โป๊ปฟรานซิสและโป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกแล้ว

วาติกันแถลงอย่างเป็นทางการว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้รับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีดให้กับคนในวาติกันเป็นของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ส่วนการฉีดเข็มที่สองนั้น วาติกันไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด


Photo: Vatican Media


Comments