ฟาติมาสาร - UCIP ... ปฐมบทลงโทษหน่วยงานไม่โปร่งใส (31 ก.ค. 2011)

หากยังจำกันได้ ผมเคยเขียนไปว่า ปีนี้ ความเป็นตัวตนของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะถูกสะท้อนออกมาทางการบริหารงานพระศาสนจักรคาทอลิกมากที่สุด อาทิ การไม่ก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องและการชำระล้างความไม่โปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานพระศาสนจักร


พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ปธ.สมณสภาสื่อสารสังคม บอกสุดจะทนกับ "ยูซิป"

เรื่องไม่ก้มหัวให้ความไม่ถูกต้อง เราเห็นเป็นระยะๆ ส่วนการชำระล้างความไม่โปร่งใสทางการเงิน พระสันตะปาปาทรงเริ่มด้วยการออกกฏหมายใหม่ในธนาคารวาติกัน เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการคอร์รัปชั่นในพระศาสนจักร ส่วนการกำจัดความไม่โปร่งใสทางการเงินฉบับล่าสุด พระสันตะปาปาทรงเห็นชอบให้วาติกันยุติการสนับสนุน “สหภาพนักข่าวคาทอลิกนานาชาติ” (UCIP) พร้อมทั้ง “ถอดถอน” คำว่า “คาทอลิก” ชื่อของสหภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ยูซิป” (UCIP) ย่อมาจาก THE INTERNATIONAL CATHOLIC UNION OF THE PRESS นี่เป็นสหภาพนักข่าวคาทอลิกนานาชาติที่เก่าแก่มากๆ ยูซิปก่อตั้งใน ค.ศ.1897 จากนั้น ค.ศ.1927 พระศาสนจักรคาทอลิกได้ประกาศรับรองและให้การสนับสนุนหน่วยงานนี้อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งรวมตัวกันของนักข่าวคาทอลิกทั่วโลกที่มีใจร้อนรนในการรับใช้พระศาสนจักร

อย่างไรก็ตาม บั้นปลายสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 หลายสิ่งหลายอย่างในพระศาสนจักรคาทอลิกค่อนข้างหละหลวม อาทิ การจัดการปัญหาทุจริตต่างๆในพระศาสนจักรและการจัดการปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากหลายคนให้ความสนใจกับสุขภาพของพระสันตะปาปา จนทำให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์กับศาสนาหลายคนฉกฉวยความได้เปรียบจากช่องว่างตรงนี้ไปทำเงินเข้ากระเป๋าตนเอง รวมทั้งปกปิดเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้น

กระนั้นก็ดี เมื่อเริ่มต้นสมณสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ในฐานะที่เป็นมือขวาคนสนิทของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และเป็นเพื่อนคู่คิดมาตลอด พระองค์จึงทราบถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างถ่องแท้ เราจึงเห็นการแก้ปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศแบบเป็นระบบ ส่วนการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นทางการเงิน พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันจะใช้วิธี “จับตามองอย่างใกล้ชิด” หากองค์กรไหนยังดำเนินงานแบบไม่โปร่งใสอีก ก็ต้องถูกลงโทษเหมือนอย่างที่ “ยูซิป” โดนนั่นเอง

วาติกันเริ่มจับตามองการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของยูซิป มาตั้งแต่การประชุมนักข่าวคาทอลิกโลกที่แคนาดา ในปี 2007, โรม 2008 และ บูร์กินาฟาโซ 2010 หลายครั้งที่วาติกันทำจดหมายเตือนคณะกรรมการยูซิป แต่ไม่ได้รับการปรับปรุงตัวและแก้ไข เฉพาะอย่างยิ่งการประชุมที่บูร์กินาฟาโซ วาติกันเผยว่า เป็นการประชุมที่มีพิรุธอย่างมาก เพราะคณะผู้บริหารยูซิปแทบไม่โผล่หน้าไปร่วมงานเลย แต่กลับมาเบิกเงินสนับสนุนจากวาติกันไปเยอะมาก (พระอัครสังฆราช เคลาดิโอ เชลลี่ ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม ไปร่วมประชุมด้วย จึงรู้ถึงความผิดปกติเป็นอย่างดี) 

เมื่อเป็นเช่นนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2011 สมณสภาเพื่อฆราวาส จึงออกแถลงการณ์ “ถอดถอน” หน่วยงานนี้จากที่ “พระศาสนจักรรับรอง” ให้เหลือแค่ “หน่วยงานทั่วไปที่ดำเนินงานโดยฆราวาส”  ส่วนเหตุนั้น วาติกันบอกว่า “ยูซิป บริหารงานแบบไร้ความโปร่งใสและไม่เคยรายงานงบการเงินแบบชี้แจงที่มาที่ไปได้เลย”

ล่าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2011 วาติกันออกแถลงการณ์ว่า นอกจากสมณสภาเพื่อฆราวาสจะไม่รับรองสถานะของยูซิปแล้ว สมณสภาสื่อสารสังคม หน่วยงานที่รับผิดชอบงานสื่อมวลชน ก็ร่วมถอดถอนการรับรองยูซิปด้วย โดยสมณสภาสื่อสารสังคมได้ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ส่วนตัวของยูซิปเอง ก็รับทราบเรื่องนี้ พร้อมประกาศเปลี่ยนชื่อองค์กรตัวเองใหม่เป็น “องค์กรสื่อคาทอลิกสากล” (INTERNATIONAL CATHOLIC ORGANISATION OF THE MEDIA) เท่ากับว่า จากนี้ไป องค์กรนี้จะจัดงานอะไรขึ้น วาติกันจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้ว

การประกาศยกเลิกความสัมพันธ์กับยูซิป วาติกันยอมรับว่า “เจ็บปวด” เพราะหน่วยงานนี้ตั้งมากว่าร้อยปี แต่ทั้งนี้ วาติกันจำเป็นต้องทำ กระนั้น วาติกันให้สัญญานักข่าวคาทอลิกที่มีจิตใจดีงามซึ่งเป็นสมาชิกของยูซิปว่า ไม่ต้องกลัว พระศาสนจักรไม่ทอดทิ้งพวกคุณ ตอนนี้ วาติกันกำลังหาทางจัดตั้งองค์กรนักข่าวคาทอลิกขึ้นมาใหม่ เพื่อสานต่อแนวทางสื่อมวลชนที่มี “จิตวิญญาณสื่อมวลชน” จริงๆ

การปิดฉาก “ยูซิป” หน่วยงานนักข่าวคาทอลิกระดับโลก ถือเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับองค์กรคาทอลิกทุกแห่งในพระศาสนจักรคาทอลิก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ต่อให้องค์กรของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ตั้งมานานเท่าใด ก็สามารถถูกปิดตัวลงได้ หากบริหารงานไม่โปร่งใสและตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเอง เพราะอย่างที่บอกแล้วไงว่า ปีนี้ พระสันตะปาปาเอาจริง!


AVE   MARIAComments