โป๊ปฟรานซิส: ร่างกายกำลังจะได้วัคซีน หัวใจก็ต้องได้วัคซีนเพื่อให้เราห่วงใยคนอื่นด้วย

มิสซาวันสมโภชพระนางมารีอา พระมารดาของพระเจ้า (มิสซาวันปีใหม่และวันสันติภาพสากล) เมื่อช่วงสายวันที่ 1 มกราคมที่่ผ่านมา คาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน เป็นประธานในพิธีแทนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพราะอย่างที่ทราบกัน พระองค์ทรงมีอาการเจ็บสะโพกร้าวลงขา (Sciatica)"

มิสซานี้ คาร์ดินัลปาโรลิน ได้อ่านบทเทศน์ที่พระสันตะปาปาเตรียมไว้ให้ผู้ร่วมพิธีฟัง พระสันตะปาปาเน้นสิ่งสำคัญ 3 อย่าง คือ "การอวยพร การบังเกิด และการพบ" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) การอวยพร - บทอ่านแรกจากหนังสือกันดารวิถี พระเจ้าสั่งโมเสส ให้บอกอาโรนและบรรดาบุตรว่า "ท่านทั้งหลายจะต้องอวยพรชาวอิสราเอล" พระสันตะปาปาบอกว่า "นี่คือคำขอร้องที่ระบุอย่างชัดเจน" ในเทศกาลคริสต์มาส เราได้รับไม่ใช่แค่คำอวยพร แต่ยังได้รับพระพรด้วย พระเยซูคือพระพรของพระบิดา ดังนั้น พวกเราถูกเรียกมาเพื่ออวยพรผู้คน พูดแต่เรื่องดีๆ ถึงคนอื่น ถึงสังคม และถึงตัวเราเอง เฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วย "มลพิษ" ของการพูดและคิดแต่เรื่องแย่ๆ

2) การบังเกิด - บทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย เขียนว่า "พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง" นี่คือการบอกว่าพระเจ้าทรงเกิดมาเหมือนกับเรา เกิดจากครรภ์ของแม่พระ แม่พระไม่ใช่แค่สะพานเชื่อมเราไปหาพระเจ้า แต่ยังเป็นถนนให้พระเจ้ามาหาเราด้วย

เราได้เรียนรู้ความสำคัญของการรักษาใจให้บริสุทธิ์จากแม่พระ เมื่อเราทำดังนี้ เราจะสามารถดูแลผู้อื่น ดังนั้น โอกาสเริ่มต้นปีใหม่นี้ที่เรามีความหวังถึงวัคซีนที่จะรักษา (cure) เราก็ต้องอย่าเมินเฉยเรื่องการห่วยใยคนอื่น (care) เรากำลังจะมีวัคซีนเพื่อรักษาร่างกาย และเราจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อหัวใจของเราด้วย วัคซีนนี้คือการห่วงใย มันจะเป็นปีที่ดีถ้าเราดูแลห่วงใยคนอื่นเหมือนอย่างที่แม่พระทำกับเรา

3) การพบ - พระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่คนเลี้ยงแกะรีบไปและพบพระกุมารนอนอยู่ในรางหญ้า พระสันตะปาปาระบุว่า วันคริสต์มาสครั้งแรกนี้ อาศัยพระหรรษทาน คนเลี้ยงแกะได้พบพระเจ้าแบบเรียบง่ายในรูปแบบของครอบครัว เราก็ต้องการพระหรรษทานให้เราได้พบพระเยซูเช่นกัน แต่การจะได้รับพระหรรษทาน เราจะต้องเป็นคนกระตือรือร้น

โอกาสปีใหม่ พระสันตะปาปาบอกว่ามันจะเป็นการดีที่จะหาเวลาเพื่อคนที่เรารัก เพราะเวลาคือสมบัติล้ำค่าที่เราเป็นเจ้าของ ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานเพื่อหาเวลาให้คนที่ต้องการใครสักคนมารับฟังเขาและทำให้เขารู้ว่ายังมีคนเป็นห่วงอยู่ ถ้าเราสามารถหาเวลาให้คนอื่นได้ เราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเหล่านั้น

ส่วนการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงออกมานำภาวนาตามปกติ ใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาแบ่งปันมีดังนี้

4) นี่เป็นช่วงเวลาในการสร้าง ไม่ใช่ทำลาย นี่คือช่วงเวลาของการดูแลเอาใจใส่กันและกัน และดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า

5) ทุกวันนี้ชีวิตเราติดอยู่กับสงคราม ความเป็นศัตรู และอีกหลายสิ่งที่ทำลายกัน เราต้องการสันติภาพ เพราะนี่คือของขวัญ

6) ขอให้ปี 2021 เป็นปีแห่งสันติสำหรับทุกคน ขอให้เป็นปีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันท์พี่น้อง เป็นปีที่เต็มไปด้วยความวางใจและความหวัง 


Comments