Posts

โป๊ปย้ำ "แม้จะหมดบทบาทหน้าที่ แต่พ่อจะรับใช้พระศาสนจักรด้วยการภาวนาตลอดไป"

Image
บทแบ่งปัน (บางส่วน) ของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสในการเข้าเฝ้าทั่วไป (ครั้งสุดท้าย) ใจความว่า .... “ขอบคุณทุกคน วันนี้ พ่อได้เห็นพระศาสนจักรมีชีวิตชีวาสุดๆ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอากาศที่งดงาม แม้จะเป็นฤดูหนาวก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด ขอบคุณพระเจ้าผู้นำพาพระศาสนจักรและทำให้พระศาสนจักรเจริญเติบโต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ทรงประทานมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ดำเนินชีวิตตาม” "เกือบ 8 ปีที่แล้ว ในวันที่ 19 เม.ย.(2005) พ่อตอบรับทำหน้าที่พระสันตะปาปา ตอนนั้น พ่อถามตัวเองหลายครั้งว่า 'พระเจ้าข้า พระองค์ต้องการจะบอกอะไรกับลูก มันเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนามากๆที่พระองค์วางไว้บนบ่าของลูก แต่ถ้าพระองค์ทรงต้องการ ลูกจะเหวี่ยงอวน(ชาวประมง)ออกไป ลูกมั่นใจว่า พระองค์จะทรงนำทางลูก' และพระเจ้าก็ทรงนำทางพ่อจริงๆ พระองค์อยู่เคียงข้างพ่อ ในทุกๆวัน พ่อสามารถรู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า  “พ่อมั่นใจอย่างแรงกล้าว่า พระวาจาของพระเจ้าคือพระวาจาแห่งความจริงซึ่งจะเป็นความเข้มแข็งและเป็นชีวิตให้พระศาสนจักร พระเจ้าทรงนำทางพ่ออย่างแท้จริง พระองค์ทรงอยู่ข้างๆพ่อ พ่อสามารถ

OFFICIAL: วาติกันแถลงโป๊ปเบเนดิกต์จะดำรงตำแหน่ง "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ"

Image
วาติกัน แถลงยืนยัน สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะดำรงตำแหน่ง "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ" หลังจากสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ จะทรงสวมอาภรณ์สีขาวตามเดิม แต่ทรงปฏิเสธจะสวมรองเท้าสีแดงของพระสันตะปาปา ส่วนแหวนชาวประมงจะถูกทำลายทิ้ง และพระองค์จะสวมแหวนสมัยเป็นพระคาร์ดินัลแทน นอกจากนี้ ทรงปฏิเสธจะรับการอารักขาจาก "ทหารสวิส" เพราะต้องการเน้นว่า ทหารสวิสไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องพระสันตะปาปากิตติคุณ แต่มีหน้าที่ปกป้อง "พระสันตะปาปา ผู้เป็นประมุขสูงสุดพระศาสนจักร" เท่านั้น คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน แถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับตำแหน่งสถานะของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 ของพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้ทรงกำลังจะสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013  โดยยืนยันว่า พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จะใช้ชื่อเรียกนำหน้าว่า "สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ" (Pope Emeritus) "สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะทรงยังคงพระนามว่า เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์จะดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปากิตติคุณ และจะยังคงสวมอาภรณ

โป๊ปออกกฤษฏีกาให้สิทธิ์คณะพระคาร์ดินัลกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงนามในสมณกฤษฎีกาวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (MOTU PROPRIO DATAE) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทรงให้สิทธิ์ขาดกับคณะพระคาร์ดินัลในการกำหนดวันเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ตามความเหมาะสม ก่อนหน้านี้ กฏระเบียบเรื่องการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ซึ่งกำหนดโดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มีว่า "หลังจากตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องถูกจัดขึ้นภายใน 15-20 วัน" ซึ่งหมายความว่า เมื่อพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สละตำแหน่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ถ้ายังใช้กฏเดิม การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะมีขึ้นได้เร็วที่สุดคือ 15 มีนาคม 2013 กระนั้น คณะพระคาร์ดินัลได้ประชุมและกราบทูลพระสันตะปาปาว่า กฏดังกล่าวอาจไม่สามารถประยุกต์ได้กับกรณีปัจจุบัน เพราะกฏเดิมนั้น จะใช้เมื่อพระสันตะปาปาทรงสิ้นพระชนม์ ทำให้ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลง แต่กับกรณีของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ แต่เลือกสละตำแหน่ง ทำให้คณะพระคาร์ดินัลรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ตำแหน่งพระสันตะปาปาจะว่างลงเมื่อใด ถ้าเกิดรอให้ถ

"คาร์ดินัลโอไบรอัน"ถอนตัวไม่ไปร่วมเลือกตั้งโป๊ปองค์ใหม่

Image
พระคาร์ดินัล คีธ โอไบรอัน ประมุขอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ย้ำ ตนเองจะไม่ไปร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่อย่างแน่นอน ทำให้จำนวนพระคาร์ดินัลที่จะร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เหลือ 115 องค์ นอกจากนี้ ยังขอโทษทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศของตน ทั้งนี้ ตามแถลงการณ์ซึ่งถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์อัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ (www.archdiocese-edinburgh.com) หลังจากที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุมัติจดหมายลาออกของ พระคาร์ดินัล คีธ โอไบรอัน ประมุขอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และให้มีผลบังคับใช้ทันที การลาออกดังกล่าว เกิดจากสงฆ์คาทอลิกในอัครสังฆมณฑลเอดินเบอระ ได้ร้องเรียนความประพฤติของไปยังสมณทูตวาติกันประจำสกอตแลนด์ว่า พระคาร์ดินัลโอไบรอัน มีประวัติเสื่อมเสียจากการล่วงละเมิดทางเพศ ตั้งแต่สมัยยังเป็นพระสงฆ์ ล่วงมาถึงจนเป็นพระคาร์ดินัล การร้องเรียนดังกล่าว กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมสกอตแลนด์แบบสุดๆ ถึงขั้นที่ บีบีซี (BBC) สำนักข่าวชื่อดังของสหราชอาณาจักรเปิดพื้นที่เกาะติดคดีดังกล่าว และหลังจากผลการสอบสวนความจริงปรากฏ ประกอบกับสื่อมวลชนกดดันอย่างหนัก พระ

"มันชินี่" ขอบคุณพระสันตะปาปาสำหรับการอุทิศตนให้พระศาสนจักร

Image
โรแบร์โต้ มันชินี่ ผู้จัดการทีม "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมมหาเศรษฐีแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ออกมากล่าวสดุดีและขอบคุณ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ต่อการอุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรเสมอมา พร้อมย้ำ ตนจะสวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์และพระสันตะปาปาองค์ใหม่แน่นอน หลังจบเกมการแข่งขันที่ แมนฯ ซิตี้ ชนะ เชลซี 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โรแบร์โต้ มันชินี่ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติ โดยก่อนให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดผลการแข่งขัน "มันโช่" ได้อุทิศเวลาช่วงต้นให้กับพระสันตะปาปาผู้กำลังจะสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 "ก่อนที่ผมจะพูดถึงผลการแข่งขันในวันนี้่ ผมอยากจะกล่าวคำขอบพระคุณไปยังสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ผมอยากจะขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้อุทิศตนให้กับพระศาสนจักรตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผมสัญญาว่า ผมจะสวดภาวนาให้พระองค์และพระสันตะปาปาองค์ใหม่อย่างแน่นอน" มันชินี่ กล่าวด้วยท่าทีจริงจัง ทั้งนี้ โรแบร์โต้ มันชินี่ จัดเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมาก เขาเดินทางไปแสวงบุญตามสักการะสถานต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยในรูปเ

ฟาติมาสาร - จากใจ ... แด่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ (3 มีนาคม 2013)

Image
ตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประกาศสละตำแหน่ง ตัวผมเองยังไม่ได้เขียนบทความถึงพระองค์อย่างเป็นทางการ เพราะมัวแต่รายงานข่าวเกี่ยวกับพระองค์ที่มีมากจนมองข้ามไม่ได้ วันนี้ ผมขอใช้โอกาสนี้เขียนความรู้สึกจากใจถึงพระองค์บ้างก็แล้วกัน   .... วันอังคารที่ 19 เมษายน 2005 เป็นวันแรกที่ผมได้รู้จักและเริ่มติดตามพระสันตะปาปาเบเนดิกต์อย่างเป็นทางการ จากวันนั้นถึงวันนี้ เวลาเกือบ 8 ปีที่ผมได้ซึมซับแนวคิดหลายๆอย่างจากพระองค์ ความรู้สึกแปรเปลี่ยนไปหลายอย่าง จากความรู้สึก “ไม่มั่นใจ” เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึก “พระจิตทำงานและเลือกพระสันตะปาปาได้ถูกคน” จากความมั่นใจเปลี่ยนมาเป็น “การประกาศตัวสนับสนุนแบบจริงจัง” และวินาทีสุดท้าย พระองค์ยังมอบคำสอนล้ำค่าเรื่อง “การไม่ยึดติดกับตำแหน่ง” ให้นำไปใช้ต่อด้วย ผู้อ่านหลายคนคงทราบดีว่า สถานที่แรกที่ผมเริ่มทำข่าวพระสันตะปาปาก็คือหน้ากระดาษฟาติมาสารแห่งนี้ (เริ่มปี 2002 ในยุคสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2) จากนั้น ปี 2006 ผมเริ่มพัฒนาการรายงานข่าวไม่ให้จำกัดอยู่แค่หน้าฟาติมาสาร เพราะถ้าจมอยู่แค่ฟาติมาสาร ก็จะมีแค่คาทอลิกวัดแม่พระฟาติมาเท่านั้นที่จะอ

โป๊ปเบเนดิกต์ย้ำชัด "พ่อจะไม่มีวันทิ้งพระศาสนจักรแน่นอน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 พระศาสนจักรคาทอลิก ย้ำ แม้พระองค์จะสละตำแหน่งไปแล้ว แต่จะไม่มีวันทอดทิ้งพระศาสนจักรอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณทุกคนที่มอบความรักและห่วงใยให้กับพระองค์ตลอดมา ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายภายใต้สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 ปรากฏว่า วันนี้ มีสัตบุรุษมาร่วมภาวนาและร่วมอำลาพระสันตะปาปาถึง 200,000 กว่าคน นับเป็นสถิติสูงสุดในสมณสมัยของพระสันตะปาปาชาวเยอรมันเลยทีเดียว สำหรับบทแบ่งปันหลังการภาวนานั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนสำหรับความรักและคำภาวนาที่มอบให้ พร้อมยืนยันว่า พระองค์ไม่ได้ละทิ้งพระศาสนจักรไปไหน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนการทำงานรับใช้พระศาสนจักรตามความเหมาะสมของอายุและสุขภาพ พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 85 ชันษา ตรัสว่า "พี่น้องที่รัก พระเจ้ากำลังเรียกพ่อให้ปีนขึ้นไปบนภูเขา เพื่ออุทิศตนให้มากขึ้นไปกับการสวดภาวนาและการรำพึง แต่ทั้งนี้ มันไม่ได้หมายความว่า พ่อจะทอดทิ้งพระศาสนจักร ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้พ่อทำหน้าที่นี้ต่อไป พ่อก็จะเดิน