Posts

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำตัวเป็นคริสตชนพาร์ทไทม์ เพราะมันไม่เวิร์ค!!"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเป็น "คริสตชนพาร์ทไทม์" เพราะของแบบนี้มันไม่เวิร์ค ทรงย้ำ การเป็นคริสตชนไม่ใช่แค่การไปร่วมมิสซาเท่านั้น แต่ต้องให้พระจิตฟื้นฟูเราให้เป็นคนใหม่ ทั้งนี้ นี่เป็นมิสซาเช้ารอบสุดท้ายที่พระสันตะปาปาจะถวายก่อนจะหยุดพักผ่อนประจำปีตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไป  ช่วงเช้าที่ผ่านมา (เสาร์ที่ 6 ก.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ เป็นมิสซาเช้ารอบสุดท้ายที่พระสันตะปาปาจะถวายก่อนจะหยุดพักผ่อนประจำปี ส่วนผู้ได้รับเชิญมาร่วมมิสซานี้ได้แก่บรรดาทหารสวิส สำหรับบเทศน์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีใครนำเหล้าองุ่นใหม่ใส่ในถุงหนังเก่า" หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า อาศัยธรรมบัญญัติอันเดิม แต่พระเยซูทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นมีความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น - พระเยซูทรงมอบบัญญัติใหม่ให้กับเรา บัญญัติที่ว่าคือ "จงรักศัตรู" พระเยซูทรงสอนเราให้สวดภาวนาให้ศัตรู นี่เป็นบัญญัติใหม่และเป็นพระอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงเทศน

โป๊ปฟรังซิส: คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างในการให้อภัยคนบาปอย่าง "แม็ทธิว" และร่วมโต๊ะอาหารกับเขา พร้อมกันนี้ ทรงชี้ การประกาศพระวรสารนั้น สำคัญสุดคือ "ครั้งแรกที่พบกัน" เพราะนี่คือสิ่งหล่อเลี้ยงความทรงจำให้อยู่ไปนานๆ  ช่วงเช้าที่ผ่านมา (ศุกร์ที่ 5 ก.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ ลิเบราโต้ อูร์โอซ่า ซาวิโน่ ประมุขอัครสังฆมณฑลการากาส ประเทศเวเนซุเอล่า มาร่วมถวายด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเสวยอาหารร่วมกับนักบุญแม็ทธิวซึ่งเป็นคนเก็บภาษี - นักบุญแม็ทธิวรู้สึกถึงพระพรของพระเยซูที่มีต่อตัวท่าน ท่านได้ยินพระเยซูทรงเชิญให้มาติดตามพระองค์ "ตามเรามา! ตามเรามา!" วินาทีนั้นเอง ชายหนุ่มคนนั้นเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ทั้งๆที่ตัวเองยังเกิดความสับสน เพราะเขายังถูกผูกติดด้วยเงินภาษี - กระนั้น ท่านก็รู้สึกถึง "พระเมตตา" ที่พระเยซูทรงมีต่อตัวท่าน ที่สุดแล้ว

โป๊ปฟรังซิสอนุมัติ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญแล้ว

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามอนุมัติการแต่งตั้งเป็นนักบุญใหม่ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานจากนครรัฐวาติกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2013 การแถลงข่าวดังกล่าวถูกเก็บเงียบเป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้ผู้สื่อข่าวรู้ล่วงหน้ามาก่อน และเกิดขึ้น 10 นาทีให้หลังจากการที่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้ พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ เข้าเฝ้า ทั้งนี้ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน แถลงว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาผู้ล่วงลับทั้ง 2 พระองค์ เป็นนักบุญ โดยในกรณีของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 อัศจรรย์จากพระเจ้าที่ได้รับการอนุมัตินั้น เกิดกับ "ฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ" สตรีชาวคอสตาริก้า วัย 50 ปี ที่หายป่วยจากอาการโคม่าเส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/16OBMLd ) ส่วนกรณีของบุญราศี จอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา ฟรังซิส อนุมัติให้จัดมิสซาแต่งตั้

โป๊ปฟรังซิส: "ไม่มีใครขโมยการเป็นลูกของพระเจ้าไปจากเราได้"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ไม่มีใครขโมยบัตรประชาชนการเป็นคริสตชนของเราได้ และเราต้องภูมิใจกับบัตรประชาชนนี้ที่ระบุว่า "เราเป็นลูกของพระเจ้า" พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อัศจรรย์ที่สำคัญสุดก็คือการที่พระเจ้าทรงคืนดีกับโลก ผ่านทางการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระคาร์ดินัล เทเลสฟอร์ พลาดิคัส ท็อปโป้ ชาวอินเดีย และ พระอัครสังฆราช ปิเอโร่ มารินี่ อดีตนายจารีตในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มาร่วมถวายด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาคนป่วยเป็นอัมพาต (มธ. 9:1-8) พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่า "ทำใจดีๆเถิดลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว" ซึ่งคำพูดของพระเยซูตอนนี้ ถูกพวกธรรมาจารย์บางคนกล่าวหาว่า "คนๆนี้ ดูหมิ่นพระเจ้า เพราะมีพระเจ้าเท่านั้นที่อภัยโทษบาปได้" - ในพระเยซู โลกได้ "คืนดี" กับพระเจ้า นี่คืออัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดในประว

โป๊ปฟรังซิส: "จะสัมผัสพระเยซูได้ ต้องลงไปสัมผัสผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกทอดทิ้งเท่านั้น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ การสัมผัสพระเยซูทำได้ด้วยการลงไปสัมผัสกับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ทรงยืนยัน การศึกษาเทวศาสตร์ การภาวนา หรือการพลีกรรม เป็นเรื่องดีก็จริง แต่ยังไม่เพียงพอจะนำเราไปสัมผัสกับพระเยซูได้อย่างลึกซึ้ง  ช่วงเช้าที่ผ่านมา (พุธที่ 3 ก.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - นักบุญโทมัสคืออัครสาวกคนแรกที่ได้ประกาศยืนยันความเชื่อต่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ท่านทำอย่างไร? ท่านทำโดยการนำนิ้วชี้แยงเข้าไปที่สีข้างของพระเยซู(ที่ถูกแทง) นักบุญโทมัสยอมรับชัดเจนว่า พระเยซูคือพระเจ้าจากเหตุการณ์นี้ - ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร มีความ(คิด)ผิดพลาดบ้างในหนทางที่เราเดินไปหาพระเจ้า บางคนเชื่อว่า พระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเจ้าของชาวคริสต์ สามารถพบได้บนหนทางของการภาวนา ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่อันตรายมากๆ - ทำไม? ทำไมหลายคนเดินหลงทางบนหนทางนี้ ทำไมพวกเขาไม่เคยเดินกลับมาอีกเลย ... ใช่ บางทีพวกเขาได้เข้าถึงแก่นความรู้ของพร

Special Report by Pope Report: อัศจรรย์เกิดที่ "คอสตาริก้า"

Image
หลังจาก Pope Report ได้เกาะติดการประชุมและลงมติอนุมัติให้ "บุญราศี จอห์น ที่ 23" และ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นนักบุญ แบบสดๆนาทีต่อนาที  ก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า ในกรณีของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" อัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับนั้น เขาเป็นใครและหายจากโรคอะไร เรื่องนี้ วาติกันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงผลการลงมติ เพราะพระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังไม่ได้ลงพระนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ แต่ในมุมมองของสื่อมวลชน รวมถึง "พระคาร์ดินัล สตานิสลาฟ จีวิสซ์" อดีตเลขาฯส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทุกคนมองว่า การแต่งตั้งนักบุญใหม่ 2 องค์นี้ มีขึ้นแน่นอน 99.99 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน แม้วาติกันจะไม่ประกาศเรื่องนี้ แต่ไม่ช้าก็เร็ว ต้องมีประกาศแน่นอน ส่วนรายชื่อของผู้ที่ได้รับอัศจรรย์จากการสวดขอพระเจ้า ผ่านคำเสนอวิงวอนของ "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ก็ไม่ยากเกินไปนักที่บรรดา "วาติกานิสต้า" (นักข่าวสายวาติกัน) จะทำการเชื่อมต่อกัน เพื่อรับทราบข้อมูลนี้ สำหรับเคสที่ได้รับการอนุมัติอัศจรรย์จากสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้แก่

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ากลัวที่จะสู้กับบาป"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ คริสตชนต้องอย่ากลัวที่จะสู้กับบาปและการประจญเป็นอันขาด เพราะความกลัวไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลง ฉะนั้น เราต้องมีสติและเรียกหาพระเจ้าเวลาถูกประจญล่อลวง  ช่วงเช้าที่ผ่านมา (อังคารที่ 2 ก.ค.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า: - คริสตชนถูกเรียกมาให้มีความกล้าหาญในความอ่อนแอของตน เราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนอ่อนแอ และในเวลาเดียวกัน เราต้องหลีกหนีจากบาปโดยต้องไม่ยึดติดกับอดีตและอย่ามองย้อนกลับไปเป็นอันขาด - เราต้องไม่ปล่อยตัวไปกับการประจญล่อลวง หรืออย่าตกอยู่ภายใต้ความกลัวที่จะดึงเราออกจากพระเจ้า - ตรงกันข้าม เราต้องเรียนรู้ที่จะสู้กับประจญล่อลวงและวิ่งหนีมันให้ได้ การดำเนินชีวิตคือการต่อสู้ สู้เพื่อวันใหม่ๆในแต่ละวัน - กระนั้น เวลาที่เราเผชิญหน้ากับบาป เราสามารถต่อสู้กับมันได้ ถ้าเรามีสติและไม่ตระหนกตกใจ มันเหมือนกับเราอยู่บนเรือที่คลื่นซัดกระหน่ำ เราต้องทูลขอพระเจ้าว่า "พระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย เรากำลังจะพ่ายแพ้แล้ว" - ถ้าร