Posts

โป๊ปฟรังซิส: “ห้ามขูดรีดเงินทองจากสัตบุรุษเวลาทำคดีความของพระศาสนจักร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติสมาชิกสมณศาลของพระศาสนจักร อย่าขูดรีดเงินทองจากสัตบุรษในการทำคดีความ ทรงเผย เคยสั่งปลดเจ้าหน้าที่เพราะเรียกเก็บเงินจากสัตบุรุษมาแล้ว ช่วงสายวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสมณศาล โรมัน โรต้า (ศาลสูงสุดในพระศาสนจักรคาทอลิก หน้าที่หลักของสมณศาลแห่งนี้คือการวินิจฉัยคำร้องและตัดสินคดีความต่างๆตามกฏหมายพระศาสนจักร หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ สมณศาลโรมัน โรต้า ต้องวินิจฉัยและพิจารณาทุกปี ก็คือ ปัญหาการขอให้การแต่งงานเป็นโมฆะ นั่นเอง) โอกาสนี้ พระสันตะปาปาเตือนสติพวกเขาว่า อย่าดูแลเรื่องการวินิจฉัยการแต่งงานเป็นโมฆะ ให้เป็นเชิงธุรกิจเด็ดขาด พร้อมย้ำว่า เคยสั่งปลดพนักงานเพราะหากินกับเรื่องนี้มาแล้ว พระสันตะปาปา ตรัสว่า “มันเป็นเรื่องอัปยศมากๆ พ่อเคยปลดคนๆหนึ่งออกจากศาลยุติธรรมมาแล้ว มันเกินมานานแล้วล่ะ เพราะเขาพูดว่า ‘จ่ายเงินให้ฉันซิ 10,000 เหรียญ และฉันจะดูแลคดีนี้ให้ทั้งทางกฏหมายแพ่งและกฏหมายพระศาสนจักร’ “พ่อขอร้องเลยนะว่า อย่าทำแบบนี้เด็ดขาด! เมื่อคุณนำความต้องการเรื่องเงินๆทองๆเข้ามายังความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณ นี่ไ

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคริสตชนนอกรีตที่เป็นศัตรูกับไม้กางเขน”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนนอกรีตที่เป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระเยซู คนพวกนี้เป็นคริสตชนแต่ชื่อ ชอบคุยโม้โอ้อวด บูชาเงินทอง ไม่รับใช้ผู้อื่น คนพวกนี้จะมีจุดจบในความพินาศ ทรงย้ำ เราต้องเป็นคริสตชนที่ยึดมั่นในไม้กางเขน และเราจะได้เป็นพลเมืองในสวรรค์อย่างแน่นอน ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี ท่านเสียใจและระบุในจดหมายว่า “ข้าพเจ้าบอกซ้ำด้วยน้ำตาว่า หลายคนประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า ปลายทางของคนเหล่านี้คือความพินาศ” พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันบทอ่านตอนนี้ว่า “คริสตชนที่เดินหน้าอยู่ในความเชื่อ กับ คริสตชนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูกับไม้กางเขน ทั้งสองกลุ่มอยู่ด้วยกันในพระศาสนจักร พวกเขาไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ พวกเขาสรรเสริญพระเจ้า พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตชน ว่าแต่ อะไรคือความแตกต่างล่ะ คริสตชนกลุ่มที่สองที่ประพฤติตนเหมือนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้านั่นไง! คริสตชนที่ทำตัวเป็นศัตรูกับไม้กางเขน “พวกคริ

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นนายชุมพาบาลครึ่งทางและคริสตชนครึ่งทาง”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน อย่าเป็นนายชุมพาบาลครึ่งทางและคริสตชนครึ่งทาง เพราะคนพวกนี้เปิดประตูวัดออกและยืนแช่อยู่ตรงนั้น แต่ไม่ออกไปตามหาลูกแกะที่หายไป ทรงชี้ นายชุมพาบาลครึ่งทางคือพวกกลัวเสียความสุขสบายในชีวิต แต่นายชุมพาบาลแท้จริงและคริสตชนแท้จริงคือคนที่ก้าวออกไปสุดเขตแดน ไม่หยุดครึ่งๆ กลางๆ ไม่กลัวแม้ต้องสละชีวิตก็ตาม ทรงให้กำลังใจ เราต้องอย่ากลัวเวลาเจอนายชุมพาบาลครึ่งทางหรือคริสตชนครึ่งทางวิจารณ์ต่อว่า เพียงเพราะเราออกไปตามหาลูกแกะที่หลงไปให้กลับมา ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พวกฟาริสีบ่นพระเยซูที่พระองค์ต้อนรับคนบาปและกินข้าวร่วมกับคนบาป จากนั้น พระเยซูทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบว่า ถ้าท่านมีแกะหนึ่งร้อยตัว แต่แกะหนึ่งตัวหลงไป ท่านจะไม่ตามหามันใช่ไหม หรือจะเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีเงิน 10 เหรียญ และหนึ่งเหรียญหายไป เธอก็จุดตะเกียงและกวาดบ้านจนพบเจอ พร้อมเรียกเพื่อนบ้านมาร่วมชื่นชมยินดี ตอนท้าย พระเยซูจึงสรุปว่า สวรรค์จะมีความยินดีที่คนบาปหนึ่งคนกลับใจ มากกว่า

โป๊ปฟรังซิส: “ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนทำลายความสามารถในการประกาศพระวรสาร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้แทนของ “สหกิจโลก” ซึ่งเป็นกลุ่มของคริสตชนโปรเตสแตนท์ โอกาสนี้ พระองค์ทรงชี้ว่า ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน ความเป็นศัตรูกันเรื่องความต่างของนิกาย จัดเป็นการทำลายความสามารถในการประกาศพระวรสารให้อ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัด ทรงย้ำ ถ้าเราเอาชนะความแตกต่างได้ เราจะเติมเต็มคำสั่งของพระเจ้าได้แน่นอน ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้แทนจาก “สหกิจโลก” (World Evangelical Alliance) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “ศีลล้างบาปเป็นของขวัญศักดิ์สิทธิ์ที่ประเมินค่ามิได้ที่คริสตชนทุกคนได้รับเหมือนกัน ศีลล้างบาปเตือนใจเราถึงความจริงพื้นฐานและความจริงที่ปลอบโยนเรา นั่นคือ พระเจ้าทรงนำหน้าเราด้วยความรักและพระหรรษทานของพระองค์” จากนั้น พระสันตะปาปาทรงยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนนิกายต่างๆ ทำให้เราขัดแย้งและกลายเป็นศัตรูกัน และยังทำให้ความเข้มแข็งในการประกาศพระวรสารอ่อนแอลงไปด้วย “นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มีความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน จนถึงตอนนี้ ความเป็นศัตรูและความขัดแย้งยังคง

สันตะสำนักแจ้งเปลี่ยนกฏใหม่ให้พระสังฆราชลาเกษียณที่อายุ 75 ปี

Image
สันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฏหมายพระศาสนจักร เรื่องการลาออกของพระสังฆราช และยังรวมถึงพระคาร์ดินัลที่ทำหน้าที่เป็นเจ้ากระทรวงในโรมันคูเรีย รายละเอียดมีดังนี้ - พระสังฆราชต้องส่งใบลาเกษียณ ตอนอายุ 75 ปี - พระสังฆราชที่ใบลาเกษียณได้รับการอนุมัติจากพระสันตะปาปาแล้ว ตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระดับชาติ อาทิ สภาพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศของตน ถือว่าสิ้นสุดไปด้วย - พระสังฆราชมีสิทธิ์ลาเกษียณก่อนอายุ 75 ปี หากมีความจำเป็นด้านสุขภาพ หรือมีเหตุผลร้ายแรง - ในบางกรณี พระสันตะปาปามีสิทธิ์ขอให้พระสังฆราชลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดได้ - ตำแหน่งประธานสมณกระทรวงและสมณสภาต่างๆในสันตะสำนัก ไม่ว่าจะเป็นพระคาร์ดินัลหรือพระสังฆราช จะหมดวาระลง หากถึงอายุ 75 ปี ส่วนคนที่เป็นสมาชิก จะพ้นวาระตอนอายุ 80 ปี Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิสเตรียมร่วมงานฉลอง 200 ปีแห่งการเกิดของนักบุญจอห์น บอสโก

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศอย่างเป็นทางการว่า พระองค์จะเสด็จเยือน “ตูริน” (โตริโน่) เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี เพื่อร่วมงานครบรอบ 200 ปีแห่งการเกิดของนักบุญจอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน และภาวนา ณ “ผ้าพันพระศพพระเยซู” ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่เมืองตูริน “พ่อมีความยินดีจะประกาศว่า ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า วันที่ 21 มิถุนายน 2015 พ่อจะไปแสวงบุญที่เมืองตูริน ไปแสวงบุญ ณ ผ้าพันพระศพพระเยซู และไปร่วมฉลองการเกิดมา 200 ปีของนักบุญจอห์น บอสโก” พระสันตะปาปา ตรัสกับทุกคน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป

โป๊ปฟรังซิส: “พระสังฆราชต้องรับใช้ ไม่โอ้อวดเหมือนนกยูงและหยิ่งยะโส”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อได้เห็นคนทะเยอทะยานจะเป็นพระสังฆราช แต่พอได้เป็นแล้ว ไม่ยอมรับใช้ฝูงแกะ แต่เลือกอวดตนเหมือนนกยูงและหยิ่งยะโส ทรงชี้ พระศาสนจักรป่วยแน่ ถ้าพระสงฆ์ สังฆานุกร และสัตบุรุษ ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราช  ช่วงสายวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 65,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องพระสังฆราช พร้อมขอให้ทุกคนภาวนาเพื่อพระสังฆราชของตนด้วย พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พวกเราได้ยินสิ่งต่างๆที่นักบุญเปาโลกล่าวกับพระสังฆราชทิตัส มันมีคุณธรรมกี่ประการที่พระสังฆราชต้องมี (ทิตัส 1:5-9) พวกเราได้ยินกันแล้วใช่ไหม? มันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพวกเรา(พระสังฆราช)เป็นคนบาป แต่พวกเรามอบความวางใจไว้กับคำภาวนาของพวกท่าน เพื่อที่อย่างน้อย เราจะสามารถหวังว่าจะได้ทำตัวใกล้เคียงกับสิ่งที่นักบุญเปาโลแนะนำพระสังฆราชทุกคน พวกท่านเห็นด้วยไหม และพวกท่านจะสวดภาวนาให้พวกเราไหม “ท่ามกลางการอภิบาลต่างๆ พระสังฆราชได้ออกมายืนนำหน