Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ในสายตาของพระเจ้า ทุกคนสำคัญเท่ากันหมด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ในสายตาของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมด นอกจากนี้ ทรงกระตุ้น เราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง เพราะถ้าเราดำเนินชีวิตแบบสิ้นหวัง ชีวิตก็จะมีแต่ความว่างเปล่า  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ในบทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ว่า "จงปลอบโยนประชากรของเรา" พระเจ้าต้องการบรรเทาและทำให้ประชากรของพระองค์สุขใจและดำเนินชีวิตในสันติสุข และนี่คือภารกิจของการปลอบโยนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าทรงเข้ามาหาเรา - การปลอบโยนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมาหาเรานั้น ไม่ใช่แค่ที่ปรากฏในหนังสืออิสยาห์เท่านั้น แต่พระเจ้าทรงมาหาเราหลายครั้ง การที่พระเจ้ามาหาเรานั้น มี 2 มิติที่สำคัญที่เราต้องเน้นย้ำ นั่นคือ เมื่อพระเจ้าเข้ามาหาเรา พระองค์มอบความหวังให้กับเรา พระเจ้าเปิดประตูต้อนรับเราให้ไปหาพระองค์ เมื่อพระเจ้ามาหาเรา พระองค์ไม่เคยปิดประตูไม่ต้อนรับเรา ความหวังที่พระเจ้ามอบให้เราคือ

โป๊ปฟรังซิส: "ขอพระเจ้าประทานสันติให้อียิปต์ด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถวายมิสซาร่วมกับ พระอัยกา อิบราฮิม ไอแซค ซิดรัค ผู้นำคริสตชนคาทอลิกแห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ พร้อมเชิญทุกคนสวดขอพระเจ้าโปรดประทานความปลอดภัยในชีวิตให้กับชาวอียิปต์ทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งคริสตชนที่ดำเนินชีวิตอยู่ที่นั่น พร้อมย้ำ ครั้งหนึ่ง พระเยซูก็เคยลี้ภัยไปอียิปต์ เราจึงต้องขอพระเจ้าทอดพระเนตรประชากรที่นี่ให้อยู่อย่างสงบด้วย ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาร่วมกับ พระอัยกา อิบราฮิม ไอแซค ซิดรัค ผู้นำคริสตชนคาทอลิกแห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - วันนี้ พวกเรารู้สึกมีกำลังใจมากๆต่อหัวใจที่อ่อนแรงของพวกเรา เพราะพวกเรามีแขกพิเศษที่มาร่วมมิสซา นั่นคือ พระอัยกา อิบราฮิม ไอแซค ซิดรัค ผู้นำคริสตชนคาทอลิกแห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ พ่อทราบดีถึงความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยในสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่พ่ออยากย้ำว่า "จงอย่ากลัว จงเข้มแข็งไว้" พ่อขอขอบคุณพระเจ้า

โป๊ปถวายพวงมาลาแม่พระโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล

Image
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปวางพวงมาลา ณ รูปแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งตั้งอยู่ตรงบันไดสเปน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เนื่องในโอกาสวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล พิธีนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปีที่พระสันตะปาปาต้องเสด็จมาวางพวงมาลา สำหรับบทแบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสั้นๆว่า: - ขอแม่พระโปรดทำให้เราตื่นขึ้นเพื่อรื้อฟื้นความต้องการที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และทำให้การดำเนินชีวิตของเราเต็มไปด้วยความงดงามแห่งพระวรสาร - ขอแม่พระช่วยเราให้ฟังเสียงของพระเจ้า ขอแม่พระช่วยเราตั้งใจฟังเสียงของคนยากไร้ คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆ และเสียงของมนุษย์ทุกคน หลังการวางพวงมาลาเสร็จลง พระสันตะปาปาเสด็จต่อไปยังมหาวิหารซานตา มาจจอเร่ เพื่อสวดภาวนาหน้ารูปแม่พระต่อด้วย ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายพวงมาลาแม่พระ Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "แม่พระคือแบบอย่างในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยก แม่พระเป็นแบบอย่างให้คริสตชนตลอดช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พร้อมย้ำ พระศาสนจักรรำพึงถ้อยคำของนักบุญลูกา ที่กล่าวว่า "แม่พระเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน" เสมอ  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า: - วันนี้ เราสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ขอให้เรามองไปยังความงดงามของพระมารดาของพระเยซูและยังเป็นแม่ของเราทุกคน นี่คือความชื่นชมยินดีที่พระศาสนจักรได้รำพึงถ้อยคำของนักบุญลูกา ที่กล่าวถึงแม่พระว่า "เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน" ยิ่งไปกว่านั้น แม่พระยังนำทางเราคริสตชนตลอดการเดินทางในช่วงคริสต์มาส แม่พระสอนเราถึงการดำเนินชีวิตตลอดช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สอนเราถึงการเตรียมตัวรอคอยพระเจ้าผู้จะเสด็จมาบังเกิด - การที่แม่พระเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล ถือเป็นแผนการของพระเจ้า นี่คือผลของความรักของพระเจ้าที่ไ

โป๊ปอนุมัติตั้ง "คกก.เพื่อปกป้องผู้เยาว์และเพื่ออภิบาลผู้ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงปฏิรูปโรมันคูเรียอีกครั้ง ด้วยการอนุมัติให้จัดตั้ง "คณะกรรมการเพื่อปกป้องผู้เยาว์และเพื่ออภิบาลผู้ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากคณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย เสนอให้พระองค์แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหามะเร็งร้ายนี้ในพระศาสนจักรเป็นการด่วน  ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา พระคาร์ดินัล ฌอน โอมัลลี่ย์ 1 ใน 8 พระคาร์ดินัลที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในการปฏิรูปโรมัน คูเรีย (องค์การบริหารพระศาสนจักรส่วนกลาง - คล้ายรัฐบาลกลาง ส่วนสังฆมณฑลทั่วโลกคือรัฐบาลท้องถิ่น) ได้แถลงข่าวร่วมกับ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน เกี่ยวกับผลการประชุมเพื่อปฏิรูปโรมัน คูเรีย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมที่ผ่านมา ในส่วนของรายละเอียดนั้น พระคาร์ดินัล โอมัลลี่ย์ แถลงว่า: - คณะพระคาร์ดินัลที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย ได้เสนอต่อสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้แต่งตั้ง "คณะกรรมการเพื่อปกป้องผู้เยาว์และเพื่ออภิบาลผู้ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ" (Th

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าพูดให้ดูดี แต่ไม่ทำตามที่พูด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนที่พูดให้ดูดี แต่ไม่ปฏิบัติตนตามที่พูด คือพวกที่ทำร้ายพี่น้องของตน ทรงย้ำ ทุกคำพูดที่เราพูด ต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของคำพูด เพราะถ้าเราพูดโดยไม่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง คำพูดเหล่านั้นจะสร้างความแตกแยกและทำให้เกิดการแบ่งขั้วในพระศาสนจักร ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ร่วมกับคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมันคูเรีย โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสสอนชัดเจนว่า "ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า' แล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่คนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์พระบิดาต่างหากคือคนที่จะได้เข้าสวรรค์ ใครที่ปฏิบัติตามคำสอนนี้ก็คือคนที่สร้างบ้านบนหิน ส่วนคนที่ไม่ฟังคือคนที่สร้างบ้านบนทราย เมื่อฝนตกน้ำไหลเชี่ยว ทุกอย่างก็จะพังทลายลง" - ทุกวันนี้ มีคำพูดสวยหรูมากมาย แต่คนที่พูดให้ดูดีดูเท่นั้น ไม่นำคำพูดที่กล่าวไปปฏิบัติ คนที่พูดดีกับเรา แต่ไม่ทำตามที่พูด ก็คือการทำร้ายเรา

โป๊ปฟรังซิส: "เรามีความหวังในการกลับคืนชีพพร้อมพระเยซู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน การกลับคืนชีพของพระเยซูทำให้เรามีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์นั้นด้วย ทรงย้ำ เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เมล็ดพันธุ์ของชีวิตนิรันดรก็ได้ถูกบ่มเพาะในตัวเราแล้ว ตอนท้าย ทรงขอร้องทุกคน ช่วยสวดภาวนาให้กับกลุ่มซิสเตอร์ที่ถูกลักพาตัวไปในซีเรียด้วย ช่วงสายวันพุธที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่่อขอนำทุกคนกลับมายังการแบ่งปันเรื่อง "การกลับคืนชีพของร่างกาย" (สมัยก่อน ใช้คำว่า "การกลับคืนชีพของเนื้อหนัง") พ่ออยากแบ่งปันความสัมพันธ์ระหว่างการกลับคืนชีพของพระเยซูกับตัวเรา 3 ประการ ดังนี้: - หนึ่ง พระวรสารเผยแสดงให้เรารู้ว่า ความเชื่อที่เรามีต่อการคืนชีพของร่างกาย ได้รวมเราเข้ากับพระเยซูคริสต์ เราคือคนบาป แต่พระคริสตเจ้าได้นำเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เพื่อเดินทางไปหาพระบิดา พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพทรงส่งพระจิตมายังบรรดาสา