โป๊ปฟรานซิส: การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจในสังคม

อย่างที่ทราบกันว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงมีอาการ "ปวดสะโพกร้าวลงขา (Sciatica)" ทำให้พระองค์ไม่สามารถนำสวดทำวัตรเย็นและโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสิ้นปี 2020 และเป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีอาพระชนนีของพระเจ้า (มิสซาวันปีใหม่ 2021)

คาร์ดินัลเร เป็นประธานแทนพระสันตะปาปา/ Photo: Vatican Media

เมื่อเป็นเช่นนี้ คาร์ดินัลโจวานนี่ บัตติสต้า เร จึงเป็นประธานแทนพระสันตะปาปาในการสวดทำวัตรเย็นและโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสิ้นปี 2020

พิธีดังกล่าว คาร์ดินัลเร ได้อ่านบทเทศน์ที่พระสันตะปาปาเตรียมไว้ โดยใจความสำคัญมีดังนี้

1) ในบทเทศน์ที่เตรียมไว้ พระสันตะปาปาเริ่มต้นด้วยการคิดถึงบรรดาครอบครัวต่างๆ ที่ต้องสูญเสียสมาชิกไป คิดถึงผู้ป่วย ผู้ที่ต้องทนทุกข์จากความโดดเดี่ยว และผู้ที่ตกงานอันเนื่องมาจากโรคโควิด-19

2) พระสันตะปาปาบอกว่า "บางคนอาจถามว่า 'เหตุการณ์ร้ายๆ เช่นนี้หมายความว่าอย่างไร'" เวลาเจอคำถามแรงๆ แบบนี้ พระสันตะปาปาบอกว่า "เราต้องอย่ารีบเร่งไปตอบมัน" เพราะบางครั้งมันยากที่จะหาคำตอบให้เรื่องแบบนี้

3) พระสันตะปาปายกตัวอย่างเหตุการณ์ชาวสะมาเรียผู้ใจดีมาแบ่งปัน พระองค์บอกว่า ชาวสะมาเรียไม่ได้หาคำพูดมาอธิบายให้ชายที่ถูกทำร้ายฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ไม่ได้หาเหตุผลมาอธิบาย ตรงกันข้าม ชาวสะมาเรียเข้าไปช่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ทั้งที่ชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้าและไม่รู้จักมาก่อน แต่ชาวสะมาเรียก็ช่วยเหมือนเป็นพี่น้องกัน

4) พระสันตะปาปาบอกว่า ความหมายของพระวรสารตอนนี้นี่แหละที่เราพบเห็นได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มันปลุกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ปลุกทัศนคติและการแสดงออกถึงความห่วงใย ใกล้ชิด และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หลายเดือนที่ผ่านมา เราพบเห็นเรื่องเหล่านี้ในกรุงโรม ดังนั้น เรามาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นที่เมืองของเราในช่วงล็อกดาวน์

5) พระสันตะปาปาทรงขอบคุณคุณหมอ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานอย่างหนักตลอดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงขอบคุณบรรดาบาทหลวงและซิสเตอร์ที่เสียสละตนเองรับใช้คนป่วยและคนถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังขอบคุณบรรดาคุณครูและเจ้าหน้าที่ราชการทุกคนที่ทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมด้วย

6) การที่เราได้เห็นผู้คนมากมายเสียสละตนเองมาทำเพื่อส่วนรวม เราต้องมาขอบคุณพระเจ้า เพราะเรารู้ดีว่าความดีต่างๆ ที่ถูกทำบนโลกนี้ล้วนมาจากพระองค์ ดังนั้น พระสันตะปาปาปิดท้ายในบทเทศน์ว่า ขอพระเมตตาของพระเจ้าอยู่กับเรา เพราะในพระองค์ เรามีความหวังอยู่เสมอ

สำหรับมิสซาสมโภชพระนางมารีอาพระชนนีของพระเจ้า (มิสซาวันปีใหม่ 1 มกราคม 2021) คาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน จะเป็นประธานแทนพระสันตะปาปา

ส่วนพระสันตะปาปาฟรานซิส จะยังออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ตอนเที่ยงวันที่ 1 มกราคม 2021 เช่นเดิม

Comments