวหารที่เจาะจงที่เจอถึงพวกเขาโดยเฉพาะ “ยูแคท (YouCat)” ย่อมาจาก “ยูธ คาทอลิก (Youth Catholic - เยาวชนคาทอลิก)” ได้เริ่มต้นโครงการที่ออสเตรีย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พระคาร์ดินัล คริสโตฟ โชนบอร์น พระอัครสังฆราชแห่งเวียนนา ภาษาต้นฉบับเป็นภา

ฟาติมาสาร - ว่าที่พระสันตะปาปาองค์ต่อไป ?? (10 ก.ค. 2011)

Image
สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากการครบรอบ 60 ปีชีวิตสงฆ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ข่าวดังที่สุดในวงการคาทอลิกระดับโลก ได้แก่ ข่าวพระสันตะปาปาทรงแต่งตั้ง “พระคาร์ดินัล อันเจโล่ สโคล่า” ให้เป็นพระอัครสังฆราชคนใหม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ประเทศอิตาลี พระคาร์ดินัล อันเจโล่ สโคล่า ขณะรับเสด็จพระสันตะปาปา ข่าวนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศ อาทิ บีบีซี, ซีเอ็นเอ็น, รอยเตอร์ส และ เอพี อย่างล้นหลาม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น คำตอบคือ 99 เปอร์เซ็นต์ของพระอัครสังฆราชแห่งมิลาน (ส่วนมากเป็นพระคาร์ดินัล) จะเป็น “ตัวเก็งโดยอัตโนมัติ” ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์ต่อไปนั่นเอง ไม่ต้องมองอื่นไกล ในรอบ 111 ปีที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ ค.ศ.1900) มีพระอัครสังฆราชจากมิลาน 2 องค์ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา นั่นคือ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 (ค.ศ.1922) และ สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 (ค.ศ.1963) นอกจากนี้ มิลานยังเป็นหนึ่งในอัครสังฆมณฑลที่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญสุดในโลก กล่าวคือ มิลานมีคริสตังประมาณ 5 ล้านคน (ถือว่าเยอะมากๆ) นอกจากนี้ อัครสังฆมณฑลมิลานยังมี “จารีตมิสซา” เป็นของตัว

ฟาติมาสาร - 2012 ... พระสันตะปาปาเสด็จเยือนเอเชีย?? (3 ก.ค. 2011)

Image
ปีนี้ เป็นปีที่ 7 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสมณสมัยจนถึงวันนี้ พระองค์เดินทางเยือนไปแล้ว 4 ทวีป ได้แก่ทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา (เหนือและใต้), ทวีปโอเชียเนีย และทวีปแอฟริกา เหลือเพียงทวีปเดียวเท่านั้นที่พระสันตะปาปาองค์ที่ 265 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ยังไม่เคยเยือน นั่นคือ “เอเชีย” (จริงๆแล้ว ถ้าจะเหมาว่า พระสันตะปาปามาเอเชียแล้วก็ได้ เพราะปี 2008 พระองค์เสด็จเยือน “อิสราเอล” และ “จอร์แดน” แต่สำนักข่าวต่างประเทศมองว่า “เอเชียของจริง” คือเอเชียที่รวมจีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และอินโดนีเซีย) พูดถึงเอเชีย นี่คือทวีปที่ใหญ่สุดในโลก ประชากร 60 เปอร์เซ็นต์ของโลกมาจากทวีปนี้ อย่างไรก็ตาม เอเชียเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมากๆ ศาสนามากมายถือกำเนิดในทวีปนี้ กระนั้น คริสตังในเอเชียยังน้อยไปนิด ทวีปแห่งนี้มีคริสตังประมาณ 10.7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งทวีป กลับมาที่เรื่องของพระสันตะปาปากันต่อ พระสันตะปาปาองค์แรกที่เสด็จจากวาติกันเพื่อเยี่ยมคริสตังในเอเชีย ได้แก่ สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 พระองค์มาเยือนเอเชีย 2 ครั้ง (ค.ศ.1964 และ 1970

ฟาติมาสาร - 29 มิถุนายน ครบ 60 ปีชีวิตสงฆ์ของโป๊ปเบเนดิกต์ (26 มิ.ย. 2011)

Image
วันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะนี่คือวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล สองกำลังหลักในการประกาศคริสตศาสนายุคแรกเริ่ม นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่พระสันตะปาปาจะมอบ “ปัลลิอุม” (ผ้าขนแกะไว้สวมที่คอ) ให้กับพระอัครสังฆราชใหม่ทุกองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา นี่คือสองสิ่งหลักที่พระศาสนจักรจะทำในวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี การ์ดวันบวชพระสงฆ์ของ "โยเซฟ รัตซิงเกอร์" วันที่ 29 มิ.ย. 1951 อย่างไรก็ตาม ปีนี้ วันที่ 29 มิถุนายน ทวีความสำคัญขึ้นไปอีก เมื่อเป็นวันครบ 60 ปี “ชีวิตสงฆ์” ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก โยเซฟ รัตซิงเกอร์ (พระสันตะปาปาเบเนดิกต์) ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1951 ณ อาสนวิหารเมืองไฟร์ซิ่ง ประเทศเยอรมนี โดยประธานในพิธีบวช ได้แก่ พระคาร์ดินัล มิชาเอล โฟน ฟอลฮาแบร์ ความพิเศษในพิธีบวชวันนั้นคือ “2 พี่น้องรัตซิงเกอร์” เกยอร์ก (พี่ชาย) และ โยเซฟ ต่างได้รับศีลบวชพร้อมกัน ดังนั้น ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง วันพุธที่ 29 มิถุนายนที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 60 ปีชีวิตสงฆ์ข