Posts

โป๊ปฟรานซิสสอนความหมายของการเป็นคริสตชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน การเป็นคริสตชนไม่ใช่การนำใบรับศีลล้างบาปมาโชว์ให้ดู เพราะนั่นมันแค่กระดาษแผ่นเดียวเท่านั้น  แต่การเป็นคริสตชนหมายถึงการตอบรับการเลือกสรรจากพระเจ้า มีความหวังในคำสัญญา และยึดมั่นในพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ ตัวอย่างที่เห็นได้คืออับราฮัม บรรพบุรุษของเรา ทรงหวังเห็นคริสตชนมีจิตใจแบบ "นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" ที่ใกล้ชิดผู้เร่ร่อนในวิกฤตินี้ 
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้ไร้ที่อยู่อาศัย พระองค์ทรงเผยว่า ได้เห็นภาพจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่คนไร้ที่อยู่ต้องเบียดเสียดกันนอนในลานจอดรถ มันเป็นภาพที่น่าเศร้าและแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มองไม่เห็นในสังคมของเรา พระสันตะปาปาทรงเชิญเราให้สวดขอนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า โปรดช่วยปลุกจิตสำนึกของเราให้รู้จักใกล้ชิดกับพวกเขาท่ามกลางวิกฤติครั้งนี้
บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าได้ให้พันธสัญญากับอับราฮัม พระองค์สัญญาจะรักษาพันธสัญญานี้ไว้ ส่วนอับราฮัมและลูกหลานทุกคนจะต้องรักษาพันธส…

สรุปใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาเช้าของโป๊ปฟรานซิส

Image
ใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 2020

พระวรสารเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเถียงกันว่าพระเยซูเป็นพระเมสซียาห์หรือไม่ พอเถียงเสร็จ พวกเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ถึงตอนนี้ ความคิดของพวกเขาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือคนที่เชื่อและติดตามพระเยซู
กลุ่มที่สองคือไม่เชื่อ พวกนี้หัวหน้าสมณะและฟาริสี

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงยกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอิตาลีมาสอนว่า ตอนนี้ มีคนพูดเกี่ยวกับบรรดาบาดหลวงและซิสเตอร์ควรเก็บตัว ไม่ควรออกไปทำงานอภิบาลและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะเดี๋ยวติดโควิด

ความคิดแบบนี้กำลังทำให้เรากลายเป็น 2 กลุ่ม และกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มือไม่ควรเปรอะเปรื้อนเลย มันเป็นความคิดแบบพวกหัวหน้าสมณะและฟาริสีในพระวรสาร พวกเขาหลงลืมความทรงจำที่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประชากรของพระเจ้าไปแล้ว

ใจความสำคัญบทเทศน์มิสซาวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2020

ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงกล่าเริ่มต้นพระวรสาร ด้วยการเชิญทุกคนคิดถึงคนที่กำลังร่ำไห้จากผลกระทบของโควิด-19 อาทิ ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง คนที่ถูกกักกันตัวเอง รวมถึงครอบครัวต่างๆ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่มีเงินมาเลี้ยงดูลูกๆ

ส…

โป๊ปฟรานซิส "วิกฤติโควิด-19 เป็นเวลาให้เราแยกแยะสิ่งจำเป็นออกจากสิ่งไม่จำเป็นในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงย้ำ วิกฤติโควิด-19 ไม่ใช่การพิพากษาลงโทษของพระเจ้า แต่เป็นเวลาให้เราแยกแยะสิ่งจำเป็นในชีวิตออกจากสิ่งไม่จำเป็น ทรงสอน ในวิกฤติโควิด เราลงเรือลำเดียวกัน ดังนั้นต้องช่วยเหลือกันในเวลาพายุรุนแรง ทรงชี้ หนึ่งในคำพูดที่ทำร้ายจิตใจสมาชิกในครอบครัวมากที่สุดคือ "ไม่ห่วงกันเลยใช่ไหม" คำนี้ บรรดาศิษย์ก็พูดกับพระเยซูตอนเรือกำลังจะจม 


เย็นวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานในการนำภาวนาและประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) เพื่อวอนขอพระเจ้าโปรดหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 จากลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีนี้จัดขึ้นท่ามกลางสายฝนและความว่างเปล่าในลานมหาวิหาร

พิธีนี้เริ่มด้วยการอ่านพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสั่งให้ลมพายุสงบ จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอน ด้วยการเริ่มต้นว่าโรคโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องตระหนักว่าเรากำลังลงเรือลำเดียวกัน

ใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัส มีว่า "ความมืดมิดอย่างใหญ่หลวงได้มาปกคลุมเหนือจัตุรัส(นักบุญเปโตร) ท้องถนน และบ้านเมืองของเรา มันเข้ามาในชีวิตเรา เติมทุกสิ่งด้วยความเ…

โป๊ปฟรานซิส "เมื่อถูกนินทาหรือพูดลับหลัง วิธีตอบโต้คือนิ่งเงียบและปล่อยให้เขาพูดต่อไป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน เวลาเราโดนนินทาหรือพูดใส่ร้ายลับหลัง วิธีตอบโต้ที่ดีสุดคือ "นิ่งเงียบและปล่อยให้เขาพูดต่อไป" เฉกเช่นพระเยซูที่ทรงปล่อยให้คนนินทาพระองค์ ทรงแนะ อีกหนึ่งวิธีที่จะตอบโต้การนินทาคือการพูดจากัน แต่ถ้าพูดแล้ว ไม่มีอะไรดีขึ้น ก็จงนิ่งเงียบแบบพระเยซู ทรงแบ่งปัน ตอนนี้ เห็นสัญญาณที่ดีจากสังคม เมื่อคนเริ่มห่วงใยกันเมื่อเจอความทุกข์ยากจากโรคระบาด
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ พระองค์ได้เห็นคนในสังคมเริ่มเป็นห่วงกัน เริ่มเป็นห่วงคนยากจน คนชรา และผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเต็มใจจะช่วยเหลือบุคลาการทางการแพทย์ พระสันตะปาปามองว่า "นี่เป็นสัญญาณที่ดี พวกเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทำให้เกิดความรู้สึกนี้อยู่ในหัวใจ"

พระวรสารประจำมิสซานี้ ชาวเยรูซาเล็มนินทาพระเยซู จากนั้น พระองค์ทรงตรัสเสียงดังในพระวิหารว่า "ท่านทั้งหลายรู้จักเรา และรู้ว่าเรามาจากไหน เราไม่ได้มาตามใจตนเอง พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสัจจะ ท่านไม่รู้จ…

นำไม้กางเขนจากวัดซาน มาร์เชลโล่ ไปที่วาติกัน เพื่อเตรียมพิธีเฝ้าศีลและอวยพรแด่โรมและโลก

Image
เจ้าหน้าที่วาติกันได้ทำการเคลื่อนย้ายไม้กางเขนที่ชาวโรมเชื่อกันว่า ช่วยปกป้องกรุงโรมจากโรคระบาดร้ายแรงในศตวรรษที่ 16 ออกจากวัดซาน มาร์เชลโล่ อัล คอร์โซ่ ไปยังมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เพื่อที่จะใช้ในที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะนำภาวนาและเฝ้าศีลมหาสนิท ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) ในวันพรุ่งนี้ ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020


ย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้เดินประมาณ 20 นาที มาภาวนาหน้าไม้กางเขนแห่งนี้ หลังจากที่พระองค์ได้ไปภาวนาหน้ารูปแม่พระผู้ปกป้องชาวโรม (Salus Populi Romani) ภายในมหาวิหาร ซานตา มารีอา มาจจอเร่ เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเร็ววัน

ครั้งสุดท้ายที่ไม้กางเขนนี้ ถูกเคลื่อนย้ายออกจากวัดซาน มาร์เชลโล่ ก็คือใน ค.ศ.2000 หรือ 20 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ทรงสั่งให้นำไม้กางเขนนี้ไปที่มหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อใช้ในมิสซาช่วงเทศกาลมหาพรตด้วย (รายละเอียดอยู่ในภาพ)

และหากใครเคยดูคลิปเพลง Jesus Christ, You are my life ที่เป็นคลิปตัวแรกๆ เลยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วที่ผมเคยนำมาให้ชมสมัยที่ F…

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในซานตามาร์ธา ที่โป๊ปฟรานซิสพักอาศัย

Image
หมายเหตุ: เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2020 (10.00 น.ของกรุงโรม) ฟรานเชสโก้ กราน่า รายงานว่า ผลตรวจโควิด-19 ของทุกคนในซานตามาร์ธา รวมทั้งพระสันตะปาปา ออกมาเป็นลบ (ไม่ติดโควิด-19) ทั้งนี้ นี่คือการตรวจรอบที่ 2 ของพระสันตะปาปาแล้ว

ฟรังก้า จานโซลดาติ, เจราร์ด โอคอนเนลล์, ฟรานเชสโก้ กราน่า และ ฟิลิป ปูลเยลล่า สี่นักข่าวสายวาติกันชื่อดัง พร้อมใจรายงานข่าวตรงกันว่า มงซินญอร์จานลูก้า เปซโซลี่ หัวหน้าแผนกภาษาอิตาเลี่ยนของสำนักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดย มงซินญอร์เปซโซลี่ พักประจำที่หอพักซานตา มาร์ธา ที่พักเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

ตอนนี้ มงซินญอร์เปซโซลี่ วัย 58 ปี ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจเมลลี่ในกรุงโรม ขณะที่ห้องพักและห้องทำงานซึ่งมงซินญอร์เปซโซลี่พัก ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ มีคำสั่งให้ปิดชั้นที่มงซินญอร์คนนี้พักแล้ว

ต่อความกังวลว่าพระสันตะปาปาจะได้รับเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เจราร์ด โอคอนเนลล์ นักข่าวสายวาติกันที่มีความสนิทสนมกับพระสันตะปาปาตั้งสมัยพระองค์เป็นคาร์ดินัล รายงานว่า แหล่งข่าวในวาติกันที่ไม่ประสงค์ออกนาม ได้ให้ข่าวกับตนว…

โป๊ปฟรานซิส "การปลดคนงานเพื่อให้บริษัทรอดจากวิกฤติ ไม่ใช่ทางออกของปัญหา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทานการสัมภาษณ์แก่ ฆอร์ดี้ เอโบเล่ นักข่าวจากสเปน ผ่าน "สไกป์" (Skype) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ใจความสำคัญของบทสัมภาษณ์ดังกล่าว อาทิพระสันตะปาปา สอนว่า ในวิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้ การปลดคนงานเพื่อให้ตัวเองรอด ไม่ใช่ทางออกของปัญหา สิ่งที่ต้องทำ ควรให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทแห่งนี้เป็นสังคมของความเป็นหนึ่งเดียวกันต่างหากพระสันตะปาปา ยอมรับ ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจและไม่รู้ว่าบริษัทเหล่านั้นขาดทุนแค่ไหน แต่พระองค์รู้ถึงความทุกข์ของเจ้าของกิจการและนายจ้างที่กำลังจะปลดพนักงาน กระนั้น ก่อนลงมือทำอะไร ขอให้พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงทรงเผย สิ่งที่อยากบอกกับคนที่สูญเสียคนรักจากโรคโควิด-19 ก็คืออยากทำให้เขารู้ว่าพระสันตะปาปาอยู่เคียงข้างพวกเขา เพราะตอนนี้การกระทำสำคัญกว่าการพูดลอยๆทรงยกย่องหมอและพยาบาลที่ทำงานสู้โควิด เป็น "นักบุญข้างบ้าน" (The saints next door) พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะพวกเขาช่วยทำให้สังคมเดินต่อไปได้ทรงย้ำ มีคำกล่าวว่า "พระเจ้าให้อภัยเราเสมอ มนุษย์ให้อภัยเป…