Posts

Showing posts from January, 2021

โป๊ปฟรานซิสจะเริ่มคุมอาหารเพื่อรักษาอาการปวดสะโพกร้าวลงขา

โป๊ปฟรานซิสและโป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว

ปีนี้ไม่มีพิธีล้างบาปเด็กทารกโอกาสฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง

สรุปสิ่งที่โป๊ปฟรานซิสตรัสหลังนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว 3 ม.ค. 2021

โป๊ปฟรานซิส: ร่างกายกำลังจะได้วัคซีน หัวใจก็ต้องได้วัคซีนเพื่อให้เราห่วงใยคนอื่นด้วย

โป๊ปฟรานซิส: การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในสังคม