Posts

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่มีปัญหากับสังฆราช ควรคุยแบบซึ่งๆ หน้า แบบลูกผู้ชายคุยกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าสงฆ์มีปัญหากับสังฆราช ขอให้พูดกันแบบซึ่งหน้าแบบ "ลูกผู้ชายคุยกัน" ในทางกลับกัน ถ้าสังฆราชมีปัญหากับสงฆ์ ก็ขอให้คุยแบบนี้ด้วย ทรงชี้ เป็นเรื่องดีที่ภายในพระศาสนจักรจะมีการโต้แย้ง เพราะมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่พระศาสนจักรยุคแรกเริ่มแล้ว ที่เดียวที่ไม่มีการโต้เถียงกันในพระศาสนจักรคือ "สุสาน" ทรงสอน เวลาสงฆ์เจอสถานการณ์ยากลำบากและต้องให้อภัย ขอให้นึกดูว่า "ถ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้ พระองค์จะทำอย่างไร" ทรงย้ำ สงฆ์ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการโปรดศีลล้างบาป แม้เด็กที่มารับศีลล้างบาปจะเกิดจากคุณแม่ที่ไม่ได้แต่งงาน หรือเกิดจากครอบครัวหย่าร้างก็ตาม ทรงตำหนิพวกสงฆ์และฆราวาสที่แสวงหาความก้าวหน้าจากการทำงานให้พระศาสนจักร พร้อมกันนี้ ทรงประกาศการเยือนสาธารณรัฐแอฟริกากลางและบุรุนดี ในเดือนพฤศจิกายน 2015 พร้อมชม "ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่สดใสที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก"ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังมหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน เพื่อพบและให้โอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑลโรม โอกาสจัดการเข้าเงียบนานาชา…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ไม่ประกาศข่าวดีและไม่รับใช้ผู้อื่น เขาไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ศิษย์พระเยซูถูกเรียกมาเพื่อ "ทำพันธกิจประกาศข่าวดี" พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามา "เดินเล่น" บนวิถีคริสตชน ศิษย์พระเยซูที่ไม่ประกาศข่าวดีและไม่รับใช้ผู้อื่น เขาไม่ใช่คริสตชนไม่ใช่ศิษย์ที่แท้จริง แต่เขาจะกลายเป็นคนอวดดีและโอหัง ทรงย้ำ เราได้รับพระพรจากพระเจ้ามาแบบฟรีๆ ดังนั้น เราก็ต้องมอบให้ผู้อื่นผ่านทางการรับใช้แบบฟรีๆ เช่นกัน ทรงแบ่งปัน เศร้าใจทุกครั้งที่เห็นวัด คณะนักบวช และสังฆมณฑล หลงลืมคำสอนพระเยซูในเรื่องนี้ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงส่งศิษย์ทั้ง 12 คนออกไปประกาศพระวรสาร พร้อมสั่งพวกเขาว่า "ท่านได้รับพระพรมาโดยไม่ต้องเสียเงิน ดังนั้น จงให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นกัน ... ถ้าบ้านไหน สมควรได้รับพร จงให้สันติสุขของท่านแก่บ้านนั้น ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพร สันติสุขจะกลับมาหาท่าน"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ศิษย์ของพระเยซูถูกเรียกมาเพื่อก้าวออกไปบนหนทางนี้ พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเดินเล่…

โป๊ปฟรังซิส: "ความมั่นคงด้านอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้รับ - ต้องลดการกินทิ้งขว้าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ความมั่นคงด้านอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้รับ ทรงชี้ เราต้องลดการกินทิ้งกินขว้าง ต้องให้ความรู้ผู้คนถึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และต้องส่งเสริมทัศนคติของความเป็นพี่น้องกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่า ทุกคนจะได้รับอาหารรับประทานโดยพร้อมหน้า ทรงกระตุ้น การแสดงออกเพียงเล็กน้อยของเรา ก็สามารถบอกถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอนาคตของมนุษยชาติได้ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2015

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า "ข้าพเจ้าอยากแบ่งปัน 3 สิ่งกับพวกท่าน ได้แก่ หนึ่ง ลดการกินทิ้งกินขว้าง สอง ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และสาม ส่งเสริมทัศนคติของความเป็นหนึ่งเดียวกันแท้จริงและเป็นประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งเสริมและได้รับหลักประกันที่แท้จริงว่า ทุกคนได้รับอาหารกันถ้วนหน้า

"ความมั่นคงด้านอาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้รับ พ…

โป๊ปฟรังซิสต้อนรับ "ปูติน" ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน

Image
ช่วงเย็นวันพุธที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเชีย ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน
สำหรับรายละเอียดการสนทนาระหว่างผู้นำทั้งสอง คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงว่า การเข้าเฝ้านี้ใช้เวลาประมาณ 50 นาที โดยพระสันตะปาปาและประธานาธิบดีรัสเชีย สนทนาเรื่องความขัดแย้งในยูเครนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

คุณพ่อลอมบาร์ดี้ ยังกล่าวอีกว่า พระสันตะปาปาทรงเน้นเกี่ยวกับการอุทิศตนอย่างจริงจังในความพยายามสร้างสันติภาพ จากนั้น ผู้นำทั้งสองได้เห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของการฟื้นฟูบรรยากาศของการเสวนาพูดจากันใหม่ เพื่อสร้างสันติภาพในยูเครนด้วย

ส่วนประเด็นเรื่องตะวันออกกลาง ผู้นำทั้งสองเน้นหนักที่เรื่องของอิรักและซีเรีย โดยพระสันตะปาปาเน้นว่า นานาชาติต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และในเวลาเดียวกัน เราต้องช่วยกันปกป้องคริสตชน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลางด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับประธานาธิบดีรัสเชีย


โป๊ปฟรังซิสตั้งหน่วยงานสอบสวนคดีสังฆราชไม่ยอมรายงานเรื่องสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศแต่งตั้งหน่วยงานศาลแผนกใหม่ เพื่อรับฟังคดีต่างๆ เกี่ยวกับพระสังฆราชคาทอลิกที่ล้มเหลวในการปกป้องผู้เยาว์จากการถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ โดยหน่วยงานนี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของสมณกระทรวงหลักความเชื่อ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสอบสวนคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักรอยู่แล้ว หลังจากการประชุมระหว่างพระสันตะปาปากับคณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมันคูเรียได้สิ้นสุดลง พระคาร์ดินัล ฌอน โอมัลเล่ย์ ประธานสมณกรรมาธิการเพื่อปกป้องผู้เยาว์ ได้นำเสนอแผนงานแด่พระสันตะปาปาและคณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาฯ โดยรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ การตั้งหน่วยงานศาลแผนกใหม่ เพื่อสอบสวนกรณีของพระสังฆราชคาทอลิกที่ถูกกล่าวหาว่า ไม่ยอมรายงานคดีอาชญากรรมสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดจากสงฆ์ภายใต้การดูแลของตน โดยหน่วยงานใหม่นี้ จะอยู่ภายใต้สมณกระทรวงหลักความเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักรคาทอลิกอยู่แล้ว

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะแต่งตั้งเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานใหม่ในเร็วๆ นี้ ซึ่งทุกคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ถือเป็นก้าวสำคั…

โป๊ปฟรังซิส: "ความเจ็บป่วยในครอบครัวคือเวลาของพระหรรษทานที่ทำให้เราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความเจ็บป่วยในครอบครัวไม่ใช่เรื่องร้ายเสียทีเดียว เพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานที่จะทำให้สายใยของครอบครัวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทรงย้ำ เราต้องสวดให้ผู้ป่วยทุกวัน อย่าหยุดเด็ดขาด ต้องสวดทั้งส่วนตัวและสวดพร้อมหน้า ทรงแนะ เราต้องสอนลูกหลานให้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เวลาที่เขาเป็นเด็ก เพื่อปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและเด็กจะไม่เป็นคนด้านชาในอนาคต ทรงยกย่องคนที่ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวคือ "ฮีโร่ตัวจริง"

ช่วงสายวันพุธที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คนระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในครอบครัว

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความเจ็บป่วยคือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย พวกเรารู้สึกถึงเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว มันเป็นเรื่องยากสำหรับคนเป็นแม่หรือพ่อที่ต้องเห็นลูกๆ ล้มป่วยลงแทนที่จะเป็นตนเอง

"หลายๆ ครั้ง ในพระวรสาร เราได้เห็นพระเยซูทรงรักษาประชาชน พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งประชากรของพระอ…

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องจดจำอัตลักษณ์การเป็นคริสตชนของตัวเราเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนต้องจดจำอัตลักษณ์การเป็นคริสตชนของตัวเราเอง สิ่งนี้คือการที่พระเจ้าทรงนำเราออกจากความสงสัยและเปลี่ยนมาเป็นความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์ ทรงชี้ บาปเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์คริสตชน แต่อาศัยความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยเราให้ลุกขึ้นจากความผิดพลั้งนี้และก้าวเดินต่อไปในพระองค์ 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านระบุว่า พระเจ้าทรงเจิมเราทุกคน และนี่คือตราประทับที่เป็นอัตลักษณ์ของคริสตชนทุกคน พระเจ้าทรงประทานพระจิตไว้ในดวงใจของเราเพื่อเป็นเครื่องประกัน ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า เราต้องเป็นเกลือดองโลกและเป็นแสงสว่างส่องโลก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "อัตลักษณ์คริสตชนของพวกเราคืออะไร พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคนให้คิดถึงการจาริกเดินทางอันยาวไกล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความสงสัยต่างๆ เรื่อยมาจนถึงความเชื่อที่เข้มแข็งซึ่งเราสามารถเป็นประจักษ์พยานในการดำเนินชีวิตของเราได้

"มันเป็นความจริงว่า พวกเราเป็นคนบาป และพวกเราก็ท…