Posts

โป๊ปย้ำพ่อแม่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูก

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง หลังจากนำลูกๆมารับศีลล้างบาปแล้ว สิ่งสำคัญต่อจากนั้นคือการปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูกๆของตน พร้อมกันนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสาร ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อชาวเฮติ โอกาสรำลึก 1 ปีแห่งการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ รวมไปถึงภาวนาเพื่อดวงวิญญาณชาวออโธด็อกซ์จารีตค็อปติก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคาร์บอมบ์ที่ประเทศอียิปต์ เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานพิธีมิสซาฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างฯ ซึ่งจัดขึ้นในวัดน้อยซิสติน ความพิเศษของมิสซานี้ พระสันตะปาปายังทรงประกอบพิธีศีลล้างบาปให้กับเด็กทารกซึ่งเป็นลูกๆของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในวาติกัน โดยทารกทั้งหมดมี 21 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 8 คน ส่วนอายุของทารกทั้ง 21 คน อยู่ระหว่าง 4 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเน้นย้ำและขอร้องพ่อแม่ทุกคนว่า หลังจากให้ลูกรับศีลล้างบาปแล้ว หน้าที่ต่อไปที่สุดสำคัญที่ต้องทำคือการอบรมและสอนลูกๆให้มีความเชื่อในพระเจ้า ขณะเดียวกัน พ

โป๊ปแนะคริสตังดู 3 ปัญญาจารย์เป็นแบบอย่างให้แสงสว่างนำทางชีวิต

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแนะคริสตัง ให้ความสว่างนำทางชีวิตเหมือนอย่างปัญญาจารย์ 3 องค์ที่ให้ดาวประกายแสงส่องทางไปหาพระกุมารเยซู พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวเหมือนกษัตริย์เฮร็อดที่มองพระเจ้าเป็นศัตรู นอกจากนี้ ทรงย้ำ ระบบจักรวาลไม่ได้เกิดจากเรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้น ส่วนช่วงสวดเทวทูตถือสาร ทรงร่วมยินดีกับพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ที่สมโภชพระคริสตสมภพในวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เมื่อช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ซึ่งจัดขึ้นในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี ทั้งภายในและภายนอกวิหาร กว่า 50,000 คน ในส่วนใจความสำคัญของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงให้ข้อคิดว่า เราควรจะทำตัวเหมือนบรรดาปัญญาจารย์ทั้งสาม ซึ่งเสาะแสวงหาพระเยซูผ่านทางการให้ความสว่างนำทาง มิใช่เสาะหาพระเยซูแบบกษัตริย์เฮร็อด บุรุษผู้มององค์ความดีเป็นศัตรูขัดขวางอำนาจของตน "การเดินทางของปัญญาจารย์ หรือโหราจารย์ทั้ง 3 คน คือการแสดงออก

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลเจเมลลี่

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จเยี่ยมเด็กๆที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเจเมลลี่ พร้อมแจกของขวัญแก่พวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานนี้ (5 ม.ค.) พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังโรงพยาบาลเจเมลลี่ เพื่อเยี่ยมและอวยพรเด็กๆ เนื่องในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเยี่ยมในโอกาสวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์อีกด้วย พระสันตะปาปาได้เสด็จเข้าไปทักทายเด็กๆที่รักษาตัวในวอร์ด และมอบของขวัญเป็น "ตุ๊กตา" แก่พวกเขา โอกาสนี้ พระองค์ยังทักทายคณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และบรรดาผู้ปกครองเด็กๆ โดยทรงกล่าวกับทุกคนว่า พระองค์จะสวดภาวนาให้ เฉพาะอย่างยิ่ง สวดให้เด็กๆหายป่วยโดยเร็ว ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจเมลลี่ เคยเป็นที่ประทับรักษาพระอาการของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 หลังจากถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1981 นอกจากนี้ พระองค์ยังเข้ารับการรักษาที่นี่หลายครั้ง รวมถึงการรักษาอาการป่วยครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์ด้วย ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลเจเมลลี่

โป๊ปหวังเห็นคริสตังปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นในช่วงคริสต์มาส

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงหวังเห็นคริสตังเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ นอกจากนี้ ทรงขอให้ทุกคนนำพระคริสตเจ้าไปประทับในการดำเนินชีวิต ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปี 2011 ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงออกมาทักทายและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 8,000 คนในแบบสบายๆ โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์มิได้นำชีวประวัตินักบุญมาแบ่งปัน แต่ทรงเชิญชวนคริสตังฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันเสาร์นี้ ด้วยความกระหายหาพระเจ้าอย่างเต็มที่ พระสันตะปาปา ตรัสว่า "เทศกาลพระคริสตสมภพไม่เพียงแค่เป็นการระลึกถึงสิ่งที่เกิดในอดีต แต่ยังเป็นประสบการณ์ความชื่นชมยินดีแห่งการเสด็จมาประทับของพระคริสตเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราและของโลก การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูย้ำเตือนเราถึงธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์ ซึ่งได้เติมเต็มเสียงเรียกของมนุษยชาติให้เป็นความจริง" "เรื่องราวการบังเกิดมาของพระคริสตเจ้า ได้นำเสนอเราด้วยรูปแบบพระเจ้าผู้สุภาพและยากจน ดังนั้น คริสตช

ฟาติมาสาร - เดือนตัดสิน “โป๊ป” เป็นบุญราศีหรือไม่ (9 ม.ค. 2011)

Image
คงเดาไม่ยากว่า “โป๊ป” ในชื่อบทความหมายถึงใคร เพราะเป็นใครไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ “สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2” ซูเปอร์ฮีโร่ของใครหลายคน  หลังจากปีที่แล้ว ผมเคยเขียนไปว่า “ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จะเป็นบุญราศีในปี 2010” หวังว่า ทุกท่านยังจำบทความนี้ได้ เพราะผมเขียนขึ้นหลังจาก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศยกสถานะของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จาก “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” (SERVANT OF GOD) มาเป็น “ผู้น่าเคารพ” (VENERABLE) อันเป็นขั้นสุดท้ายก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี (BLESSED) วาดเป็นภาพให้เข้าใจง่ายๆ จะออกมาเป็นดังนี้ ขั้นตอนการเป็นนักบุญจะเริ่มจาก ผู้รับใช้ของพระเจ้า > ผู้น่าเคารพ > บุญราศี > นักบุญ ... เท่ากับว่า ตอนนี้ สถานะของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่  2 อยู่ขั้น 2 เตรียมเข้าขั้น 3 แล้ว คำถามที่หลายคนสงสัย ปีที่แล้ว (2010) ก็บอกว่าจะเป็นบุญราศีแน่ๆ พอมาปีนี้ มีการคาดการณ์กันอีก แล้วอย่างนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระสันตะปาปาจะได้รับการประกาศเป็นบุญราศีจริงๆ สาเหตุที่ปีที่แล้ว กระบวนการพิจารณา สมเด็จพระสันตะปาปา จอห

อิหม่ามตำหนิโป๊ปยุ่งเรื่องภายในอียิปต์-วาติกันโต้เข้าใจกันผิด

Image
อิหม่าม อาเหม็ด อัล-ตาเย็บ ผู้นำชาวมุสลิมในอียิปต์ ออกโรงตำหนิ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ซึ่งออกมาประณามการระเบิดพลีชีพหน้าโบสถ์ออโธด็อกซ์จารีตค็อปติกในอียิปต์ โดย อิหม่ามอัล-ตาเย็บ บอก พระสันตะปาปาอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านดีกว่า ด้าน วาติกัน ชี้ น่าจะเป็นความผิดพลาดทางการสื่อสาร อิหม่ามถึงไม่พอใจพระสันตะปาปาถึงขนาดนี้ จากเหตุระเบิดพลีชีพรถยนต์ใส่กลุ่มคริสตชนค็อปติกออโธด็อกซ์ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงออกมาประณามการก่อเหตุดังกล่าวว่า เป็นการกระทำที่ต่ำช้าเลวทรามและยังเป็นการทำร้ายพระเจ้ารวมถึงมนุษยชาติ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังขอร้องคริสตชนทุกนิกาย อดทนให้ถึงที่สุด อย่าใช้ความรุนแรงตอบโต้แต่จงใช้ความดีและสันติเป็นสื่อคุยกับทุกคน พร้อมกันนี้ พระองค์ยังเรียกร้องให้ผู้นำประเทศต่างๆใส่ใจในการปกป้องคริสตชนอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ปกป้องแค่ลมปากเท่านั้น กระนั้นก็ดี ข่าวพระสันตะปาปาประณามการก่อการร้ายในอียิปต์ ได้สร้างความไม่พอใจให้กับ อิหม่าม อาเหม็ด อัล-ตาเย็บ ผู้นำชาวมุสลิมอียิปต์ เป็นอย่าง

ผู้นำอิหร่านส่งการ์ดคริสต์มาสและปีใหม่อวยพรโป๊ป

Image
วาติกัน เผย มะห์มูด อะห์มาดีนิจาด ผู้นำเลือดเดือดของอิหร่าน ส่งการ์ดวันคริสต์มาสถวายพระสันตะปาปา โดยระบุ ขอให้โลกตระหนักถึงสัจธรรมความจริงในการดำเนินชีวิตและเปี่ยมด้วยความเข้าใจกัน ในการ์ดอวยพรดังกล่าว อะห์มาดีนิจาด เขียนข้อความว่า "ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดีจากใจจริง ในโอกาสการฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2011" "ข้าพเจ้าหวังว่า ปีใหม่นี้จะเป็นปีที่โลกให้ความสนใจอย่างจริงจังกับสัจธรรมความจริงของมนุษยชาติ, คุณค่าการดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์, การดำเนินชีวิตตามหลักการที่บรรดาประกาศกได้สอน และเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์ทุกคน" "ข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งกับ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก และขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคริสตศาสนิกชนทุกคน" อะห์มาดีนิจาด ระบุปิดท้าย