ปีนี้ไม่มีพิธีล้างบาปเด็กทารกโอกาสฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง

Photo: Vatican Media


วาติกันแจ้งยืนยันว่า ปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะไม่โปรดศีลล้างบาปให้กับบรรดาทารกโอกาสวันฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง ตามปกติแล้ว พระสันตะปาปาจะโปรดศีลล้างบาปให้บรรดาทารกเป็นประจำทุกปีในวันฉลองดังกล่าว แต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังพุ่งสูงในอิตาลี การโปรดศีลล้างบาปจึงยกเลิกไป บรรดาทารกเหล่านี้จะไปรับพิธีโปรดศีลล้างบาปจากวัดที่ครอบครัวของตนสังกัดแทน

Comments