Posts

โป๊ปย้ำพ่อแม่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูก

โป๊ปแนะคริสตังดู 3 ปัญญาจารย์เป็นแบบอย่างให้แสงสว่างนำทางชีวิต

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลเจเมลลี่

โป๊ปหวังเห็นคริสตังปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นในช่วงคริสต์มาส

ฟาติมาสาร - เดือนตัดสิน “โป๊ป” เป็นบุญราศีหรือไม่ (9 ม.ค. 2011)

อิหม่ามตำหนิโป๊ปยุ่งเรื่องภายในอียิปต์-วาติกันโต้เข้าใจกันผิด

ผู้นำอิหร่านส่งการ์ดคริสต์มาสและปีใหม่อวยพรโป๊ป