โป๊ปฟรังซิส: "หนทางของพระเจ้าคือความต่ำต้อยสุภาพถ่อมตน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน หนทางของพระเจ้าคือความต่ำต้อยสุภาพถ่อมตน นี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะติตตามพระเยซูได้ ทรงชี้ หนทางที่จิตตารมณ์ทางโลกมอบให้เรานั้น มีแต่ความหยิ่งผยอง ทะนงตน และหมกมุ่นกับความสำเร็จทางโลก พระเยซูทรงปฏิเสธหนทางนี้ให้เราเห็นแล้วตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนาน 40 วัน ดังนั้น เราต้องกล้าปฏิเสธมันด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเชิญภาวนาอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยอรมันวิงส์ตกที่ฝรั่งเศสด้วย


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเสกและแห่ใบลาน รวมทั้งถวายมิสซาวันอาทิตย์พระมหาทรมาน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีนี้มีสัตบุรุษมาร่วมกว่า 100,000 คน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "หัวใจของพิธีฉลองในวันนี้ ก็คือถ้อยคำที่เราได้ยินกันจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี นั่นคือ 'ทรงถ่อมพระองค์ลง' (ฟิลิปปี 2:8) นี่คือการถูกสบประมาทของพระเยซู พระวาจาตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่า หนทางของพระเจ้าและหนทางของคริสตชนคือความสุภาพถ่อมตน ความต่ำต้อย หนทางที่ยังคงสร้างความประหลาดใจให้เราอย่างต่อเนื่องและในเวลาเดียวกัน มันก็รบกวนเราเช่นกัน กล่าวคือ เราไม่เคยเลยที่จะคุ้นชินกับพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมา

"เหนือสิ่งอื่นใด ความต่ำต้อยคือหนทางของพระเจ้า พระเจ้าทรงถ่อมพระองค์เองลงมาเพื่อเดินร่วมทางกับประชากรของพระองค์และร่วมทางไปกับความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขา สิ่งนี้ชัดเจนมากเมื่อเราได้ยินบทอ่านจากหนังสืออพยพ เราได้เห็นการสบประมาทพระเจ้าจากการที่ประชากรต่อว่าพระองค์ รวมถึงบ่นว่าโมเสส ประชากรของพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าที่ทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ นำพวกเขาออกจากถิ่นทุรกันดารเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นไท

"สัปดาห์นี้ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำเราไปสู่ปาสกา พวกเราจะใช้หนทางของความอัปยศอดสูของพระเยซู มีเพียงหนทางนี้เท่านั้น ที่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราเช่นกัน ... นี่คือหนทางของพระเจ้า หนทางแห่งความต่ำต้อย นี่คือหนทางของพระเยซู ไม่มีหนทางอื่นใด ดังนั้น มันไม่มีความต่ำต้อยหากปราศจากความอัปยศอดสู

"ขอให้เราเดินตามหนทางนี้อย่างครบครัน เดินตามพระบุตรของพระเจ้าบนรูปแบบของการเป็นทาส (ฟิลิปปี 2:7) ที่สุดแล้ว ความต่ำต้อยหมายถึงการรับใช้ มันหมายถึงการให้ที่ว่างกับพระเจ้าด้วยการออกจากตัวเอง ทำให้ตัวเองว่างเปล่า นี่คือความอัปยศที่เลวร้ายที่สุดก็ว่าได้

"อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนทางหนึ่งที่ต่อต้านหนทางของพระคริสตเจ้า มันคือหนทางของโลก จิตตารมณ์ทางโลกพยายามนำเสนอหนทางของความหยิ่งผยอง ความทะนงตน และความสำเร็จส่วนตัว ปีศาจพยายามนำเสนอหนทางนี้ให้กับพระเยซูเช่นกัน เราเห็นได้จากระยะเวลา 40 วันที่พระองค์ทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร แต่พระเยซูทรงปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ทันที พร้อมกับพระองค์ พวกเราก็สามารถที่จะเอาชนะการประจญล่อลวงนี้ได้เช่นกัน

"ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอให้พวกเราคิดถึงผู้ที่คอยช่วยเหลือคนอื่นแบบเงียบๆ เสียสละชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อรับใช้ผู้อื่น อาทิ คนที่ดูแลและเฝ้าไข้ผู้ป่วย รวมถึงคนชรา และผู้พิการ ... นอกจากนี้ ขอให้เราคิดถึงบรรดาพี่น้องคริสตชนที่กำลังถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะว่าพวกเขาเป็นคริสตชน พวกเขาไม่ยอมปฏิเสธพระเยซูและยืนหยัดต่อการถูกสบประมาทและยอมรับทรมานในนามของพระองค์ พวกเขาติดตามพระเยซูบนหนทางนี้" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยพระองค์เชิญทุกคนภาวนาอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยอรมันวิงส์ตกที่ฝรั่งเศสด้วย นอกจากนี้ ทรงทักทายเยาวชนทุกคน โอกาสวันเยาวชนโลกอีกด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาอาทิตย์ใบลาน

Read More: Vatican Radio

Comments