Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาเรียกร้องเราว่าอย่ากลัวความจริง อย่าหนีปัญหา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาเรียกร้องเราว่า อย่ากลัวความจริง อย่าหนีปัญหา แต่จงกล้าก้าวออกจากพื้นที่สุขสบาย (Comfort Zone) เพราะพื้นที่นี้สกัดกั้นเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า ทรงย้ำ การจะเข้าสู่ธรรมล้ำลึกแห่งปาสกา เราต้องสุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน และก้าวลงมาจาก "หิ้ง" ที่เราภาคภูมิใจหนักหนาเมื่อได้ยืนอยู่บนนั้น


เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีตื่นเฝ้าปาสกา เสกน้ำ เสกไฟ และโปรดศีลล้างบาปให้คาทอลิกใหม่ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน คาทอลิกใหม่ที่เข้ารับการโปรดศีลล้างบาปมีทั้งหมด 10 คน ประกอบไปด้วยชาวอิตาเลี่ยน 4 คน, ชาวอัลบาเนี่ยน 3 คน และที่เหลือชาติละ 1 คน ได้แก่ กัมพูชา, โปรตุเกส และเคนยา โดยคาทอลิกใหม่จากกัมพูชาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคือ อายุ 13 ปี

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "คืนนี้เป็นคืนตื่นเฝ้า พระเจ้าไม่เคยหลับใหล พระเจ้าทรงเฝ้ามองมายังประชากรของพระองค์ เพื่อจะนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสและเปิดประตูนำพวกเขาสู่ความเป็นไท พระเจ้าทรงเฝ้าดูพวกเราเสมอ ดูด้วยฤทธานุภาพของความรัก พร…

โป๊ปฟรังซิสล้างเท้าผู้ต้องขัง 12 คน พร้อมขอให้พวกเขาสวดเพื่อพระองค์ด้วย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้าผู้ต้องขัง 12 คน พร้อมขอร้องพวกเขาช่วยสวดภาวนาให้พระองค์ทำหน้าที่พระสันตะปาปาอย่างดี และเป็นผู้รับใช้ที่ดีต่อประชากรของพระเจ้า ทรงย้ำ พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยเรา และพระเจ้าก็ไม่เคยหยุดรักเราแต่ละคนด้วย


เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาฉลองพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทและล้างเท้าอัครสาวก ภายในเรือนจำเรบิบเบีย กรุงโรม โดยพระสันตะปาปาทรงล้างเท้าผู้ต้องขัง 12 คน โดยทั้ง 12 คน แบ่งเป็นชาย 6 คน หญิง 6 คน หนึ่งในนี้ มีสตรีพร้อมลูกน้อย 1 คน พวกเขาทั้งหมดเป็นชาวอิตาเลี่ยน 6 คน ที่เหลือมาจากบราซิล, ไนจีเรีย, คองโก และ เอกวาดอร์

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสดๆ ใจความว่า "ในพระวรสารวันนี้ เราได้ยินประโยคที่ถ่ายทอดสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเราทุกคน พระองค์ทรงรักเราจนวาระสุดท้ายของชีวิต ความรักของพระเยซูไม่มีขอบเขต รักของพระองค์ที่มีต่อเรามีแต่จะมากขึ้น มากขึ้นไปเรื่อยๆ พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้เราแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นคุณ ... คุณ ... คุณ ... และก็คุณ (พระสันตะปาปาทรงชี้นิ้วไปหาทุก…

โป๊ปฟรังซิส: "ความเหน็ดเหนื่อยของสงฆ์ต้องเกิดจากการทำงานอภิบาลท่ามกลางสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความเหน็ดเหนื่อยของพระสงฆ์ในการทำงานอภิบาล ต้องเกิดจากการได้อยู่ท่ามกลางสัตบุรุษ เหมือนที่พระเยซูทรงสุขใจเมื่อได้อยู่กับประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์ ทรงย้ำ ความเหน็ดเหนื่อยที่ทำพันธกิจอภิบาลและอยู่กับสัตบุรุษคือพระหรรษทานที่พระเจ้ามอบให้พระสงฆ์ นี่คือการเหน็ดเหนื่อยที่นายชุมพาบาลสามารถจำกลิ่นแกะของตนได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับสงฆ์ที่ใช้น้ำหอมราคาแพงๆ เก็บตัวแต่ในออฟฟิศ และวางตัวห่างไกลจากสัตบุรุษ ทรงสอน ต้องไตร่ตรองดีๆ ถ้าจะหยุดพัก เราพักด้วยการไปเที่ยวในทางสังคมบริโภคนิยมหรือเปล่า หรือว่าเราพักผ่อนด้วยการอยู่กับพระเยซู ทรงเตือน อย่าหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลกที่ล่อลวงไม่ให้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า และล่อลวงเราให้ยังไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มี ทั้งที่มีครบอยู่แล้ว


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์และเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสงฆ์ที่มาร่วมจำนวนมาก

ปีที่แล้ว ในบทเทศน์มิสซารื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งการ…

โป๊ปฟรังซิสเตรียมล้างเท้าผู้ต้องขังในเรือนจำวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

Image
วันนี้ พฤหัสศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปา ฟรังซิส จะเสด็จไปถวายมิสซาฉลองพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท ที่ "เรือนจำเรบิบเบีย กรุงโรม" พร้อม "ล้างเท้าผู้ต้องขัง 12 คน" (มีทั้งชายและหญิง) มิสซานี้ จะเริ่มเวลา 17.30 น. (22.30 เวลาไทย) ... มิสซานี้ จะเป็นมิสซาเดียวในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระสันตะปาปาจะถวายเป็น "ภาษาอิตาเลี่ยน"


ภาพ: AFP/ Getty Images

ส่วนมิสซาอื่นๆ พระสันตะปาปาจะถวายเป็น "ภาษาลาติน" ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือพิธีมิสซาวันต่างๆ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กับพระสันตะปาปา ซึ่ง Pope Report ได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

- พฤหัสศักดิ์สิทธิ์: มิสซารื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสงฆ์และเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (http://bit.ly/19FTFTb)

- ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์: พิธีนมัสการไม้กางเขน (http://bit.ly/19FU08u)

- ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์: เดินรูป 14 ภาคที่สนามกีฬาโคลอสเซียม (http://bit.ly/19FUcVo)

- เสาร์ศักดิ์สิทธิ์: พิธีตื่นเฝ้าปาสกา (http://bit.ly/19FUqMa)

- อาทิตย์สมโภชปาสกา (http://bit.ly/19FUE5Z)

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังที่มองเห็นเครื่องหมายการกลับคืนชีพของพระเยซู"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน "ตรีวารปาสกา" (Easter Triduum) พร้อมย้ำ เราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังที่รู้ว่าจะมองเห็นเครื่องหมายแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูได้อย่างไร ทรงสอน พระเยซูทรงเปลี่ยนความอยุติธรรมที่เลวร้ายที่สุดให้เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ด้วยการสละพระองค์เองบนไม้กางเขน มีพี่น้องชายหญิงมากมายที่สละชีวิตตนเองแบบพระเยซูเพื่อรับใช้ผู้อื่น ช่วงท้าย ทรงร่วมรำลึก 10 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2"ช่วงสายวันพุธที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรื่อง "ตรีวารปาสกา" (Easter Triduum) ให้กับทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ตรีวารปาสกา จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เราเริ่มด้วยการล้างเท้าอัครสาวก สิ่งนี้ พระเยซูต้องการแสดงให้เราเห็นถึงความหมายชีวิตของพระองค์ นั่นคือ การรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

"ในศีลล้างบาป พระหรรษทานของพระเจ้าได้ชำระบาปออกจากตัวเรา และเราได้…

โป๊ปฟรังซิส: "หนทางของพระเจ้าคือความต่ำต้อยสุภาพถ่อมตน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน หนทางของพระเจ้าคือความต่ำต้อยสุภาพถ่อมตน นี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะติตตามพระเยซูได้ ทรงชี้ หนทางที่จิตตารมณ์ทางโลกมอบให้เรานั้น มีแต่ความหยิ่งผยอง ทะนงตน และหมกมุ่นกับความสำเร็จทางโลก พระเยซูทรงปฏิเสธหนทางนี้ให้เราเห็นแล้วตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนาน 40 วัน ดังนั้น เราต้องกล้าปฏิเสธมันด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเชิญภาวนาอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยอรมันวิงส์ตกที่ฝรั่งเศสด้วย


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเสกและแห่ใบลาน รวมทั้งถวายมิสซาวันอาทิตย์พระมหาทรมาน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีนี้มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 100,000 คน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "หัวใจของพิธีฉลองในวันนี้ ก็คือถ้อยคำที่เราได้ยินกันจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี นั่นคือ 'ทรงถ่อมพระองค์ลง' (ฟิลิปปี 2:8) นี่คือการถูกสบประมาทของพระเยซู พระวาจาตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่า หนทางของพระเจ้าและหนทางของคริสตชนคือความสุภาพถ่อมตน ความต่ำต้อย หนทางที่ยังคงสร้างความประหลาดใจใ…

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ายึดติดหลักคำสอน แต่หัวใจไร้ความเชื่อในพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นพวกยึดติดหลักคำสอน แต่หัวใจไร้ความเชื่อ เพราะถ้าเป็นแบบนี้ เราจะใช้ศีลธรรมในทางที่ผิดเหมือนพวกธรรมาจารย์เหล่านั้น ทรงชี้ ศูนย์กลางของบทบัญญัติของพระเจ้าคือความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่กฏเกณฑ์ที่เป็นแค่หลักคำสอนที่เย็นชา ทรงย้ำ ถ้าหัวใจเราไม่มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า เราก็ไม่ใช่ผู้มีความเชื่อแท้จริงในพระองค์ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของ "อับราม" เป็น "อับราฮัม" พร้อมทำให้เขาเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมากและมีลูกหลานทวียิ่งขึ้น และพันธสัญญานี้จะดำรงอยู่ตลอดไป ส่วนพระวรสารวันนี้ ชาวยิวถามพระเยซูว่า "ท่านอายุยังไม่ถึง 50 ปี ได้เห็นอับราฮัมแล้วหรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า "ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น" (หมายถึงเรามีอยู่แล้ว) ชาวยิวจึงโกรธและพยายามเอาหินเขวี้ยงพระองค์

พระสันตะปาปา ทรงแบ่งปันให้ข้อคิดว่า "เรื่องของอับราฮัม เราเห็นได้ว่า ท่านและนางแซร่าห์ ภรรยา แม้จะชราภาพมา…